Izlaist līdz saturam

Tuvojas Ticības atjaunošanas svēki – Vienīgi Raksti

by uz oktobris 4, 2013

imagesCAXK3GLMPirmās šīs sērijas pārdomas atrodamas šeit.

Savā ziņā Reformācija nav iedomājama bez vēsturiskā konteksta, kādā Dievs to bija ielicis. Pirmkārt, tā ir intelektuālā kustība, kura sākās vairākus gadsimtus agrāk – Renesanse. Renesanse gan vairāk orientējās uz antīko kultūru, bet ar savu lozungu – pie avotiem – arī kristīgajā baznīcā radīja jaunu Rakstu pētniecības kustību. Tieši šajā vidē cilvēki pievērsa vairāk uzmanības nevis vēlākiem ietulkojumiem un cilvēku izdomājumiem, bet vārdiem, kas nāk no Dieva Svētajiem Rakstiem.

Renesanse mazākā mērā ietekmēja vienkāršo cilvēku. Savukārt, tās ietekmē radusies interese par Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem, mainīja kristīgo baznīcu. Ja līdz tam kristiešu lielakais vairums bija mazizglītoti un par kristīgās mācības lietām maz interesi izrādoši baznīcēni, tad ar Reformācijas kustību cilvēki pievērsās Bībelei. Reformatori mudināja Rakstus lasīt, pētīt un dzīvot tajos, proti – beidzot tos iemīlēt. Kristīgā baznīca, kas bija pārpilna ar cilvēciskām blēņām un pasakām, varēja saņemt Dieva skadro Vārdu.

Vēl viena vēsturiska nianse noteica Reformācijas panākumus, cilvēkiem dāvājot pieejamus Dieva Rakstus, – grāmatu iespiešanas tehnika. Ja iepriekš grāmatu sagatavošana bija laikietilpīgs process, kas prasīja viena vai vairāku augsti kvalificētu cilvēku sūru un grūtu darbu, tad tagad meistarīgs burtlicis varēja samērā īsā laikā sagatavot lielu daudzumu iespieddarbu.

Abas minētās lietas ir mantojums, kuru bauda mūsdienu cilvēki, ne tikai kristieši. Tomēr tās nav pašsaprotamas, bet noteikta laikmeta auglis.

Pēc idejisko un tehnisko priekšnosacījumu nonākšanas cilvēces rocībā, ļaudis varēja saņemt Bībeli. Grāmatas, kas iepriekš bija pieķēdētas klosteru un augstmaņu bibliotēkās un vienkāršam cilvēkam neaizsniedzamas, tagad bija pieejamas jo plašām cilvēku masām. Cilvēki varēja iepazīties ar Dieva Vārdu, nevis tikai dzirdēt par to pārstāstus.

Tieši Reformācijas laikā radās saukļi – vienīgi Raksti (sola scriptura), kā pretestība baznīcā ievazātām cilvēku mācībām. Tieši tajā laikā tik populāri kļuva vairāk uzmanības pievērst Dieva Vārdam. Kādā sprediķī Luters, kurš bija dažādu meistarīgu izteikumu speciālists, ieteica draudzei Dieva Vārdu no Rakstiem „zelēt kā govs zelē zāli”. Mūsdienās līdzīgs pamudinājums būtu Dieva vārdu viļāt, līdzīgi kā košļājamo gumiju mutē. Tikai ar iespēju katram tikt klāt pie Rakstiem šāda saaugšana ar Dieva Vārdu kļuva ticīgajiem iespējama.

Protams, katra iespēja labai lietai šajā grēcīgajā pasaulē var tikt izmantota pret Dievu un Dieva Vārdu. Pat šī tik dārgā dāvana katram kristietim – Bībele – pēc Reformācijas tiek arī pavērsta pret Dievu un Viņa Vārda izplatīšanu. Tas gan nenozīmē, ka pirms Reformācijas Rakstus nelietoja pret to paredzēto uzdevumu. Atšķirībā no pirms Reformācijas laikmeta, pēc Reformācijas Bībeles kļūdaina interpretācija ir gandrīz katra cilvēka rokās. Tik daudz mūsdienās ir gadījumu, kad vairāk vai mazāk Bībeles tekstā izglītoti cilvēki izmanto Rakstus pret Dievišķo Majestāti un Pestītāju Kungu Jēzu. Tā ir nepatīkama un nešķīsta kārtējās Dieva dāvanas samaitāšana. Diemžēl tas notiek arī ar vislabākajiem nodomiem. Tā piemēram, ir kristīgi Rakstu pētnieki, kuri arvien tālāk attālinās no Rakstu vienkāršās mācības, aizbildinoties ar visdažādākajām skaidrošanas metodēm.

Tomēr tas vien, ka kāds pieejamos Rakstus izmanto kļūdiani, vai pat apzīnāti pret to lietošanas nolūku, nevar būt pamatojums, lai Rakstus atkal atņemtu kristiešiem un baznīcai kopumā. Tas būtu līdzīgi, kā atņemt policijai ieročus, jo arī ļaunprātīgi cilvēki izmanto ieročus. Nē, kristietim vajag Rakstus un tos ir nepieciešams lietot. Tieši tāpēc, ka ir kādi, kas, nezinādami vai apzināti, lieto Rakstus pret Rakstu Dieva doto uzdevumu, kristiešu uzdevums ir uzticīgi Rakstus pētīt un ar Rakstu vārdu nostāties pret katru izkropļojumu.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: