Izlaist līdz saturam

200 gadi Bībeles biedrībai Latvijā

by uz jūlijs 3, 2013

LBiibBiedr LV 20gs20gadosLatvijas Bībeles biedrības mājas lapā ievēroju kādu iepriecinošu ziņu (http://www.bibelesbiedriba.lv/index.php/Blog?id=19) – Bībeles biedrību darbības vēsture Latvijas teritorijā ir pārsniegusi divus gadu simtus.

1813.gadā ar tā laika Rīgas ģenerālsuperintendenta un Svētā Jēkaba baznīcas virsmācītāja Karla Gotlība Zontāga (Sonntag) gādību tika dibināta Rīgas Bībeles biedrība, Pēterburgas Bībeles biedrības apakšnodaļa (Erich von Schrenk, Baltische Krichengeschichte,24.,25.lpp.). Tanī pašā gadā Bībeles biedrība dibināta arī Kurzemē.

Pateicoties šīm biedrībām turpmākos gadu desmitos un jau pāris simtos (arī šodienas Latvijas Bībeles biedrība seko jau toreiz noformulētajai vēlmei – nest Dieva Vārdu dzimtajā valodā) latviešu valodā ir pieejama Dieva vēsts – Bībele.

Bībeles nozīme latviešu tautai nav tikai tās tiešajā uzdevumā, pasludināt Jēzu Kristu pirms Viņa piedzimšanas vēl Vecajā Derībā un liecināt par Viņu un Viņa mācekļiem Jaunajā Derībā. Bībele kļuva par grāmatu, kura bija visplašāk pieejama latviešu zemnieku un pilsētnieku mājā. Tas bija pirmais lasītmācību materiāls līdzās Dziesmu grāmatai. Tieši tāpēc ir kulturalizējušās neskaitamas Bībeles gudrības un notikumi. Reizēm mēs, tikai vērīgāk ielūkojoties, varam atklāt viena vai otra tik pazīstama elementa biblisko izcelsmi.

Tieši tāpēc Bībeles biedrību darbs latviešu valodā nevar tik novērtēts par augstu.

Paldies Dievam un paldies tiem ticības vīriem un sievām, kuri arvien rūpējas par Dieva Vārda nonākšanu pie lasītāja latviešu valodā!

Dievam vien lai ir gods!

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: