Izlaist līdz saturam

Ko Luters saka par Kristību

by uz Oktobris 8, 2012

“Pasaule, protams, nicina Kristību.”

“Kāpēc tas ir tā,” saka pasaule, “ka Dievs šajā lietā rīkojas tik nesaprātīgi un nedara to citādi, ja jau Viņš vēlas panākt, lai tā ir augti godājama un tiek uzskatīta par kaut ko dievišķu? Ja jau Viņš ir tik lielisks, varens, apdomīgs un gudrs, Viņam vajadzēja noteikt citādu kārtību.”

Bet Viņš dara tā kā Viņš to ir iecerējis, tieši tāpēc, lai pasaule ar savu gudrību paliku muļķa lomā.  Un tāpēc, ka tā uzstājīgi nopeļ un nosoda Dieva vārdus un darbus, neļaujot Viņam būt ne taisnīgam, ne labam, ne vārdos, ne darbos, Viņš ir nolēmis dot pasaulei pietiekamus iemeslus, lai tā varētu meklēt un atrast vainas. Taču tajā pat laikā caur šo pieticīgo un nicināto Vārdu Viņš ir nolēmis paveikt visos Viņam piederīgajos kristiešos tādu darbu, kuru pasaule nekad nespēs saprast vai aptvert. Un atkal jau, šis darbs ir atbilstoši pasniegts. Tādēļ, ka Kristībai nepiemīt ne ārēja greznība, ne iespaidīgums, pasaule to nicina. Un tādēļ viņi nekad nespēs nedz ieraudzīt, nedz sadzirdēt jebko no Kristības. Tāpēc, kā saņemdami sodu par savu stūrgalvīgo ļaunprātību, viņi paši sev atņem šīs augstās, dievišķās svētības un ļauj velnam, slēpjoties aiz aktīvas Dieva vārda lietošanas, sevi vest visa veida maldos un riebeklībās.”

Daudzu herētiķu vidū situācija nav ievērojami atšķirīgāka. Arī viņi akli nesaredz šī Sakramenta nozīmīgumu, paskaidro Reformators savā sprediķī, kas veltīts mūsu Kunga Kristībai, kā tas pierakstīts Sv. Jāņa ev. (1:30-32).[1]


[1] Plass, Ewald M., What Luther Says, CPH, Saint Louis, 1959, 44-45.lpp.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: