Izlaist līdz saturam

„Un tie kļūs par vienu miesu” [b]

by uz marts 30, 2013

Bērni Svētība un Pienākums.Šeit jūsu uzmanībai citāti no grāmatas “Bērni: Svētība un Pienākums“.

Interesanti, ka Bībele sākas ar laulības iedibināšanu cilvēku starpā (1.Moz 2. nodaļa) un Bībele beidzas ar laulību Jēra, tas ir – Kristus, un Viņa līgavas, Kristus baznīcas starpā (Atkl. 21. nodaļa). Kā jau iepriekš pārrunājām, kristīgais pasaules uzskats ļoti augstu vērtē labo Dieva radību un līdz ar to arī mūsu dzīvi šajā pasaulē. Laulība ir goda vietā, taču nevis kaut kāda laulība, bet laulība tādā izpildījumā kā Dievs to sākotnēji iedibinājis. 1. Mozus grāmatas 2. nodaļā lasām, ka „Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” (1.Moz 2:24). Šis Rakstu pants ir īpaši zīmīgs, tas ir citēts Jaunajā Derībā veselas četras reizes. (Mt. 19:5; Mk. 10:7-8; 1.Kor. 6:16; Ef. 5:31) Ne jau velti, jo šis pants apraksta kā laulībai jādarbojas pēc Dieva ieceres.

Ja mēs izgatavotu krēslu ar vienu kāju, cik stabila būtu sēdēšana? Un cik stabila būtu sēdēšana, ja izgatavotu krēslu ar divām kājām? Bet to zinām, ja izgatavotu krēslu ar trīs kājām, tad mēs varētu uz tā sēdēt bēdu nezinādami. Arī kalnos kāpēji, kuri reizēm pārvar lielas grūtības, zina likumu, ka katrā brīdī ķermenim jābūt trīs atbalsta punktiem. Tieši tāpat mēs varam palūkoties uz laulības iedibināšanas vārdiem. Tie apraksta trīs lietas, trīs kājas, trīs atbalsta punktus, uz kuriem jāturas laulībai, proti, „atstāšana”, „pieķeršanās” un „viena miesa”.

– – – – –

Šodien pasaule ir apjukusi, jo bieži vien mīlestību atdala no laulības un laulību atdala no seksuālajām attiecībām. It kā tie būtu lielumi katrs pats par sevi. Taču rezultātā iegūst vien laulības šķiršanas un laulības pārkāpšanas. Tad vēl atdalām mīlestību un seksuālās attiecības un iegūstam prostitūciju.

– – – – –

Var jau būt, kā to bieži redzam, seksuālās attiecības arī ārpus laulības, taču ko tās izdara? Tās izposta radīšanas kārtību. Kā gan lai kāds varētu baudīt cilvēku kopības augstāko izpausmi, ja tam nav piemērotu apstākļu. Augstākā kopība prasa arī augstāko nodošanos otram. Ja salīdzinām seksuālās attiecības laulībā un ārpus laulības, – kā jūtamies to laikā, un kā jūtamies pēc tam? Vienā gadījumā darām to ar tīru sirdsapziņu, pilnīgā paļāvībā, mierā un drošībā, izbaudot dāvanu kādu Dievs mums devis, esot mēs paši un par 100 procentiem nododot sevi otram. Vai tas tā ir ārpus laulības? Reti kad mūsu sirdsapziņas ir
tik tālu notrulinātas, ka laulības lietās vairs neatšķirtu kas labs, kas nē. Rīkojoties pretēji radīšanas kārtībai, mūsu sirdsapziņas tiek ievainotas, mums nākas dzīvot ar dusmu, vilšanās, aizvainojuma, nedrošības un neuzticības brūcēm mūsu dvēselēs. Tās nedzīst tik viegli, tās ilgstoši nosaka to, kā mēs lūkojamies uz pasauli un uz cilvēkiem. Reizēm tās tā arī nekad nesadzīst, sagandējot dzīvi gan mums, gan mūsu tuvākajiem. Pat ja vēlāk mēs vēlētos doties laulībā, viss, kas ar mums noticis, tas viss atstātu pēdas. Tā arī kārtībai kā veidojam šo „trīs kāju / trīs atbalsta punktu” komplektu ir nozīme. Ja sākam ar seksuālajām attiecībām un tad domājam par pāriešanu pie atstāšanas un pielīmēšanās, tad bieži vien arī nākamajos soļos netiekam daudz tālāk par legalizētu prostitūciju, mūsu ievainotās dvēseles to vairs nepieļauj.

Pilnu šīs nodaļas tekstu lasiet šeit.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: