Izlaist līdz saturam

Kas tas ir – “Godini savu tēvu un māti” [a]

by uz janvāris 29, 2013

Bērni Svētība un Pienākums.Iepriekšējo daļu lasīt šeit.

Šeit jūsu uzmanībai citāti no grāmatas “Bērni: Svētība un Pienākums“.

„Mums jāapietas ar bērniem tādējādi, lai viņi nevis baidītos no mums kā viņu vecākiem, bet gan, lai viņi zinātu, ja viņi negodā savus vecākus, viņi aizvaino Dievu.” (Dr. Mārtiņš Luters)

“Ir svarīgi saprast vienu – pat ja kaut kas ir formulēts pavēles izteiksmē, tas vēl nenozīmē, ka pavēlētā lieta ir tik vien kā mums uzliktais darbs. Ja palūkojamies, tad arī Kristības un Svētā Vakarēdiena lietošana mums uzticēta pavēles izteiksmē, – „darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami” (Mt 28:19), „ņemiet ēdiet … dzeriet visi no tā” (Mt 26:26-27). Vai tad Kristības un Vakarēdiena spēks ir atkarīgs no mūsu darbošanās? No vienas puses, jā, mums pavēlēts to darīt un mēs to arī darām. Tomēr būtībā tas ir Dieva darbs, caur kuru mēs saņemam Viņa dāvanas, Svēto Garu, grēku piedošanu un Kristus klātbūtni. Tāpēc svarīgi saprast, ka reizēm Dieva dotais uzdevums, kas izskan kā pavēle, faktiski dāvā mums Dieva svētību. Tieši tā tas ir ar Kristību un Vakarēdienu, tāpat ar uzdevumu „augļoties un vairoties” un arī ar citām Dieva pavēlētām lietām. Šo uzdevumu vērtība ir tajā, ka Dievs pats pie un caur šīm lietām darbojās; mēs gan esam Viņa darbabiedri, bet vēl vairāk – Viņa darba augļu saņēmēji un svētības baudītāji.”

“Ir vārdi, kuri laika gaitā šādu vai tādu apstākļu dēļ ir ieguvuši negatīvu nokrāsu; vieni no tādiem, vismaz lielai sabiedrības daļai, ir bauslis un bauslība. Vārdi gan paši pie tā nav vainīgi. Pat vēl vairāk, tas, ko tie apzīmē, tikpat kā nemaz nav saistīts ar kaut ko aizliedzošu. Sen-ebreju vārds TORĀH, kas latviešu valodā tulkots kā bauslība, tiek lietots vairākās nozīmēs, – gan lai apzīmētu instrukciju kopumu, gan lai apzīmētu
Mozus grāmatas kā vienotu veselumu, gan reizēm pat attiecinot uz visu Vecās Derības grāmatu kopumu. Tomēr pamata nozīme šis vārdam ir „instrukcija”, jeb „pamācība”. Tā nu vārds „bauslība”, kas mūsu valodas lietojumā ir iemantojis šo negatīvo pieskaņu, patiesībā ir nekas cits kā Dieva dota instrukcija laimīgai dzīvei.”

“Bauslība nav teorija, tā ir radīšanas kārtībā sakņota prakse. Visi baušļi ir doti tikai un vienīgi mūsu dēļ, lai palīdzētu mums sakārtot mūsu dzīves un dotu iespēju mums jau tagad kaut mazliet nobaudīt no tā prieka, kādu pilnībā iemantosim, kad visa radība atkal tiks atjaunota Kristum atnākot.”

“Ir ļoti palīdzoši, ja saprotam, kāda ir cilvēka vieta radībā. Mēs vienlaikus atrodamies divējādās attiecībās. Vertikālajās, jeb attiecībās ar Dievu un horizontālajās, jeb attiecībās ar radību. Vertikālajās attiecībās mēs esam tikai un vienīgi pasīvi saņēmēji. Dievs dod mums visu mūsu dienišķo maizi. Savukārt horizontālajās attiecībās mums ir jābūt aktīviem, tas ir devējiem. Ko mēs paši saņemam no Dieva, ar to mums jākalpo mūsu tuvākajiem. Šāds skatījums palīdz arī skaidrāk ieraudzīt tēva un mātes amata vietu un nozīmi, kā arī izskaidro, kādēļ šis amats tiek izcelts pāri pār visiem citiem.”

Pilnu šīs nodaļas tekstu lasiet šeit.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: