Izlaist līdz saturam

„Un tie kļūs par vienu miesu” [a]

by uz marts 18, 2013

Bērni Svētība un Pienākums.„Būt laulātām un saprast laulības dzīvi ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Tas, kurš ir laulājies, bet nesaprot laulības dzīvi, nespēs to dzīvot bez nepatikas, problēmām un bēdām. Viņam jāsūdzas un jāķengājas kā pagāni un nesaprātīgi, akli cilvēki to dara. Bet tas, kurš saprot, atrod tajā bezgalīgu prieku, mīlestību, un iepriecinājumu, kā Sālamans saka: „Kas atrod sev laulātu draudzeni, tas atrod sev tiešām ko labu.” (Spam 18:22) Tie ir cilvēki, kas saprot un stingri tic, ka Dievs ir iedibinājis laulību un savienojis vīrieti un sievieti.” (Dr. Mārtiņš Luters)

Šeit jūsu uzmanībai citāti no grāmatas “Bērni: Svētība un Pienākums“.

– – – – –

“[Svarīgi mācīt bērniem] par amatiem, jeb aicinājumiem, jeb varam arī sacīt – lomām. Dievs Radītājs ir arī Visu-valdītājs, kurš ik dienas dod mums visu, kas mums nepieciešams, gan mūsu miesai, gan dvēselei. Lai mums visu nepieciešamo dotu, Dievs izmanto citus cilvēkus un arī mūs pašus citu labā. Lai rūpētos par bērnu, Dievs dod viņam vecākus, lai viņu apmācītu – skolotājus, lai rūpētos par veselību – ārstus, par ticību – mācītāju, par dzīvesvietu – celtniekus, par darbu – darba devējus, utt. Dievs darbojās caur visiem šiem amatiem, lai mūs aprūpētu. Tā nu mēs, šos amatus veicot, esam Dieva darbabiedri, jeb kā Dr. Mārtiņš Luters sacīja, Dieva maskas. Tā nu katrā amatā mums ir iespējams kalpot tuvākajam, būt par instrumentu Dieva rokās, par kanālu, caur kuru Dievs izrāda cilvēkiem savas rūpes. Katrs no mums dzīves laikā ieņem daudzus no šiem amatiem, pat daudzus vienlaicīgi. Tā es esmu gan dēls, gan vīrs, gan tēvs, gan krusttēvs, gan mācītājs, gan darba biedrs, un tā joprojām. Interesanti, bet pat mūsu valoda nes šo izpratni par personas un amata atšķirību. Kad runājam ar bērnu, kā mēs sevi saucam? Vai nu sakām „klausi mani ”, vai arī „klausi tēti / mammu”. Tā mēs stādamies viņam priekšā kā amata nesēji. Tāpat arī laulībā, īpaši, laulības sākumposmā, kad vīra un sievas statuss vēl ir tikko kā iegūts, mēs bieži sakām, nevis „es tev saku”, bet gan „klausies, ko sieva / vīrs tev saka” – tā mēs identificējam savu amatu.

– – – – –
“Runājot par amatiem, mums bieži vien ir sagrozīts priekšstats par to, kuri ir tie svarīgākie, ar kuriem varam labāk kalpot Dievam. Iespējams, ka tā vēl arvien ir tāda viduslaiku palieka pavisam sliktā nozīmē, proti, uzskats, ka ir kādi garīgie aicinājumi, kas ir pārāki par miesīgajiem. (Viduslaikos pamazām attīstījās uzskats, ka garīgās kārtas, tas ir mūki un mūķenes, kuri nošķīrās no pasaules un it kā veltīja sevi Dievam, esot pārākas nekā cilvēki, kuri dzīvoja regulāru dzīvi, tas ir, devās laulībā, dzemdēja bērnus strādāja, rūpējās par tuvāko.)

Mēs jau mazliet aplūkojām šo sagrozīto uztveri, kas kristīgo ticību mēģina atdalīt no dzīves pasaulē, savā ziņā pretstatīt kā kaut ko pārāku nekā ikdienas dzīve. Tad kalpošana Dievam un tuvošanās Dievam tiek meklēta nevis šajā pasaulē, bet gan virzoties prom no tās. Nevis godprātīga dzīvē saskaņā ar Radīšanas kārtību, šeit, bet gan pastaigas domās tiek izcelts kā kas īpašs.”

– – – – –

“Ja par labā un ļaunā atšķiršanu bērni tiek mācīti gan ģimenē, gan draudzē, gan skolā, kā nu kurā vietā to māca, tad laulāto draugu un vecāku amati praktiski netiek mācīti nekur. Tā nu sanāk, ka šīs zinības, kuras patiesībā ir vissvarīgākās, bērniem jāapgūst pašmācības ceļā. Pašmācība jau pati par sevi nebūtu nekas slikts, jautājums ir tikai, kādus avotus bērni šajā pašmācībā izmanto. Jau pieminējām, ka bērni
var nevēlēties mācīties, taču viņi nevilcināsies atkārtot to, ko redzēs mūs darām. Tas attiecās ne tikai uz vecāku piemēru, bet gan uz visas sabiedrības plašākā nozīmē piemēru. Te nu uzreiz ir viela pārdomām, – ko tad sabiedrība plašākā nozīmē māca par laulību un ko par vecāku amatu? Pie kāda rezultāta tas ved?”

Pilnu šīs nodaļas tekstu lasiet šeit.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: