Izlaist līdz saturam

Reformācijas laika hermenētika: 7 tēzes.

by uz jūlijs 31, 2012

Latvijas lasītājiem Dr. Martins Francmans pazīstams kā “Luterisma Mantojuma fonda” izdotās grāmatas “Dieva Vārds Aug” autors.

Šeit darām zināmas Dr. M. Francmana formulētās tēzes par Reformācijas laika hermenētikas pamatprincipiem. Lasīt šeit: Reformācijas hermenētika: septiņas tēzes. M.Francmans.

Brīvi tulkotas šīs tēzes skan:

1. Tēze: interpretācija ir apļveida process (no vārdiem uz lietas būtību un atpakaļ uz vārdiem), un šis process ir izšķiroši svarīgs, jo jautājums, kādu teksts risina, palīdz noteikt atbildi, kādu teksts dod.

2. Tēze: lietas būtība kā to atklāj Luteriskas ticības apliecības ir – attaisnošana no žēlastības ticībā.

3. Tēze: “attaisnošana no žēlastība ticībā” ir luterāņu kopsavilkums radikālam Evaņģēlijam, proti, –  Dievs, pie kura cilvēks nevar atrast ceļu, Kristū ir radoši atvēris ceļu, pa kuru cilvēks var, un pa kuru viņam ir jāiet.

4. Tēze: šis Evaņģēlijs ir radikāls trīs aspektos: (1) tā atziņā par nosodošo bauslību, Dieva dusmām un cilvēka vainu un nomaldīšanos; (2) tā atziņā, ka tikai Dievs viens pats darbojas pie cilvēka glābšanas; (3) tā atziņā par transformējošajām izmaiņām cilvēkā, kuras izraisa Dieva glābjošā rīcība.

5. Tēze: Luterisko ticības apliecību lietas būtības (attaisnošana no žēlastības ticībā) kā hermenētiskā principa patiesums var tikt apstiprināts no pašiem Rakstiem: tas ir visa Rakstu izšķērdīgi daudzveidīgo balsu kora pašā centrā.

6. Tēze: Luterisko ticības apliecību lietas būtības (attaisnošana no žēlastības ticībā) patiesums skaidri parādās, kad tā tiek salīdzināta ar citu piedāvātajām (kas pašas par sevi nav nepareizas, vien nepilnīgi fokusētas un nepietiekoši skaidras).

7. Tēze: šī lietas būtība ļauj ņemt vērā gan satura (teoloģiskos), gan formas (literāros) interpretācijas aspektus. Tā ļauj interpretētājam būt atvērtam gan pret Rakstu dievišķumu, gan cilvēcību. Saikne starp lietas būtību un vārdiem ir dabiska saikne.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: