Izlaist līdz saturam
Tags

„Dievs ir mīlestība” [c]

by uz februāris 26, 2013

Bērni Svētība un Pienākums.Iepriekšējo daļu lasīt šeit.

Šeit jūsu uzmanībai citāti no grāmatas “Bērni: Svētība un Pienākums“.

“Mēs lasījām izteikumus „kas savu rīksti taupa”, un „pārmācības sods” un nav jau daudz jāpiepūlas, lai no tā izsecinātu, ka bērnu fiziska sodīšana ir Rakstu ieteikts audzināšanas līdzeklis. Bet palūkosimies, kas tieši ir rakstīts oriģinālajā senebreju valodā. Vārdu, ka mums tulkoti kā „pārmācības sods” precīzāks tulkojums būtu „brīdinājums, kas nāk no disciplinēšanas”, vai „instrukcija, kas pamāca”. Senebreju valodā vārda, kas uz latviešu valodu tulkots kā „pārmācība”, nozīmi varētu aprakstīt kā „disciplinēšanu ar mērķi labot nepareizo, pamācīt, vest uz pareizā ceļa”. Tātad runājot par pārmācīšanu, pamatdoma nav vecāku reakcija piemērojot sodu par bērna veikto pārkāpumu, bet gan vecāku izmantotie līdzekļi, lai bērnu disciplinētu, lai atgrieztu no nepareiziem uzvedības modeļiem un mācītu pareizos, tas ir „dzīvības ceļu”.”

“Dievs bauslības atziņu ir licis mūsu sirdīs, kā arī Pāvils raksta vēstulē Romiešiem 2:15. Tāpēc bērni parasti ļoti labi saprot, ja pārmācību saņem taisnīgi. Vēl jo vairāk, ja viņi zina un sajūt, ka vecāki viņus mīl. Un tomēr, katra disciplinēšana uz mirkli pārrauj vecāku un bērnu attiecības. Vecāks pārtrauc bērna nepareizo rīcību, bērns jūtas
vainīgs un nokaunējies pret vecākiem, vecāki paskaidro, kas izdarītajā nepareizs un kā rīkoties pareizi, un tad atkal atjauno attiecības pieņemot bērnu. Tas, kurš ir vainīgs, nevar atjaunot attiecības, to var izdarīt tikai tas, pret kuru pārkāpums izdarīts, šajā gadījumā tas ir vecāks kā Dieva vietnieks.Kā Dievs nāk pie mums dāvādams mums grēku piedošanu, tā arī mums jādara tas pats mūsu bērniem. Varam viņiem paskaidrot, kādēļ bērns ir apsaukts un disciplinēts: „Tētis un mamma tevi ļoti mīl un vēl tev pašu labāko, un mums sāp sirds par to, ko tu esi / neesi izdarījis, un tieši tāpēc šī pārmācība, – lai atturētu no ļaunā, mācītu labo un pasargātu tevi no lielākām bēdām nākotnē.” Pēc tam būtu labi kopā ar bērnu aizlūgt par notikušo un par turpmāku Dieva vadību un pasargājumu. Pamācība, pārmācība, bet tas viss ar mīlestību pret bērnu. Ja arī nāktos rīkoties, lai uzturētu kārtību, tad nekas nedrīkst mainīt evaņģēlisko attieksmi pret bērnu pašu.”

“Ir kāda patiesība, kuru mums vajadzētu paturēt prātā uz visiem laikiem. Ar bauslību cenšamies iegūt labus augļus, bet ar Evaņģēliju mēs audzinām labu koku. Bauslība var panākt, ka mūsu bērni dara labus darbus, bet tikai Evaņģēlijs var mainīt sirdis un darīt mūs par labākiem cilvēkiem. Var arī teikt tā, – mūs var piespiest darīt to, ko negribam, bet nevar piespiest gribēt to, ko negribam. Kā Dievs nemeklē mūsu darbus, bet gan mūs pašus, tā arī mums pats svarīgākais ir nevis mūsu bērnu labie augļi, bet gan lai mūsu bērni izaugtu par labiem kokiem, lai viņi gribētu to, kas labs.”

“Ir vēl divas svarīgas lietas, kuras varam mācīties no Dieva paša pedagoģijas un kuras palīdz šo bauslības un Evaņģēlija audzināšanu darīt vēl pilnīgāku – tās ir piedošana un būšana kopā bērnu. Pirmā, Kristus pamācība ir piedot nevis „septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas” (Mt 18:22). Tas ilustrē Dieva attieksmi pret mums; lai cik smagi mēs grēkotu, Viņš vienmēr aicina mūs atpakaļ, un kad vien mēs nožēlojam, laipni pieņem mūs kā savus mīļos bērnus. To mums kā vecākiem jāatceras. […] Otrā lieta, ko nepieciešams paturēt prātā ir klātbūtne. Vislabāk to ilustrē Kristus paša rīcība. Mateja evaņģēlija sākumā tiek apsolīts, ka Dievs pats būs kopā ar mums (Mt 1:23), un Mateja evaņģēlija beigās Kristus saviem mācekļiem saka: „Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt 28:20) Dievs ir kopā ar mums ik brīdi, ik brīdi viņš ir nomodā par mums, un tajā pašā laikā ne mirkli viņa klātbūtne nav mums par slogu. Tā arī vecākiem nevajadzētu pārspīlēt ar savu klāt būšanu, tā drīzāk ir kā pretmets prombūtnei. Mēdz sacīt, ja sātans nespēj mūs piespiest grēkot, tad viņš mēģina mūs padarīt aizņemtus, savukārt aizņemtība ved pie prombūtnes. No tā ļoti jāsargās.”

Pilnu šīs nodaļas tekstu lasiet šeit.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: