Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 4.marts

by

Ticības artikulus rada Dieva vārds un neviens cits, pat ne eņģelis.

(Skat. SA II, 7.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 3.marts

by

Nevis ļauns vai dievbijīgs mises priesteris ar savu darbu, bet gan Dieva Jērs un Dieva Dēls nes mūsu grēkus.

(Skat. SA II, 7.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 2.marts

by

Sakramentu var saņemt daudz labākā un svētīgākā veidā (jā, vienīgajā svētīgajā veidā) pēc Kristus iestādījuma. Kāpēc tad kādas sadomātas, nevajadzīgas lietas dēļ grūst pasauli bēdās un postā, ja Sakramentu var saņemt labā un svētīgā veidā?

(Skat. SA II, 4.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 1.marts

by

Ir skaidrs, un tas ir droši, ka mūs attaisno vienīgi tāda ticība, par kādu runā Sv. Pāvils Vēstulē romiešiem: “.. mēs spriežam, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem.” (Rom. 3:28) Tāpat: “.. pats taisns būdams un attaisnodams to, kas tic Jēzum.” (Rom. 3:26)

(Skat. SA I, 4.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.februāris

by

Jēzus Kristus, mūsu Dievs un Kungs, ir miris mūsu pārkāpumu dēļ un augšāmcēlies mūsu attaisnošanai (Rom. 4:25).

(Skat. SA I, 1.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.februāris

by

Tēvs, Dēls un Svētais Gars – trīs dažādas personas vienā dievišķā būtībā un dabā – ir viens Dievs, kas radījis debesis un zemi.

(Skat. SA 1.d. , 1.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 26.februāris

by

Ak, Kungs Jēzu Kristu, noturi Tu pats savu koncilu un atpestī savējos ar savu godības pilno atnākšanu! Ar pāvestu un viņa piekritējiem ir pagalam. Viņi par Tevi neko negrib zināt; tad nu palīdzi mums, nabagajiem, un tiem, kas ir postā, tiem, kas piemin Tevi nopūtās un ar nopietnību meklē Tevi, lai saņemtu žēlastību, ko Tu mums esi sniedzis caur savu Svēto Garu, kas ar Tevi un Tēvu dzīvo un valda, augsti teikts mūžīgi. Āmen.

(Skat. SA priekšvārds, 15.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 25.februāris

by

Man dažkārt nāk prātā lāga Gersons, kas šaubījās, vai ļaudīm būtu kaut kas labs jāraksta. Ja to nedara, tad novārtā tiek pamestas daudzas dvēseles, ko varētu glābt. Bet, ja to dara, tad klāt ir velns ar neskaitāmām sazāļotām, ļaunām mēlēm, kas visu saindē un sagroza, tā ka tas nenes nekādus augļus.

(Skat. SA priekšvārds, 6.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 24.februāris

by

Kā iebildumu pret mums viņi izvirza publiskus skandālus un nemierus, kas izcēlušies mūsu mācības  aizsegā. Uz to mēs atbildam īsi. Pat visi skandāli kopā nevar radīt tik daudz ļaunuma, lai pārspētu to lielo labumu, ko dod viens pats artikuls par grēku piedošanu – ka Kristus dēļ – caur ticību – mēs bez darbiem saņemam grēku piedošanu.

(Skat. AP XXVIII (XIV), 22-23.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.februāris

by

“Paklausait saviem vadītājiem!” (Ebr. 13:17) Šie Rakstu vārdi prasa paklausību Evaņģēlijam, jo tie neiedibina bīskapu valdīšanu ārpus Evaņģēlija. Tāpat arī bīskapiem nevajadzētu ieviest tradīcijas, kas ir pretrunā ar Evaņģēliju, vai arī savas tradīcijas interpretēt pretēji Evaņģēlijam. Kad viņi to dara, tad viņiem, sekojot Vēstulei galatiešiem, nedrīkst paklausīt: “Ja kāds jums sludina citu Evaņģēliju nekā to, ko jūs saņēmuši, lāsts pār to!” (Gal. 1:9)

(Skat. AP XXVIII (XIV), 20.)