Izlaist līdz saturam

Baznīca un … nauda? [1. daļa]

by uz Oktobris 2, 2012

Šī gan varētu būt interesanta tēma! Vai ne? Baznīca un nauda. Kā tad tur īsti ir? Vai varam uzzināt patiesību?

Negribētos nevienu apbēdināt, bet šis nebūs nekāds sensacionālais raksts. Šis un sekojošie raksti būs par konkrētu tēmu – ziedošanu. Vēl precīzāk, par kristiešu ziedošanas „kāpēc”, „kā” un „kam”. Kāpēc kristieši ziedo, kristieši ziedo un kam kristieši ziedo. (Te netiks apskatīts jautājums „cik”.)

Aizsākot sarunu par jebkuru tēmu jāņem vērā, ka cilvēkiem (vai sabiedrībai kopumā) jau iepriekš pastāv noteiktu priekšstatu kopums, un uzskats par katru lietu veidojās balstoties uz šo priekšstatu fona. Kādi ir šie iepriekš pastāvošie priekšstati, un kāds ir fons, ja runājam par ziedošanu? Vienā vārdā – visai negatīvs. No vienas puses cilvēki ir aizkustināti līdz sirds dziļumiem, saskaroties ar gadījumiem, patiesiem vai izdomātiem, kad kāds nesavtīgi ziedo sevi citu labā. No otras puses, kad runa ir pat ziedošanu baznīcas kontekstā, tā parasti izraisa pavisam citas emocijas. Un tam ir vairāk nekā viens objektīvs iemesls. Lūk, daži no tiem.

Pirmkārt, vēl arvien no cilvēces atmiņas nav pazudis laika posms, ko parasti nicīgi dēvē par viduslaikiem, kad baznīcas darīja ļoti daudz, lai tikai iegūtu savā varā vairāk līdzekļu; gan naudu, gan zemi, gan īpašumus. Tikai likti lietā ne tikai 10 tiesas princips, bet arī arī indulgenču tirdzniecība, „svēto” relikviju aplūkošana, utt. Ko lai saka? Pārmetumi vietā un tādas lietas, kā redzams, tik ātri neaizmirstas.

Otrkārt, arī šodien netrūkst baznīcu, draudžu un mācītāju, kuru sludināšana ap to vien grozās kā – cik vajadzētu ziedot, kā Dievs daudzkārtīgi atdos tiem, kas ziedos, cik slikti ir tie, kas neziedo, utt., it kā tieši ziedošana būtu Kristus Evaņģēlija pašā pamatā.

Treškārt, bieži vien arī Evaņģēlijam uzticīgās draudzēs netiek atbilstoši paskaidrots, kāpēc tad kristieši ziedo, kā kristieši ziedo, un kam kristieši ziedo. Ja netiek doti izsmeļoši un pamatoti skaidrojumi, tad cilvēkiem nākas „tukšās vietas” aizpildīt pašiem. Ar ko gan lai tās aizpilda, ja ne ar sabiedrībā valdošiem priekšstatiem?

Apkopojot sacīto, vēlreiz jāuzsver, ka šodien runāt par ziedošanu baznīcas kontekstā nav viegli. Sevišķi grūti šo jautājumu „kustināt” ir tiem mācītājiem, kuri patiešām no sirds cenšas, lai pēc iespējas vairāk „cilvēku tiktu izglābti un nāktu pie patiesības atziņas” (1.Tim 2:4). Viņi bīstas, un ne jau velti, ka pieminot vārdu „ziedošana”, cilvēku ausis var tikt aizslēgtas jebkam, kas sekos, lai arī tā būtu vēsts par Dieva mīlestību un visu grēku piedošanu Kristus dēļ.

Uz šāda fona veidojas dažādie priekšstati par baznīcu un naudu. Visnegatīvākais no tiem – baznīca ir viens labi nostādīts bizness, kas izsūc naudu no lētticīgajiem, visi mācītāji ir krāpnieki, utt. Grūti noliegt, ka tas ir sāpīgs un aizvainojošs pārmetums, sevišķi tiem cilvēkiem, kuri ziedo sevi pilnībā, lai kalpotu Kristus Evaņģēlijam un tuvāko vajadzībām. Turklāt bieži bez jebkādas atlīdzības. No otras puses, vismaz daļa no tiem, kas tic šādam uzskatam, arī paši runā no savas bēdīgās pieredzes.

Droši vien visizplatītākais ir priekšstats, ka ir jau pareizi, ka baznīcas sagaida, vai reizēm arī prasa ziedojumus noteiktās situācijās. Kā nekā, draudzēm taču ir jāuztur dievnami, jāapmaksā rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, jāalgo darbinieki (mācītājs, ērģelniece, u.c.), jāuztur administrācija, kas nodrošina palīgfunkciju veikšanu, un tā joprojām. Tam visam vajadzīgi līdzekļi, un, kā zināms, tie nekrīt no gaisa. Tas viss ir pareizi, tā tas tiešām ir, bet arī šis priekšstats neatbild pēc būtības uz jautājumiem, kāpēc kristieši ziedo, viņi ziedo un kam viņi ziedo.

Nākošajos rakstos iecerēts aplūkot kāda ir Svēto Rakstu atbilde uz šiem jautājumiem. Īsuma, ieskicējot nākošo rakstu tematiku, varētu sacīt, ka runa būs par pirmo bausli un kristiešu ticības apliecību, ka atbilde mums dota Jēzus vārdos: „Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.” (Mt 6:24)

Diemžēl, augstāk aprakstītie, vairāk, vai mazāk objektīvie iemesli ir radījuši dramatisku, jā, tas ir piemērots vārds, tieši dramatisku situāciju Latvijas baznīcās. Proti, šī negatīvā fona dēļ mācītāji nevar skaidri pasludināt nedz pirmo, nedz septīto bausli, kas atklātu vienu no pašiem spēcīgākajiem elkiem, – Mamonu, jeb mantu, un vienlaikus mācītu kā apieties ar mums uzticētajiem līdzekļiem saskaņā ar Dieva gribu.

Ja Dieva vārds neuzrāda šo elku, mēs nevaram būt skaidrībā par tā spēku un varu pār mums. Cik gan mūsu vidū ir tādu, kas apzinās, ka Mamons tur mūs savā varā?! Nu, cik? Savukārt, ja nezinām, kurš ir tas dievs, kuru turam priekšā patiesajam Dievam, tad arī nav nekādu iespēju ar to cīnieties un tikt vaļā no tā verdzības. Kā baušļi ir konkrēti, tā ar Evaņģēlijs. Tas nevar mūs atbrīvot un dod spēku atjaunotai dzīvei, ja nav zināms, no kādas varas mūs jāatbrīvo. Turklāt, jāņem vērā, ka pat uzzinot par saviem elkiem, mēs vēl arvien nevēlamies no tiem šķirties. Mamona gudrība ir tā, ka tas veikli maskē savu spēku un varu pār mums. Ja kāds pārkāpj laulību, to pamanām, taču cik grūti ir ieraudzīt, cik lielā naudas un mantas varā mēs patiesībā atrodamies!

Sekas ir dramatiskas. Pat lielas un daudzskaitlīgas draudzes, kurās ir simts un vairāk draudžu locekļu, tikai ar grūtībām spēj pašas sevi uzturēt. Kā tas var būt?! Vienkārši. Neviens nevar kalpot diviem kungiem.

Nākamajos rakstos iecerēts aplūkot kāpēc, un kam ziedo kristieši. Jo mēs ticam un paļaujamies uz patieso Dievu, uz Trīsvienīgo Dievu Tēvu un Dēlu un Svēto Garu. Mēs ticam uz Dievu Tēvu kā Visu-valdītāju, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu kā Dieva vien-piedzimušo Dēlu, mūsu Kungu un uz Svēto Garu.

Kristiešu ziedošana ir šīs kristīgās ticības apliecināšana dzīvē. Turklāt tā ir neatņemama kristīgās ticības daļa. Kāpēc kristieši ziedo? Atbilde atrodama mūsu ticībā un paļāvībā uz Dievu Radītāju. kristieši ziedo? Ticot, ka Jēzus Kristus nodeva sevi mūsu labā. Visu, bez atlikuma. Kam kristieši ziedo? Atbildi sniedz Svētā Gara atklātā patiesība par mums un pasauli, kurā dzīvojam. Tieši mūsu ticība patiesajam Dievam dara mūs brīvus dzīvot tādu dzīvi, kādai esam radīti.

Detalizēti par to „kāpēc”, „” un „kam” kristieši ziedo nākamajos rakstos.

5 komentāri
 1. anonīms permalink

  Skaidri redzams, ka absolūti lielākā daļa latviešu kristiešu iemet urnā maksimums kādu latiņu.
  Un var izstiepties un sarauties, mācot par ziedošanas svētību, jo nekas nemainās.
  Kaut kāds lāsts iz pagātnes…
  Tai pat laikā daudzi paši vainīgi savās bailēs no tā, ka tik cilvēki kaut ko ne tā padomās,
  (lai gan tie, kas vēlas tāpat par baznīcu padomā ne tā, jo ir mīts, ka mācītāji vai peldas tantu saziedotajā naudā ) izskaužot daudzas iespējas gūt ziedojumus, jo cilvēks ir gatavāks ziedot par kaut ko konkrētu, nevis tā – vnk urniņā.
  Tur, kur draudze maksā normālu algu, tāpēc ka tai ir īpašumi vai atsevišķi bagāti ziedotāji , problēmu nav.
  Bet tur , kur noziedo vien par dievkalpojumu, ko darīt ar pārējām nepieciešamajām aktivitātēm?
  Varbūt, piemēram, arī iesvētes mācību padarīt par maksas kursiem – nošaujot divus zaķus, jo gan apmeklētāji nopietnāk uztver kaut ko, par ko ir samaksājuši, gan pasniedzējam tiek tas ziedojums, kas viņam pienākas saskaņā ar Dieva vārdu kā tam, kas māca.
  Jo labas gribas apmeklētāji sapratīs, ka mācītājam arī maize jāēd, bet kurnētāji kurnēs neatkarīgi no pārējā.

  • Anonīms, Jūsu komentārs vēlreiz apstiprina rakstā jau pausto. Kā jau augstāk tika ieskicēts, kristiešu ziedošanas būtība nav tik vien kā draudžu dievnamu un mācītāju uzturēšana. Nākošie raksti būs mēģinājums parādīt, ka kristiešu ziedošana ir kas vairāk, ka tā izriet (tai jāizriet) no mūsu ticības Trīsvienīgajam Dievam. Par to vairāk drīzumā.

 2. anonīms2 permalink

  Lutera Akadēmijas kādreizējiem absolventiem, kas gribēs iegūt akreditēto diplomu, par to būs jāziedo pustūkstotis latviešu naudas zīmēs.

  Sanāk – visiem vajag naudu, arī to, ko var iegūt no garīdznieka.
  Vai garīdznieks nesāk atgādināt policistu, kuram iedots zizlis, lai pats tiek galā ar savām finansu problēmām?

 3. Kāpēc ziedo, tehniski tas ir tāpēc, lai uzturētu cilvēkus, kuri izglīto sabiedrību. Tehniski šiem cilvēkiem ir jāzina visi ar garīgām lietām saistītas parādības, jāmāca un jāpilnveido sabiedrība. Protams ēst vajag visiem tāpēc vajag naudu, bet arī vēsture parāda apgādes līdzekļu “pervertizāciju”, zelts un dārgumi aizstāj pārtikas produktus. Arī mūsdienās netrūkst korumpētas draudzes, kurās ir naudīgi cilvēki un vēl vairāk, ja iedomājaties parastu luterāņu baznīcu, reāli tajā nekas nav, līdz ar to nemaz nevajag daudz naudas baznīcas uzturēšanai, bet ja daudz tiek saziedots, kur paliek nauda?

  Ka ir daudz nauda ar baznīcu saistītās lietās pierāda Latvijas pazīstamākās sektas, kas pēc savas būtības atgādina atdzisušus sātanistus. Visi zinām par sliktajiem mācītājiem.

  Tad nu arī baznīcas gudrība, ievērojiet cik līdzīga baznīcai ir skola, bet runājot par skolām aizvien vairāk parādās ar to programmu nepareizas darbības izraisītas kļūdas. Tā arī nav īsti dzirdēts, ka baznīcā varētu iet uzprasīt par ne šīs pasaules lietām. Arī esmu izjutis, ka baznīca iespējams nav vieta, kur prasīt par sarežģītām lietām saistībā ar cilvēku un citām sfērām.

  • Daudz taisnības Jūsu rakstītajā, DinoR9. Baznīcai ir uzticēta vis-augstākā gudrība, dievišķā gudrība, bet bieži vien mēs nespējam to adekvāti sniegt tālāk. Tam ir daudz iemeslu. Piemēram, pagājuši tikai 20 gadi kopš Kristus Baznīca kalpo neatkarīgā Latvijā. Grūti tik īsā laikā pašiem apzināties Dieva gudrību, kur nu vēl būt gataviem tajā dalīties.
   Protams, arī baznīcas kļūdas, tieši tā pat kā izglītības sistēmas kļūdas, ietekmē visu sabiedrību, turklāt, vēl daudz smagāk, pat ja tas pirmajā acu uzmetienā nav redzams. Jā, mācīt Dieva gudrību ir mūsu uzdevums, un nav attaisnojuma nepadarītajam, bet… ir izskaidrojums. Turklāt, mēs cenšamies. :)

Atbildēt uz Guntars Baikovs Atcelt atbildi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: