Izlaist līdz saturam

Trīs Latvijas baznīcas vēsturnieku piemiņas mēnesis

by uz augusts 1, 2013

AdamovicsAugustā kalendārā rodami trīs datumi, saistīti ar ievērojamāko Latvijas luterāņu 20.gs. baznīcas vēsturnieku dzīves gaitu sākumu vai noslēgumu.

Ludvigs Ernests Adamovičs [attēlā] (1884 – 1942), miris mocekļa nāvē 19. augustā, Edgars Ķiploks (1907 – 1999), aizsaukts mūžībā 2. augustā un Roberts Emīls Feldmanis (1910 – 2002), dzimis 4. augustā. Šie trīs vārdi saistīti ar pagājušā gadsimta visievērojamāko Latvijas baznīcas vēstures pētniecības un historiogrāfijas attīstības virkni.

Bez tam, katrs no viņiem ir kalpojis arī kā sava laikmeta ārkārtīgi iezīmīgs cilvēks. L.Adamovičš simbolizēja Latvijas pirmās brīvvalsts cēlāju un nostiprinātāju paaudzi. Viņa asistents un vēlāk arī darba turpinātājs E.Ķiploks ārpus Latvijas apzināja un daudzās publikācijās popularizēja gan sava skolotāja devumu, gan arī tajā laikā okupētās Latvijas baznīcas vēstures dārgumus. Visbeidzot, R.Feldmanis Latvijas baznīcas vajāšanas laikā savācis ne tik vien ievērojamu domu un atziņu krājumu, bet arī ļoti retus, iznīcināšnai nolemtus, vēstures materiālus.

Katrs no šiem trim ir pelnījis mūsu cieņu un atmiņas mirkli.

Ludvigs Adamovičs ir dzimis Dundagā. Teoloģisko izglītību ieguvis Tērbatas Universitātē (1909), doktora grādu aizstāvējis LU (1929). Viņš ir teju 1000 dažādas nozīmes un apjoma darbu autors vai līdzautors, galvenokārt, latviešu un vācu valodās. Viņa interešu un darbu tematikas analīzei būtu nepieciešams krietni lielāka telpa un laiks, par šeit atvēlēto, tāpēc minēšu tikai divas galvenās – baznīcas vēsture un izglītība. Tomēr, manuprāt, Ludviga Adamoviča lielākais nopelns, viņš ir pirmais formulējis un izveidojis baznīcas vēstures pētniecību, no latviešu tautas viedokļa raugoties.

Edgars Ķiploks ir uzsācis savu akadēmisko darbību kā L.Adamoviča asistents. Jau pirmajos, vēl brīvvalsts apstākļos, darbošanās gados E.Ķiploks sevi ir apliecinājis kā erudīts un prasmīgs baznīcas vēsturnieks. Viņš ir daudzu nozīmīgu publikāciju un grāmatu autors. Pie visiem viņa lielajiem nopelniem, šķiet, ievērojamākais ir viņa nenogurstošā kalpošana Latviešu baznīcas vēstures pētniecībā, pat pie tik ierobežotiem apstākļiem, kādi bija trimdā.

Roberts Feldmanis ir vēl viens daudzu Dieva dāvanu apveltīts Viņa Vārda kalps. Pretēji pārējiem diviem šajā rakstā minētajiem baznīcas vēsturniekiem, viņa ievērojamākais dzīves un darba apliecnājums ir lekciju apkopojums Latvijas baznīcas vēsture (R.: LMF, 2010.g). Manuprāt, tieši R.Feldmanis ir tas, kurš nevien turpina un izkopj L.Adamoviča darbu Latvijā, bet arī R.Feldmanis ir tas, kas nebīstas iesaistīties diskusijā ar savu skolotāju un kritiski izvērtēt viņa darbību.

Paldies Dievam par šiem trim spīdekļiem pie Latvijas baznīcas un vispārējās vēstures debesīm!

Dievam vien lai ir gods!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: