Izlaist līdz saturam
Tags

„Mēs esam Dieva bērni” [b] Kāpēc iet uz Dievkalpojumu?

by uz aprīlis 29, 2013

Bērni Svētība un Pienākums.Šeit jūsu uzmanībai citāti no grāmatas “Bērni: Svētība un Pienākums” nodaļas “Mēs esam Dieva bērni”.

“Šodien tik daudzi runā par garīguma kopšanu, ir tik daudz dažādas interesantas metodes kā varam kļūt vēl garīgāki. Kā tad mums ar savu piemēru būtu jāmāca mūsu bērniem kristīgais dzīvesveids? Neesmu sastapis labāku atbildi uz šo jautājumu kā to, kuru savā grāmatā „Žēlastība un vēlreiz žēlastība” sniedz Austrālijas izcelsmes luterāņu teologs Džons Klainigs: „Kad runāju par garīgumu, es neiedomājos kaut ko neparastu – kādu pārāku kristieša esamības viedu, kas būtu atvērts tikai reliģiskajai elitei, vai būtu garīgās dzīves augstāka pakāpe. Es iedomājos to, kas ir dots katram ticīgajam. Kristīgais garīgums ir gaužām vienkāršs, – sekot Jēzum. Tā ir parasta ticības dzīve, kurā saņemam Kristību, apmeklējam Dievkalpojumu, saņemam Svēto Vakarēdienu, lasām Svētos Rakstus, lūdzam par mums un par citiem, cīnāmies ar kārdinājumiem, un strādājam kopā ar Jēzu tur, kur esam likti. Mūsu garīgumā mēs netiekam pacelti augstākās sfērās pāri pār parastu, miesīgu ikdienas dzīvi, bet mēs saņemam Svēto Garu no Kristus, lai mēs varam dzīvot Dieva klātbūtne katru mūsu dzīves dienu, kad mēs saskaramies ar cilvēkiem, darbu, grēku, pāri darījumiem, neērtībām un sirdsēstiem, grūtībām un traģēdijām. Mēs neesam aicināti būt garīgāki attālinoties no zemes dzīves, bet vienkārši paļaujoties uz Jēzu, kad darām to, kas mums uzticēts, piedzīvojot to, ko mums dots piedzīvot, priecājoties par to, par ko mums ir dots priecāties.””

– – – – –

“Viens no biežākajiem jautājumiem, runājot par ticību ir: „Bet kāpēc gan man jāiet uz dievkalpojumu?” Šīs grāmatas kontekstā to varētu pārfrāzēt kā: „Kāpēc man būtu jāved mani bērni uz dievkalpojumu? Kam tas vajadzīgs?” Gribētu atbildēt divās daļās.

Pirmā, par to kādas tad ir izvēles iespējas.

Lasīju par kādu notikumu. Vecmamma viesojās pie savas meitas ģimenes. Ceļā no stacijas uz mājām viņi brauca garām kādai baznīcai. Mazdēliņš priecīgs iesaucās: „Skat, Ome, tā ir mana baznīca!” Vecmamma jautāja viņam: „Vai tā arī iekšā ir tik pat skaista kā no ārpuses?” Mazdēls vērās viņā neizpratnē, un meita sūtīja viņai zīmīgus skatienus. Vēlāk meita savai mammai paskaidroja, ka šo baznīcu par savu zēns izvēlējies, jo viņa draugiem ir savas draudzes un arī viņam to gribējies. Bet tā kā viņi ar vīru uzskata, ka nedrīkst bērnam uzspiest jel kādus reliģiskus uzskatus, lai pieaudzis bērns pats varētu izvēlēties, kādu pasaules uzskatu pieņemt par savējo, tad viņi savu dēlu uz draudzi nekad nebija veduši. Pavisam vienkārši – šis mazais puisēns „savā baznīcā” nekad nebija pat kāju spēris. Vecmamma meitai uzdeva tikai vienu jautājumu: „Meitiņ, uz kā pamata tad tavs bērns izdarīs izvēli? Uz nezināšanas?”

Šie vecāki laikam nespēja iedomāties, ka reliģisko uzskatu it kā nemācīšana arī ir reliģisko uzskatu mācīšana. Ka viņi kā sava dēla vissvarīgākie cilvēki, no kuriem bērni sagaidām visu to labāko, ir mācījuši, ka ir labi dzīvot bez Dieva; ja arī Viņš kaut kur eksistē, kāda gan mums gar to daļa! Tā vietā, lai „neuzspiestu” savam bērnam ticību Kristum, kurš vēlas būt mūsu Dievs un bagātīgi mūs svētīt, viņi uzspieda savam bērnam pasauli, kurā Kristum nav vietas. Viņi atņēma savam bērnam lielāko, ko kā vecāki būtu varējuši viņam dot. Cilvēks nevar izvēlēties no lietām, kuras viņš nepazīst. Ja mēs nezinām, ko nozīmē būt draudzē, ko nozīme baudīt brāļu un māsu mīlestību un sadraudzību Kristū, piedošanu, drošību, mieru un prieku kā Dieva bērniem, kā gan mēs to varētu izvēlēties? Tas, ko šie vecāki patiesībā bija darījuši, – sargājuši savu dēlēnu no Dieva žēlastības un gādības, no visām bagātīgajām svētībām, kādas Kristus mums jau šeit virs zemes vēlas dod.

Un nu otrā atbildes daļa jautājumam „kāpēc gan man būtu jāved manu bērnu uz Dievkalpojumu.” …

Pilnu šīs nodaļas tekstu lasiet šeit.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: