Izlaist līdz saturam

No Augsburgas ticības apliecības Priekšvārda ķeizaram Kārlim V

by uz jūnijs 25, 2013

DSC_0027Augsburgas ticības apliecības dzimšanas dienas atcerei piedāvājam lasītājiem izvilkumus no šī kristīgā dokumenta priekšvārda (par pamatu izmantots Luterisma Mantojuma fonda apgādā 2012.gadā iznākušais teksts). Izvilkumi izvēlēti tā, lai lasītājam ļautu izsekot dievbijīgajai un uz kristīgo vienprātību vērstajai Augsburgas ticības apliecības autoru vēlmei.

Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs! Jūsu Ķeizariskā Majestāte ir izziņojusi valsts Reihstāgu Augsburgā, … lai spriestu par nesaskaņām mūsu svētās, kristīgās ticības jautājumos. Lai ar šiem ticības jautājumiem saistītos dažādo partiju viedokļus un izteikumus varētu savā starpā mīlestībā, lēnprātībā un laipnībā abpusēji uzklausīt, apdomāt un apspriest, lai pēc tam, kad novērsts un izlabots tas, ko abas puses savos rakstos aprakstījušas un sapratušas atšķirīgi, šos [mācības artikulus] labi pamatotu un atgrieztu pie vienas vienkāršas patiesības un kristīgas vienprātības, lai mēs turpmāk varētu aptvert, paturēt un atbalstīt patieso ticību un – tā kā mēs visi esam pakļauti vienam Kristum un cīnāmies Viņa vadībā – lai mēs varētu dzīvot vienā kristīgā baznīcā vienotībā un vienprātībā.

… mēs, paklausīdami Jūsu Ķeizariskās Majestātes gribai, šajā ticības jautājumā iesniedzam mūsu mācītāju un arī mūsu pašu ticības apliecību, lai parādītu, kāda ir Svēto Rakstu un skaidrā Dieva vārda mācība, ko viņi ir mācījuši un sludinājuši mūsu zemju, firstu pārvaldījumu, muižu, pilsētu un novadu draudzēs.

… mēs, Jūsu Ķeizariskās Majestātes, mūsu visžēlīgā kunga, klātbūtnē, esam gatavi draudzīgi apspriesties ar šiem augstiem kungiem, mūsu draugiem un valdošajām kārtām par lietderīgiem un pieņemamiem līdzekļiem, lai, cik vien godīgi iespējams, vienotos un šādā veidā lietu starp abām pusēm nokārtotu saskaņā ar abpusēji iesniegtajiem rakstiem: samierinoši, bez naidīgas spriedzes, ar Dieva palīdzību izlīdzināt strīdu, lai mēs atgrieztos pie vienas patiesas, vienprātīgas ticības, jo, kā visi esam pakļauti un cīnāmies viena Kristus vadībā, tā arī mums vajag apliecināt vienu Kristu, lai saskaņā ar Jūsu Ķeizariskās Majestātes pavēles galveno domu visi tiktu vadīti pie Dieva patiesības. To mēs izlūdzamies Dievam ar viskvēlākajām lūgšanām.

Taču – kas attiecas uz pārējiem kūrfirstiem, firstiem un augstmaņiem, kuri pārstāv pretējo pusi – ja šī lieta pēc Jūsu Ķeizariskās Majestātes pavēles, tas ir, ar abpusēju rakstu iesniegšanu un lēnprātīgu izskatīšanu nevirzītos uz priekšu un negūtu nekādus panākumus, tad mēs vismaz tomēr atstāsim skaidru liecību par to, ka mēs nekādā veidā neesam novirzījušies tajās lietās, kas varētu sekmēt kristīgo vienprātību (ko varētu panākt ar Dievu un labu sirdsapziņu). Kā Jūsu Ķeizariskā Majestāte, tā arī pārējie kūrfirsti, valsts pārvaldes kārtas un katrs, kas patiesi mīl kristīgo ticību un ir dedzīgi tai pieķēries, un katrs, kas šo lietu godprātīgi uzklausīs, no šīs mūsu un mūsu sekotāju ticības apliecības laipni varēs saprast un ar cieņu atzīt mūsu centienus.

… Jūsu Ķeizariskā Majestāte šajā ticības jautājumā zināmu iemeslu dēļ, … nevēlas neko nedz izspriest, nedz noteikt, bet vēlas vienīgi pamudināt Romas pāvestu sasaukt baznīcas koncilu. … Tāpēc Jūsu Ķeizariskā Majestāte laipni apliecināja gatavību gādāt, lai Romas pāvests piekristu visdrīzākajā laikā, nosūtot attiecīgās vēstules, sasaukt tādu koncilu.

Ja nu notiktu tā, ka ticības dēļ šīs nesaskaņas starp mums un otru pusi netiktu draudzīgi nokārtotas, tad mēs Jūsu Ķeizariskās Majestātes priekšā šeit visā pazemībā piedāvājam – līdztekus tam, ko esam jau piedāvājuši – aizstāvēt savu mācību tādā kristīgā un brīvā vispārējā koncilā, kura sasaukšanas vajadzību visos Reihstāgos, kādi vien ir notikuši Jūsu Ķeizariskās Majestātes valdības gados, kūrfirsti, firsti un valsts pārvaldes kārtas ar visnopietnākajiem apsvērumiem vienmēr lielā vienprātībā ir vēlējušies. Mēs arī jau agrāk esam pieklājīgā veidā un tiesiskā formā lūguši pēc šāda koncila un vienlaikus arī palīdzību Jūsu Ķeizariskajai Majestātei šajā tik lielajā un svarīgajā jautājumā. Šo Jūsu Ķeizariskās Majestātes un koncila piesaukšanu mēs arī vēl tagad uzturam spēkā un nedz gribam, nedz varam atkāpties, kā arī padoties kādai iespaidošanai, izņemot gadījumu, ja vien nesenā ķeizara aicinājuma pamudinājuma garā mūsu lieta draudzīgi un mīlestībā tiktu izlemta, nokārtota un novesta līdz kristīgai vienprātībai. To mēs šeit svinīgi un publiski apliecinām.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: