Izlaist līdz saturam

Ko Luters saka par valdību [1]

by uz maijs 31, 2013

Dr. Mārtiņš LutersValdības jēdziens ir atvasināts no izpratnes par saimes pārvaldi.

(tulkojusi Anita Danneberga)

Luters ticēja tā sauktajai patriarhālajai teorijai par valdības izcelšanos. Tas ir atrodams Lielajā katehismā (1529.g.) viņa izklāstā par ceturto bausli.

Lai pareizi izprastu šī baušļa pielietojumu, labi iederas tālākais paskaidrojums par visu veidu paklausību vadītājiem, kuru pienākumos ir pārvaldīt un vadīt. Jo jebkuras valdības būtība izriet un ir balstīta uz izpratni par vecāku autoritāti. Ja tēvs viens pats nespēj izglītot savu bērnu, tad viņš nodarbina skolotāju, kurš apmāca bērnu; ja viņš (tēvs) jūtas nespēcīgs, viņš lūdz palīdzību draugiem un tuvākajiem; ja viņš aiziet no šīs dzīves, viņš uztic un nodod savu varu un pienākumus citiem, kuri kalpos šim mērķim. Vai cits piemērs, viņa rīcībā ir kalpi un kalpones, kuri viņa vadībā veic saimniecības pārvaldi. Tādējādi visi, kurus mēs saucam par kungiem, mums ir kā vecāku vietā, un viņu autoritāte izriet no vecākiem piešķirtās varas un autoritātes.

Tāpēc Raksti sauc viņus par tēviem, jo valdot viņi veic tēva pienākumus, un sirdī viņiem vajadzētu būt tēvišķīgai attieksmei pret saviem padotajiem. Romiešu un arī citu seno tautu valodās kungus un kundzes sauca par patres et matres familias (saimes (mājas) tēvi un mātes). Līdzīgi viņi sauca arī savus vadoņus un pārvaldniekus patres patriae, kas nozīmē visas zemes tēvi (jeb nācijas tēvi). Tā viņi noliek kaunā mūs, kuri būdami kristieši, nesauc savus vadītājus par tēviem vai vismaz netur cieņā un negodā tos kā tēvus. (W 30 I, 152 – E 21, 59 – SL 10, 56 f)

Citāts Nr. 1754 no grāmatas – Plass, Ewald M., What Luther Says, CPH, Saint Louis, 1959.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: