Izlaist līdz saturam

Kas tas ir – “augļojieties un vairojieties”? [a]

by uz janvāris 15, 2013

Bērni Svētība un Pienākums.Iepriekšējo daļu lasīt šeit.

Bērns, – cik nepārspējams Dieva meistardarbs! Ja vien kāds spētu radīt kaut rozi, viņam vajadzētu uzticēt impēriju. Bet dēļ tā, ka Dieva dāvanas mums šķiet tik parastas, mēs tās nenovērtējam.” (Dr. Mārtiņš Luters)

“Dieva pavēles „augļoties un vairoties”, jeb tēva un mātes amata pienākumu izpilde nekādā ziņā nebeidzās nedz ar bērna ieņemšanu, nedz ar dzimšanu. Tie turpinās ikdienas līdz varam sacīt, ka mums uzticētais bērns ir nobriedis kā personība, saprot savu vietu un atbildību sabiedrībā un attiecībās ar Dievu un ir gatavs patstāvīgai dzīvei.”

“Te mēs nonākam pie svarīgas atziņas. „Nest augļus” ir nevis uz sevi, bet gan uz citiem vērsts process. Ābele nebauda savus ābolus, mēs tos baudām. Tāpat tas ir arī ar visu citu Dieva radību. Pēc Dieva iedibinātās kārtības tā nes augļus citu, nevis savām vajadzībā. Tādā veidā, caur radību, Dievs rūpējās par mums visiem. Visa radība, kā Dr. Mārtiņš Luters to formulēja, ir Dieva maskas, ar kurām aizsedzies Dievs nodrošina visu mums nepieciešamo. Lietojot šādu valodu, pavēlot cilvēkiem radīt pēcnācējus, Dievs vienlaikus norāda, ka „augļošanās” nav mūsu pašu dēļ.”

“Dieva pavēlētā augļošanās ir mūsu līdzdalība Dieva radīšanas darbā. Viņš caur mums, jeb kopā ar mums dod dzīvību jauniem un jauniem cilvēkiem, kuri pēc Dieva nodoma kopš iesākuma ir izredzēti (Ps 139:13-16 ), lai mājotu kopā ar Viņu mūžīgā priekā un svētlaimē. Mums ir uzticēts gods būt Dieva darbabiedriem šajā uzdevumā. Gods, un, protams, arī liela atbildība.”

Grāmatas “Bērni: Svētība un Pienākums” pirmo nodaļu lasiet šeit. 

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: