Izlaist līdz saturam

Dr. Herberts Girgensons “Mārtiņa Lutera katehisma skaidrojums”

by uz janvāris 11, 2013

GIRGENZONSTagad grāmatas lielākā daļa pieejama arī “Gudrības Sākums” lasītājiem.

Vēlreiz atgādinām, ka Valmierā dzimušā mācītāja Dr. Herberta Girgensona komentārs par Mārtiņa Lutera katehismu tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta katehētiskās literatūras izcilākajiem darbiem. Lai gan sarakstīts pirms vairāk nekā pusgadsimta, tas lasītājam rada iespaidu, ka autors runā tieši par šodienas aktualitātēm.

Girgensonu kā cilvēku un teologu vislabāk raksturo viņa bērēs sacītie mācītāja Aderkasa vārdi: “Herberts Girgensons bija bēgļu tēvs, bez padoma palikušo padomdevējs, padzīto pulcinātājs, savas dzimtenes ļaužu aizstāvis svešumā, apdraudētā ganāmpulka gans. Tajā visā viņš bija ar lielu žēlastību apveltīts dvēseļu aprūpētājs, Dieva glābjošās mīlestības un piedošanas vēstnesis. Visos šo pēdējo 50 gadu laikā pieredzētajos posta un sabrukuma brīžos mūsu mazās baltiešu cilts vēsturē Dievs Girgensona personā bija sagatavojis īpašu darbarīku. Dievs viņu atbildīgā baznīcas amatā ir izvedis cauri daudzām nelaimēm un bēdām, cauri divu karu ciešanām, cauri naidam un vajāšanām, cauri pārvietošanas laika bojāejai un jaunajam sākumam, pēdējam karam un bēgšanai, izveidodams no viņa mācītāju un dvēseļu aprūpētāju, akadēmisku pasniedzēju un nenogurdināmu draudzes cēlāju. Tas viss Girgensonam kopš 1945. gada ļāva būt mūsu garīgajai galvai un baltiešu bīskapam – lai gan viņš nekad nav pacietis, ka mēs viņu tā sauktu.”

Nododam arī Jūsu rīcība vienu no grāmatām, kurā atspoguļojās mācītājam Girgensonam dāvātā Dieva gudrība. Latviešu tulkojuma teoloģiskā redaktora mācītāja Aleksandra Bites vārdiem sakot: “Lasīt Girgensona grāmatu uz kā aizgūtnēm dzert no skaidra avota veldzējošā ūdens.”

Pirmais mācību gabals – bauslība

Otrais mācību gabals – Ticības apliecība

Trešais mācību gabals – Mūsu Tēvs lūgšana

Ceturtais mācību gabals – Kristība

Piektais mācību gabals – grēksūdze un absolūcija

Sestais mācību gabals – Svētais Vakarēdiens

Lai Dievs Svētas Gars tevi, lasītāj, svētī un apgaismo, ka arī tu varētu baudīt caur mācītāja Dr. H. Girgensona darbu mums dāvāto Dieva žēlastību!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: