Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 13.jūnijs

by

Lai sanāk kopā visi tie ar saviem daudzajiem, lielajiem, sūrajiem un smagajiem darbiem un sāk lepoties, tad redzēsim, vai tie var parādīt ko tādu, kas ir lielāks un izcilāks nekā paklausība tēvam un mātei, ko Dievs ir pavēlējis un kas seko tūlīt pēc paklausības augstajam Dievam. Pēc Dieva vārda un prāta ir tā, ka nekas nav svarīgāks kā vecāku vārds un griba, tomēr arvien jāpaliek paklausīgiem Dievam un nedrīkst rīkoties pret pirmajiem trim baušļiem.

(Skat. LK I, 116.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 12.jūnijs

by

Ko Dievs pavēl, tas ir daudz cēlāks par visu, ko mēs paši spējam izdomāt. Un, tā kā nav labāka un augstāka Skolotāja kā Dievs, tad nebūs arī labākas mācības par to, ko Viņš mums devis. Te nu Viņš bagātīgi māca, kas jādara, ja grib dzīvot, darot labus un pareizus darbus, un, šādus darbus pavēlēdams, Viņš apliecina, ka tie Viņam labi patīk. Ja nu Dievs ir tas, kas to pavēl un nezina nekā labāka, ko likt vietā, tad arī es nekā labāka neizdarīšu.

(Skat. LK I, 113.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 11.jūnijs

by

Tas, kas zina, kā viņam jāizturas pret vecākiem savā sirdī, tas nepametīs viņus ne postā, ne badā, bet gan cels tos pāri un blakus sev, kā arī dalīsies ar tiem visā, kas pašam ir un pieder.

(Skat. LK I, 111.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 10.jūnijs

by

Jāmāca bērniem uzlūkot savus vecākus kā Dieva vietniekus un atcerēties, ka viņi, kaut arī tie būtu neievērojami, nabagi, slimi vai savādnieki, tomēr ir Dieva doti tēvs un māte. Vecākiem izturēšanās vai trūkumu dēļ viņu gods netiek laupīts. Tādēļ nav jāuzlūko cilvēks, kāds tas ir, bet Dieva griba, kas visu rada un kārto.

(Skat. LK I, 108.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 9.jūnijs

by

Tēva un mātes kārtai Dievs ir devis īpašu godu – augstāku par visām citām kārtām, kuras tai  pakārtotas; tā Viņš pavēl ne tikai mīlēt vecākus, bet arī viņus godāt.

(Skat. LK I, 105.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 8.jūnijs

by

Dieva vārdam ir spēks – ja to nopietni ievēro, klausās un liek lietā, tas nekad nepaliek bez augļiem, bet vienmēr modina jaunu sapratni, prieku un svētbijību un šķīsta sirdis un domas, jo tas nav ne kūtrs, ne miris, bet gan darbīgs un dzīvs vārds.

(Skat. LK I, 101.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 7.jūnijs

by

Ja arī tu vislabāk zinātu Dieva vārdu un būtu meistars visās lietās, tomēr ik dienas tu atrodies velna valstības vidū, un viņš nerimstas ne dienu, ne nakti, cenzdamies tevi pievilt un iedegt tavā sirdī neticību un ļaunas domas pret visiem baušļiem. Tāpēc tev vienmēr jātur Dieva vārds sirdī, mutē un ausīs. Bet, kur sirds stāv dīkā un Dieva vārds neskan, tur ielaužas velns un nodara postu, pirms esi to pamanījis.

(Skat. LK I, 100.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 6.jūnijs

by

Svētdienās ir jādara tāds darbs, ar ko pats cilvēks tiek svētīts. Tas, kā jau sacījām, notiek tikai caur Dieva vārdu. Tādēļ arī ir noliktas vietas, laiki, personas un visa ārējā kalpošana Dievam, lai Dieva vārds tiktu publiski sludināts.

(Skat. LK I, 94.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 5.jūnijs

by

Ja kādam iestādījumam vai darbam trūkst Dieva vārda, Dievs neuzskata tos par svētiem, lai kā tie spīdētu un laistītos vai būtu apkārti ar svētām relikvijām. Tādas ir cilvēku izdomātās garīgās kārtas, kuras nepazīst Dieva vārdu un meklē svētumu savos darbos.

(Skat. LK I, 92.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 4.jūnijs

by

Ikreiz, kad Dieva vārds tiek lietots, uzklausīts, lasīts vai pārdomāts, caur šo Vārdu tiek svētīts cilvēks, diena un darbs – ne ārēja darba, bet Vārda dēļ, kas mūs visus dara svētus.

(Skat. LK I, 91.)