Izlaist līdz saturam

Kristieši, Jehovas liecinieki un Rīga

by uz jūnijs 21, 2013

tetragrammaTurpmākās trīs dienas, 21. – 23. jūnijā, Rīgā notiks Jehovas liecinieku kongress. Uz to pulcēsies cilvēki, kuru dalībnieku vārda kartes rotās uzraksti “Dieva Vārdi ir patiesība” dažādās valodās. Lai arī uzrakstam uz šīm kartēm var piekrist, ir kādas lietas, kuras jāņem vērā par pašiem Jehovas lieciniekiem.

Uzmanīgiem ir jābūt tāpēc, ka Jehovas liecinieki visbiežāk apgalvos, ka ir kristieši. Tomēr, tā nav taisnība. Kāpēc tā?

Visvienkāršākais kritērijs, atbildei uz jautājumu par kādas reliģiskas grupa piederību kristietībai, ir kristoloģija, jeb mācība par mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu.

Kristīgo mācību par Jēzu Kristu visvieglāk izsecināt no Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos balstītās Apustuļu ticības apliecības. Šī apliecība ir nevien luteriskājās draudzēs visbiežāk svētdienas dievkalpojumos izmantotā, bet arī Rietumu kristietībā plaši pazīstama. Tajā mācības pamats par Kristu summēts nedaudzos īsos formulējumos, Kristus ir: 1) Dieva vienpiedzimušais Dēls un mūsu Kungs, tātad – Kristus ir patiess Dievs, vienlīdzīgs Dievam Tēvam, 2) ieņemts no Svētā Gara un piedzimis no Jaunavas Marijas, tātad, kļuvis patiess cilvēks, 3) turpmāk apkopoti pestīšanas vēstures notikumi – cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem (Kristus nopelnītā pestīšana, t.i. vēsturiskais krusta nopelns), 5) uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas (Viņa uzvaras un pašreizējā “atrašanās vieta”), 6) no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos (nākotne, pasaules noslēgums – pastarā tiesa ). Tik daudz par Kristus personu un darbu grēcinieka labā. Ticības apliecību tradīcijas kritiķi nereti apšauba ticības apliecību bibliskumu, jo lūk,”tās neesot tieši no Bībeles ņemtas”. Te gan jāsaka, ka katram no šiem apgalvojumiem var pievienot vismaz vienu ļoti skaidru Bībeles pantu. Tāpēc, šādu kritiku šoreiz atstāsim bez ievērības.

Pievēršoties Jehovas liecinieku mācībai par Kristu, aicinu lasītājus būt uzmanīgiem. Viņu sacītajā ir jāspēj saskatīt būtību, kas bieži vien ir noslēpta aiz daudzām tādām lietām, kurām varētu arī piekrist. Bez tam, viņi ir piemeklējuši Jaunās Derības citātus, kas šķietami atbalsta viņu uzskatus. Piemēram, aplūkojot viņu oficiālajā mājas lapā pierakstīto: “Jēzus nāca no debesīm uz zemi un atdeva savu nevainojamo cilvēka dzīvību” un “mēs nepielūdzam Jēzu, jo neuzskatām viņu par Visvareno Dievu.” (no Jehovas liecinieku mājas lapas – http://www.jw.org/lv/jehovas-liecinieki/uzdotie-jautājumi/ticība-jēzum/, izcēlumi mani), varam novērot divas lietas. Pirmkārt, ir saskatāma līdzību ar mūsu mācību, kad  Jehovas liecinieki runā par Jēzus darbu. Otrkārt, ir skaidri atraidīta Jēzus personas divejādo (tas ir – vienlaicīgi dievišķo un cilvēcisko) būtību. Tādējādi, viņi noraida nepārprotami skaidrus Jēzus vārdus: “Es un Tēvs, mēs esam viens” (Jāņa 10:30), kur Jēzus norāda Dieva Tēva un Dēlu brīnumaino vienību. Te ļoti vietā ir Pāvila sacītais: “Tādēļ es jums saku: neviens, kas runā Dieva Garā, neteiks: nolādēts lai ir Jēzus, – un neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā.” (1 kor 12:3). Šinī vietā “kungs” ir izšķošs termins, jo te Jēzus nav apliecināts kā parasts kungs (skolotajs, vai pravietis), bet Jēzus kā Kungs Dievs. Svētā Gara spēkā kristieši sauc Kristu par Dievu. Jehovas liecinieki to nedara.

Noslēdzot, par spīti tik patiesam uzrakstam uz Jehovas liecinieku kongresa dalībnieku kartēm, šie cilvēki, pieskaitot sevi kristietībai, apzināti vai neapzināti kļūdās un bieži maldina arī citus. Tāpēc, kad gadās satikt sirsnīgus Jehovas lieciniekus, kuri apgalvo, ka tic Bībeles mācībai, mēs zinām, ka patiesībā viņi noraida Dieva atklāsmes pašus pamatus par mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu.

Iespējams, Rīgā šinīs dienās notiekošais kongress ir ļoti labs iemesls īpaši piedomāt un paturēt savās lūgšanās šos cilvēkus, kas ir tik tuvu Kristus patiesībai, bet tomēr to noraida.

Dievam vien lai ir gods!

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: