Izlaist līdz saturam

Vai Korāna tekstam ir varianti?

by uz marts 25, 2013

KorānsNesen publicētajā grāmatā Textual Criticism and Qur’an Manuscripts (Lanham/Boulder/New York/Toronto/Plymouth:  Lexington Books, 2012) Keith E. Small aplūko Korāna teksta kritikas vēsturi un iespējas.

Kā tas labi zināms, Korāna manuskripti, atšķirībā no citu tā saukto svēto grāmatu manuskriptiem, nekad nav pētīti ar mērķi apzināt teksta variantus. Tas saistīts ar islamticīgo vidū izplatīto uzskatu, ka Korāns ir Allaha dota grāmata, kura, ar dievišķās providences palīdzību, cauri gadu simtiem saglabājusi vienu vienīgu (bez variantiem) tekstu.

Grāmatas autors apstiprina, ka Korāna manuskriptos tiešām vērojams salīdzinoši neliels variantu skaits. Turklāt tie pamatā saistīti ar pārrakstītāju kļūdām, nevis ar reāliem teksta variantiem.

Tomēr, kad uzmanība tiek pievērsta agrākajām teksta liecībām, parādās savādāka aina. Sākotnēji pastāvējusi daudz lielāka Korāna tekstu dažādība. Tikai 7.gs. beigās kalifs Utmans, politisku motīvu vadīts, organizēja līdzskaņu teksta standartizāciju, atmetot un aizliedzot tekstu dažādību.

Kā grāmatas autors secina: “The history of the transmission of the text of the Qur’an is at least as much a testament to the destruction of Qur’an material as it is to its preservation . . . It is also testimony to the fact that there never was one original text of the Qur’an” (p. 180).”

Vairāk par šo tēmu lasiet Larry Hurtado blogā.

Būtiskā atšķirība kristiešu un islamticīgo nostājā pret katras reliģijas svētajām grāmatām it faktā, ka islamticīgie balsta savas reliģijas autoritāti uz Korāna dievišķību un manuskriptu nekļūdīgumu, kamēr kristiešu ticības objekts ir nevis Bībele pati par sevi, bet gan notikums vēsturē, kad Dievs tapa cilvēks – Jēzus no Nācaretes, cieta, mira un augšāmcēlās, lai ikviens, kurš uz Viņu paļaujas, iemantotu visu grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Bībeles manuskriptos ir varianti, citi manuskripti ir labāki, citi sliktāki, bet kamēr tie rāda uz krustā sisto un augšāmcelto Dieva Dēlu, tie godam kalpo savam uzdevumam.

Lasīt arī šo nodaļu no “Bībele kā Liecība”

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: