Izlaist līdz saturam

Marija un Ticības apliecība

by uz augusts 2, 2013

manger-scene-with-baby-jesus-mary-joseph-300x189Iepriekšējā piektdienā [šeit] uzsāku pārdomas par tuvojošos 15. augustu un svētkiem Aglonā.

Šoreiz vēlējos meklēt teoloģisku atbildi uz jautājumu par Marijas vietu kristīgajā mācībā. Šķiet, mēs, luteraņi, esam gana teoloģiski vidējā – neitrālā pozīcijā, lai izvairītos no “iekrišanas” nevajadzīgā galējībā.

Manuprāt, šādu teoloģiski izsvērtu vietu var arvien iegūt un saglabāt, ja allaž pazemīgi pēta Svētajo Rakstus, gluži kā to darīja jūdi Berojā, kad Pāvils viņiem sludināja vēsti par Jēzu (sal. Apd 17:11).

Iepriekšējā reizē konstatēju, ka Marija Jaunās Derības Rakstos ir lielu pretrunu sieviete. No vienas puses, viņā ar Svētā Gara darbu ir iemājojis Dievs, ir tik daudz brīnumainu spēka un liecību notikumu. No otras puses, šķiet, viņa tik bieži to nesaprot un šaubās, līdz beidzot, pēc Kristus nāves un augšāmcelšanās, ir pirmdraudzes vidū (Apd 1:14). Tomēr, tā kā par viņu kopš šī notikuma Rakstos nav neviena pieminējuma, varam droši pieļaut, ka vairs viņa savā dzīvē ne ar ko pieminēšanas vērtu nav izcēlusies. Pie tam, es nedomāju, ka tas ir slikti. Manuprāt, ar to vien, kas par viņu ir liecināts Rakstos, viņai ir sava loma Kristus pestīšanas darba vēsturē. Citiem vārdiem, par viņu nav teikts pārāk maz, to nedrīkst palaist garām. Tā pat par viņu diez vai drīkst pateikt par daudz, jo arī tā var pateikt daudz nepareizības.

Marijas loma teoloģiskā skatījumā ir cieši saistīta ar mācību par Kristu. Vēl precīzāk, tā ir nesaraujami saistīta ar izpratni par Kristus cilvēcību. Mācībā par Kristus personu ir divi aspekti – Viņa patiesi dievišķā būtība un viņa patiesā cilvēcība. Ar Kristus dievišķo dabu Marija nav un nekādā veidā nevar būt saistīta. Marija ir tāds pats cilvēks, kā ikviens no mums. Turklāt, gluži kā katrs no mums, viņa bija grēciniece. Bez tam, vienai tādai radībai (Marijai) ar Radītāju (Trīsvienīgo Dievu), nav nekāda īpašāku attiecību, kā kādai citai radībai. Tomēr, pie Kristus cilvēciskās dabas Marijai bija loma. Kā katra māte iznēsā bērnu, arī Marija iznēsāja Jēzu Kristu. Tas vien, ka patiess Dievs deviņus mēnešus bija mātes klēpī, ir liecinajums, ka Kristum nebija par kaunu un pazemojumu pielīdzināties cilvēkam (sal. Fil 2:6, 7).

Tieši tāpēc Marijai ir loma un vieta Kristus draudzes mācībā. Par viņu mēs runajam, kad mums vajag aizstāvēt Kristus cilvēcīgo dabu, kad vajag kristiešiem sludināt priecas vēsti – Dievs ir kļuvis par cilvēku. Ne par velti, katru nedēļu, kad tiek draudzē sacīta Apustuļu vai Nīkajas ticības apliecība, mēs minam arī Mariju. Šāda minēšana nav “iešāvusies galvā kādam baznīctēvam”, bet tai ir visnepārprotamākais pamats Rakstos. No šīs apliecības nevar un nedrīkst atkāpties, jo, ja mēs aizmirstam par biblisko Mariju, tad kļūst ļoti ļoti problemātiski runāt par Kristus patieso cilvēcību.

Tagad varētu uzdot otru jautājumu, kāpēc par Mariju senbaznīcas ticības apliecībās ir tik maz? Par viņu ir tieši tik pat daudz, cik par Ponciju Pilātu. Kāpēc?

Manuprāt, pirmkārt jau tāpēc, ka par viņu pestīšanas vēstures kontekstā neko vairāk nevar un arī nevajag pasacīt. Citiem vārdiem, bibliskā Marija katra kristieša dievbijibā neko vairāk arī nevar ienest un neienes, jo visu kas mums patiesi ir pestīšanai vajadzīgs, ienes un dāvā Jēzus.

Te ir jāpievēršas atkal tai otrai Marijai. Marijai, kura ir tik tālu no bibliskās vārda māsas. Tā otra gan ir gatava vēl daudz ko piedāvāt cilvēkam. Viņa esot jau piedzimusi kā izredzēta, viņa esot jau augusi kā mūķene, viņa esot…. Cik skaisti, bet kur paliek Kristus? Šī otra Marija, diemžēl, aizņem tik daudz ticības telpas, ka bibliskās Marijas dēlam vairs nav vietas.

Tieši tāpēc Marijas Apustuļu un Nīkajas ticības paliecības nav par maz un arī nedrīkst būt par daudz. Tieši tāpēc Marija ir Ticības apliecībā, bet viņas tajā nav par daudz.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: