Izlaist līdz saturam

Džons V. Klainigs (John W. Kleinig): Dieva svētums [6.,7.,8.]

by uz novembris 26, 2012

Kad “Luterisma mantojuma fonda” direktors mācītājs Juris Uļģis bija noklausījies pirmās pāris lekcijas, saņēmu no viņa prieka pilnu vēstuli. “Sāku klausīties Klainiga lekcijas par Dieva svētumu. Nu ļoti labas!” Pēc nedēļas saņēmu nākošo vēstuli: “Noklausījos visu, vai Tev ir vēl kādas viņas lekcijas?”

Jūsu priekam un baudījumam tuvāko nedēļu laikā būs pieejams pilns lekciju cikls par Dieva svētumu. Šeit daži citāti no Džona V. Klainiga lekcijām.

Dieva svētums 6.lekcija

“Nevis cilvēki nāk pie Dieva, bet gan Dievs nāk tuvāk cilvēkiem uz altāra. Luterāņiem ir altāri, jo tic, ka uz altāra ir Jēzus reālā klātbūtne ir šajā vietā. Reformētajiem un pentakostāļiem nav altāru, jo viņi domāja, ka altāris ir tikai debesīs. Altāris ir viszīmīgākā lieta, kas liecina, ka ticam Kristus miesīgais klātbūtnei.” (6.lekcija)

“Luters saka, ka Dievs ir klātesošs visur, bet ne visur Viņš ir pieejams. Visur Viņš ir klāt, bet kā apslēpts, dusmīgs Dievs. Bet tur, kur Viņš ir sacījis, ka būs klāt žēlastībā, tur Viņš ir sastopams, turklāt mums par svētību.” (6.lekcija)

“Te nu ir mūsu ķēnišķās priesterības paskaidrojums; stāvam Dieva priekša, mūsu tuvāko vietā, mums ir pieeja Dieva žēlastības, stāvam Viņa klātbūtnē, un tāpēc mēs varam lūgt par viņiem. Ko mēs nesam ārā no Dieva klātbūtnes? Svētību, Dieva klātbūtni, žēlastību, piedošanu – dodam to tuvākajiem. Tā ir priesterība – ir pieeja pie Dieva žēlastības un varam nest Viņu un Viņa svētību tuvākajiem.” (6.lekcija)

Dieva svētums 7.lekcija

“Dievs pats izvēlās noteikt laiku, nevis mēs to nosakām. Tikšanās vietas noteikšanas bija pazīstama senajā pasaulē. Valdnieki noteica laikus, kad viņu padotie varēja viņus satikt. Tad jebkurš varēja izteikt savu vajadzību. Tā arī Dievs Dievkalpojumu nosaka par vietu, kurā Viņš būs klāt un uzklausīs lūgumus.” (7.lekcija)

“Derība nav par mūsu pienākumiem pret Dievu, bet gan par Dieva pienākumiem pret mums. Kad Dievs stādās priekšā, Viņš uzreiz nāk kā tas, kurš dod, kā tas, kurš uzreiz dod savu Vārdu, lai mēs varētu ar viņu runāt. Arī Dievkalpojuma iedibināšana, tā nav pienākumu uzlikšana mums, bet gan pienākumu uzņemšanās no Dieva puses, kad Viņš apsolās būt mums pieejams.” (7.lekcija)

“Ko mums darīt ar smaržām? Vai varam tās labi izmantot… varbūt varētu paturēt vīraku… bet daudz ir alerģiju. Evaņģēlija smarža ir vīna smarža Vakarēdienā. Tā ir grēku piedošanas smarža.” (7.lekcija)

“Dievs dzīvo ar cilvēkiem, lai varētu būt viņiem par Dievu. Tas nozīmē, ka Viņš darbojās kā Dievs cilvēku labā. Kā būt tēvam nozīmē ne tikai dot tiem dzīvību, bet gan daudz vairāk, – darīt visu, kas tēvam jādara.  Ko dara Dievs? Rada, uztur, sargā, baro, māca, aprāj, utt. Visu, kas rakstīts Svētajos Rakstos.” (7.lekcija)

Dieva svētums 8.lekcija

“2.Moz 29:41-46 uzsvars nav uz to, ko mēs darām, bet uz to, ko Dievs dara. Cilvēku vienīgā lieta, iepazīt Dievu. 1) Pazīt kā savu Dievu. Dievs ir uzticīgs viņiem. Tas parādās katrā dievkalpojumā. 2) Zināt, kāpēc izvedis no Ēģiptes. Lai pazītu Dievu kā tādu, kas atbrīvo. Nevis lai ievestu nākamajā verdzībā, bet gan lai darītu brīvus no citiem dieviem. Šī brīvība tiek dāvāta katrā Dievkalpojumā.” (8.lekcija)

“Exodus mērķis, lai Dievs varētu dzīvot pie viņiem. Lai varētu ceļot ar viņiem. Lai nevis cilvēki rāptos debesīs, bet gan lai Dievs nāktu pie cilvēkiem. Arī Atklāsmes grāmatā pašās beigās Dievs dzīvos ar mums. Tas vienmēr tas augstākais mērķis.” (8.lekcija)

“Ja domājam par garīgo cīņu, tad velns vēlētos padarīt nešķīstu ko? Altāri! Jo tur ir tā Kunga galds, tur ir sakraments. Tāpēc ir slēgtais Dievgalds, lai pasargātu Kunga galdu no apgānīšanas. Mūsu uzdevums ir sargāt Kunga galdu, gan aktīvi, gan pasīvi. Mācot un nepielaižot tos, kas nav gatavi.” (8.lekcija)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: