Izlaist līdz saturam

Kalpošanas amats? Kas ar to?

by uz janvāris 23, 2013

CSL IJautājums, kā izprast kalpošanas amatu, ir aktuāls gandrīz ikvienā baznīcā. Dažas domas no Luterāņu Baznīcas Missūri Sinodes Konkordijas Semināra (Saint Louis) un Konkordijas Teoloģiskā Semināra (Fort Wayne) pasniedzējiem. Kā ietvars pārdomām par kalpošanas amatu tiek piedāvātas vairākas pozitīvas vadlīnijas.

1. Svētie Raksti un Luteriskās ticības apliecības ievieto svēto kalpošanas amatu Dieva plāna un pestīšanas darba Jēzu Kristū kontekstā.

a) Svētie Raksti un Luteriskās ticības apliecības ievieto svēto kalpošanas amatu dievišķās pestīšanas ekonomijas kontekstā.

b) Svētie Raksti un Luteriskās ticības apliecības ievieto svēto kalpošanas amatu attaisnošanas ticībā Evaņģēlija vēstij kontekstā.

2) Jēzus Kristus iedibināja un pavēlēja [pildīt] svētās kalpošanas amatu, lai glābtu grēciniekus.

3) Glābjošās darbības, kuru dēļ Kristus iedibināja un pavēlēja kalpošanas amatu, izraisa jautājumu par “autoritāti” un “varu” (par autoritātes dabu un robežām).

4) Tas, ka visai Baznīcai ir dota atslēgu vara nepadara relatīvu nedz vajadzību pēc kalpošanas amata, nedz tā autoritāti, bet piešķir Baznīcai gan tiesības, gan atbildību aicināt un ordinēt mācītājus.

5) Jāievēro, no vienas puses, skaidra nošķiršana starp piemērotību amatam un amata autoritāti tiem, kuri ir amatā, un no otras puses, ciešo saistību starp abiem. 

Visu rakstu lasīt šeit.

Svētīgu lasīšanu un pārdomas!

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: