Izlaist līdz saturam

Vecās Derības kanons: kas tas ir, un kad tas noformējās? [1.daļa]

by uz oktobris 23, 2012

“Pirms iesākt aplūkot, kas ir kanons, īsi atskatīsimies, kā ieguvām Bībeles grāmatas? Viss aizsākās ar neaizmirstamajiem notikumiem Ēģiptē un pie Sinaja kalna, kur Dievs Jahve pats pavēlēja uzsākt Bībeles rakstīšanu. Vispirms ar vareniem darbiem un brīnumainām zīmēm Dievs apstiprināja, ka Viņš, Dievs Radītājs, runā caur savu kalpu Mozu. Daļa no Mozus grāmatu vēstījuma pat ir ar Dieva paša roku rakstīta (2.Moz 34:1, 27). Daudzas citas lietas Jahve atklāja un pierakstīja, darbodamies caur Mozu. Tā visa rezultātā Israēls jau uzreiz pēc Mozus nāves sāka izturēties pret Mozus grāmatām kā pret Dieva vārdiem, kā pret Jahves paša dāvātu gudrību.

Mozus deva arī virkni norādījumu, lai Dieva vēstījums tiktu pienācīgi saglabāts, mācīts un nodots nākamajām paaudzēm. Zinādams, ka tiks sūtīti arī citi pravieši, Dievs caur Mozu noteica arī formālus kritērijus, kā atšķirt Dieva praviešus no viltvāržiem. Ja pravietis nāktu Dieva Jahves sūtīts, tad viņa vēsts būtu saskaņā ar Mozus mācību un vestu cilvēkus pie Dieva Radītāja. Turklāt arī Dievs pats aculiecinieku priekšā ar zīmēm, vai pravietojumu piepildījumiem apstiprinātu, ka pravietis runājis Viņa sūtīts. Šādu praviešu sacītais būtu rūpīgi jāglabā templī kopā ar Mozus grāmatām, un jāmāca Israēlam, lai tādējādi nestu liecību nākamajām paaudzēm gan par Dieva darbiem, gan nodomiem. Praviešu pārbaude un viņu rakstu glabāšana, kopēšana un mācīšana vairāk vai mazāk noritēja saskaņā ar Mozus atstātajām instrukcijām.

Tā pagāja zināms laiks, turpat vai tūkstošs gadu. Dažādos, laikos, situācijās, pie dažādiem adresātiem un ar dažādiem vēstījumiem Dievs sūtīja jaunus un jaunus praviešus. Ne visu praviešu sludinātais ir saglabājies, par dažiem uzzinām tikai no Bībeles liecībām (piemēram, Ūrija Jeremijas grāmatas 26. nodaļā). Kad Dievs bija atklājis visu, ko uzskatīja par nepieciešamu Vecās Derības laikā darīt cilvēkiem zināmu, praviešu sludināšanai tika pielikts punkts. Pravieši vairs netika sūtīti, nebija vairs zīmes un jaunas atklāsmes. Kas jāzina, bija darīts zināms, atlika vien gaidīt uz pasludinātā piepildījumu.”

(Citēts no grāmatas “Bībele kā Liecība: Uzticama, Pārbaudāma, Saprotama“.)

Šeit aplūkosim šādas tēmas:

  • Kas ir kanons un kāpēc tas svarīgs?
  • Kuras grāmatas bija Dieva dotas?
  • Liecības par Vecās Derības kanonu pirms Jaunās Derības laika.
  • Liecības no Jaunās Derības.
  • Liecības pēc Jaunās Derības laika.
  • Kādēļ dažādas baznīcās izmanto dažādas Vecās Derības grāmatas?

    Vecās Derības kanons I

Materiāli ņemti no grāmatas “Bībele kā Liecība: Uzticama, Pārbaudāma, Saprotama“. Šī nav grāmatas gala versija.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: