Izlaist līdz saturam
Tags

„Mēs esam Dieva bērni” [c] Noslēgums.

by uz maijs 8, 2013

Bērni Svētība un Pienākums.

Šeit jūsu uzmanībai piedāvājam pēdējos citātus no grāmatas “Bērni: Svētība un Pienākums“.

“Parasti jau jautājums “kāpēc gan man būtu jāiet uz Dievkalpojumu” netiek uzdots, lai saņemtu atbildi, bet gan, lai parādītu, ka nav jau īsti nekādas vajadzības to darīt. Kā cilvēki bieži saka: “Es varu Dievu lūgt jebkurā vietā.” Jā, jā.  It kā mēs katrs varētu noteikt, kur Dievam būt, un ko darīt.

Ja par Dievkalpojuma apmeklējumu jautā, lai saprastu, vai ejot uz Dievkalpojumu es veicu kādu labu darbu, tad atbilde ir „nē”. Tāds dievkalpojums, kuru apmeklējot tu
domā esam izdarījis labu darbu, tiešām nevienam nav vajadzīgs; nedz Dievam, nedz tuvākajam, nedz arī tev pašam.

Dieva svētums nav kaut kas tāds, ko vienreiz saņemam un pietiek visam mūžam. Kamēr paliekam Dieva klātbūtnē, tikmēr saņemam Viņa svētumu, kad tur vairs neesam, tad arī nesaņemam.

Līdzīgi kā ar skābekli. Tas ir absolūti nepieciešams mūsu dzīvei, tomēr mēs paši to neražojam, mums pašiem tā nav, tas mums ik brīdi tiek dots.

Tieši tā par ar Svēto Garu. Tas ir absolūti nepieciešams mūsu ticības dzīvei, taču mums pašiem tā nav, mēs to saņemam Dieva Vārdā un Sakramentos. Kamēr saņemam, tikmēr mūsu ticība un attiecības ar Dievu tiek uzturētas dzīvas.

Tāpēc, ja tikšanās ar Dievu, Viņa klātbūtnes piedzīvošana, Viņa svētības saņemšana, ģimenes diena gan tavas miesīgās, gan garīgās ģimenes lokā ar līdzi nākošo piedošanu, izlīgumu, mīlestību un prieku gan Dieva priekšā, gan ar tuvāko, ja šīs lietas šķiet svarīgas, ja vēlies baudīt šīs dāvanas, kuras tas Kungs mums sagatavojis jau šeit virs zemes, tad jautājums par Dievkalpojuma apmeklējumu ir jāuzdod savādāk. Nevis, kādēļ gan man vajadzētu iet uz Dievkalpojumu, bet – kā gan es varētu no tā atteikties?!

Dievkalpojums ir durvis uz mūžību, vai nu mēs piedalāmies Dieva mielastā jau tagad un paliekam šī mielasta viesi arī pēc Kristus atnākšanas mūžīgi, vai arī tagad nonicinām Dieva aicinājumam un tā paši sevi izraidām no Dieva valstības.”

– – – – –

“Arī mūsu ikdienas svētbrīžiem ir ļoti praktisks raksturs. Tie balstās Rakstu vārdos no apustuļa Pāvila vēstules Timotejam: „Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūgšana.” (1.Tim 4:4-5). Ja atceramies, ka tikai Dievs ir svēts, ka tikai no Viņa nāk svētums, ka svētums ir dzīvības, prieka, miera, drošības, laimes, un citu labo lietu avots, tad varam ieraudzīt kāda ir šo mūsu ikdienas ciklu svētbrīžu nozīme.

Proti, katru dienu, no rīta pieceļoties, mēs ģimenes lokā pateicamies par nakts pasargājumu (Rīta lūgšana), apliecinām ticību Trīsvienīgajam Dievam (Ticības Apliecība), kurš mūs pieņēmis par saviem bērniem un ar Dieva vārdu un lūgšanu (Mūsu Tēvs lūgšana) piesaucam Dieva klātbūtni un līdz ar to svētību visām mūsu dienas gaitām. Lai kur mēs ietu, lai ko mēs darītu, mēs to darīsim Svētā Gara vadībā un pasargājumā.

Vakarā, kad gatavojamies atpūtai, mēs pateicamies par Dieva rūpēm un dāvanām, kādas esam dienas gaitā saņēmuši (Vakara lūgšana), apliecinām savu ticību (Ticības Apliecība) un izlūdzamies Dieva pasargājumu naktij (Mūsu Tēvs lūgšana). Tā mūsu Kungs Kristus ir ar mums ik brīdi, mūs sargādams, par mums gādādams un mūs svētīdams.

Katra ēdienreize ir kā atgādinājums par dienišķo maizi, kuru Debesu Tēvs mums apsolījis dot ikdienas. Par to lūgšanā pateikdamies, mēs gan atzīstam, ka visu labo saņemam no Dieva, gan arī izlūdzamies Viņa klātbūtni, kas nenozīmē neko citu kā Dieva svētību mūsu namam (Lūgšanas pirms un pēc ēdienreizēm).”

Lai tas Kungs mudina un svētī mūs šādai dzīvei!

Pilnu šīs nodaļas tekstu lasiet šeit.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: