Izlaist līdz saturam

Ko var atrast rakstā “Laulības riski”?

by uz Oktobris 6, 2012

Ko var atrast Gilberta Meilendera [Gilbert Meileander] rakstā Laulības riski [The Venture of Marriage], izdevumā Logia (VI gadskārta [1997] Nr. 2, 3 – 8.lpp.)

Mūsdienu sabiedrībā arvien grūtāk saprast laulības solījuma un apņemšanās nozīmi. To vēl vairāk apgrūtina atvieglinātas šķiršanās procedūras, kāzas, kurās lielākais uzsvars ir uz neformālo daļu un laulātie, kuriem pašiem nav pilnas (abi vecāki) ģimenes pieredzes. Raksts nepiedāvā daudzas atbildes uz šīm problēmām, bet pašu galveno – Jēzus Kristus noteikto ““, nevis “jā vai nē” (2. Kor 1:19, 20). Šis “jā” ir “āmen” uz visu Dieva pavēlēto, arī uz bausli par seksuālo šķīstību. Te tuvāk apskatīta uzticība Rakstu tradīcijā un mūsu, luteraņu, īpašais pienesums sarunā par laulību.

Krustā sistais un augšām celtais Kungs Kristus ir Dieva “āmen” mums (Jņ.atkl 3:14). Šis “āmen” ir arī pasaules kārtībā kā visa neradītais pirmsākums, it īpaši laulībā, kas Lutera Lielā katehisma vārdiem ir Dieva dibināta „pirms visām citām kārtām” (Baušļi, 1:207). Šinī kārtā, jo cilvēkam nav labi būt vienam (1 Moz 2:18), Dievs savieno divus ļoti pretējus dzimumus. Laulība ir vieta, kur pasaulē nākt bērniem, kuri paši par sevi ir Dieva “” radības procesa turpināšanai. Uzticības apliecinājums padara laulātos ievainojamus vienam pret otru. Tāpēc laulības solījuma laušana nozīmē arī nodevību.

Luteriskās ticības apliecības ne vienā vien vietā atgriežas pie laulības svētuma un nozīmes. Vēl vairāk, laulības uzturēšana ne tikai savieno vīru ar sievu un rada Dieva paredzētu vietu bērnu audzināšanai, bet arī ierobežo grēku. Savā trešajā uzdevumā laulība kalpo arī kā vieta, kur laulātie saņem dziedinājumu pret grēku.

Kādi kritiskāki prāti varētu norādīt uz luterisko teologu nereti popularizēto domu, ka laulība ir laicīga lieta. Tomēr, šo apgalvojumu nedrīkst izņemt ārā no to konteksta, proti, laulība gan nav sakraments, jo tieši nav saistīta ar pestīšanu, taču, tā arī nav laicīga tādā nozīmē, ka tās esamību nebūtu jābalsta Dieva žēlastībā un Dieva Vārda atklāsmē. Gluži pretēji, savā argumentācija pret cilvēcisko mūka kārtu, luteriskie teologi arvien ir norādījuši uz laulības dievišķo nozīmi. Šīs svarīgās nianses ir laulības luteriskās identitātes sastāvdaļas. Savukārt, uzņemties laulības risku un savu laulību veidot par labu paraugu un piemēru mūsdienu pasaulē ir katra kristieša nozīmīga kalpošana.

Raksta autors pat sauc šādu pienākuma pildīšanu par varonīgu risku, jo ir jāpatur prātā ne viena vien subjektīva (indivīda) vai objektīva (sabiedrības) grēka ietekme. Šāda riskanta varonība stājas pret laiku, nāvi un mainīgo pasauli, tā iesniedzas nākotnē. Un te nu izšķiroša loma ir Kristum kā laulāto un arī laulības stūrakmenim.

Pie visa sacīta rodas jautājums par šķiršanos un atkārtotu precēšanos. Lai arī Raksti šķiršanos neatbalsta kā bībelisku pieeju, tomēr, grēka sagrautas laulības puses var meklēt stiprinājumu atkārtotā laulībā. Tomēr, šādi jautājumi arvien ir jāvērtē visnopietnāko argumentu un nolūku kontekstā, par primāru ņemot grēku nožēlu, vēlmi iespējami labot iepriekšējo grēku (t.i., laulības šķiršanas) sekas un apņemšanos nepieļaut šādu postu atkārtoti. Īsi sakot, bez nopietnas grēku nožēlas, nevar būt atkārtotas laulības.

Noslēgumam, atgriežoties pie mūsu laikmeta zīmēm. Mūsdienu kultūras izplatītā nevērība pret miesas šķīstību nes līdz sevī zināmu cilvēcības noliegumu, proti, nehumānu attieksmi. Šādam necilvēciskam (pret-cilvēciskam) pieejas veidam pretī stāv Dieva rādītā uzticība Savai tautai Vecajā un Jaunajā Derībā, kas ir tieša ilustrācija savstarpējai uzticībai laulāto starpā.

Lai šī riskantība nebaida mūs uzņemties kristīgo varonību un pastāvēt Dieva dotajā kārtībā ar Kristus žēlastību un Svētā Gara palīgu pret visiem apdraudējumiem, īpaši, laiku, kārdinājumiem un mūsdienu sabiedrības garu.

Dievam vien lai ir gods!

Kopsavilkumu sagatavojis Helsinku universitātes doktorants Voldemārs Lauciņš (attēlā).

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: