Izlaist līdz saturam

Atklātā vēstule (Nr.4) Jānim

by uz janvāris 10, 2013

Vēstule Nr. 4Cik bieži lasīt Bībeli?

(Voldemārs Lauciņš)

Vēstule Nr.1 (lasīt šeit) jau ieskicēja, kāpēc vēstules, un kāpēc tās ir atklātas. Katra no tām atšķiras ar adresātu un tematiku.

Šoreiz rakstu Jānim – draudzes loceklim spēka gados, vīram un trīs bērnu tēvam, kurš meklē Svēto Rakstu patiesību savā dzīvē. Vēstules ideja dzima kā iespēja atgriezties pie reiz nepabeigtas sarunas par Bībeles lasīšanas paradumiem. Izlietu ūdeni vairs nesasmelsi, saka tautas gudrība, tāpēc arī nepretendēju noslēgt toreizējo sarunu. Tomēr interesantais sarunas temats ir labs iemesls uz lapas uzlikt savas pārdomas, it īpaši jautājumā – cik bieži lasīt Bībeli ir labi un pietiekami.

Vai visiem apņēmības pilniem kristiešiem vienmēr sanāk lasīt Bībeli katru dienu? Savā pieredzē balstoties, to apšaubu. Arvien ir vairāk vai mazāk objektīvi faktori, kas kalpo par labiem ieganstiem atlikt labo un svētīgo Rakstu lasīšanu uz „piemērotāku brīdi”. Piemēram, rīta pusē ir jāgatavojas turpmākajai dienai, darba laiks prasa savu, it īpaši, ja darba stundām ir tendence ievilkties; pievakari var veltīt ģimenei un vakars atliek tam, lai kaut necik atgūtos nākamās dienas ritumam. Kurā no šiem un vēl citiem ikdienas rutīnas brīžiem varam iespēt izbrīvēt „logu” grāmatai, kurā Dievs stāsta mums par Savu vislielāko dāvanu? Negribu tapt pārprasts, jo es neesmu principā pret kādu no ikdienas darbiem. Problēma vien tā, ka Raksti apklājas ar putekļu kārtu.

Pat tad, ja ar pārcilvēcīgu spēku esam atlicinājuši brīdi Rakstiem, vai mums vienmēr Dieva Vārda lasīšana sagādā prieku, dāvā mieru un stiprina? Baidos, ka reti. Vai tas būtu Dieva Vārda nepilnības dēļ? Diez vai. Ticamāk, ilgošanos pēc Dieva Vārda traucē mūsu grēks, pasaule un miesa. Tāpēc mums ir tik grūti atrast laiku šādai satikšanās reizei. Tāpēc daudzas citas lietas – gan noderīgi darbi, gan arī nevajadzīgas nodarbes – nostājas starp mums un Viņa Vēsti. Ja mēs pareizi novērtējam savu grēcību un tās radīto plaisu starp Dievu un radību (tai skaitā arī mums), tad droši apzināmies savu vājumu pašiem uzturēt regulāru un biežu sarunu ar Dievu.

Ar savu grēka atziņas pamatu varam atkal atgriezties pie iepriekš uzstādītā jautājuma par to, cik bieži ir labi un pareizi lasīt Bībeli. Varbūt ir vērts uzdot vēl vienu palīdzošu jautājumu, kas līdzībā mums ļaus pārdomāt šo lietu – cik bieži man jādara tā lieta, kura ir vissvarīgākā vai nepieciešamākā? Piemēram, cik bieži man ir jāievelk elpa? Cik bieži man ir jāpaēd? Vēl vairāk, vai man tas vienmēr it patīkami? Protams, elpas intensitāte un maltītes regularitāte dažādiem ļaudīm var atšķirties un atšķiras, tomēr ir robeža, kuru nevaram atļauties pārkāpt, pat ja mums nav noskaņojuma. Vai atbildes uz šiem tīri dabiskiem jautājumiem mums nedod kādu nojausmu par Rakstu lasīšanas nozīmi ikdienai, it īpaši tāpēc, ka kā elpa un uzturs ir nepieciešami miesai, tā Dieva Vārds ir vajadzīgs tam jaunajam cilvēkam, kas dzimis mūsos ar Kristus žēlastības pasludinājumu un svēto Kristību? Arī mūsu Kungs un Pestītājs atraida velna kārdinājumus ar barību, nenoraidot ne vienu no tiem, bet norādot Dieva Vārda nozīmi: „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes.”” (Mt 4:4, sal. Lk 4:4) Pie tā der piebilst, ka, protams, ir labi, ja mēs lasām Rakstus ar prieku, bet grēka dēļ tas nav vienmēr iespējams. Tāpēc labāk ir kaut nedaudz lasīt un iedziļināties, pat ja tas šķietami nesagādā baudījumu. Tomēr, par šo tematu varbūt kādu citu reizi.

Nobeidzot, ja Rakstus apņemamies lasīt regulāri, tad to var darīt vismaz trejādi. Pirmkārt, nejauši uzšķirot. Ja šis veids neliekas pietiekoši nopietns, tad vēl ir vai nu, otrkārt, secīga lasīšana (no vāka līdz vākam), vai arī, treškārt, speciālistu tematiski atlasīti lasījumi (mūsu platuma grādos bieži sastopami Brāļu draudžu lozungu formātā).

Tiem, kas būtu iedrošināti mēģināt lasīt secīgi un katru dienu, “Gudrības Sākums” sācis ievietot iknedēļas lasīšanas plānu visas Bībeles apgūšanai gada laikā (šeit). Lai Dievs dod spēku uzsākt un nepamest tik svētīgo Dieva Vārda lasīšanu!

Vienīgi Dievam lai ir gods!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: