Izlaist līdz saturam

„Koks ūdens upes malā”: Ticības apliecības kristieša dzīvē [3]

by uz Oktobris 9, 2013

GUNTIS KALMETuvojoties Ticības atjaunošanas svētkiem, piedāvājam mācītāja Dr. Gunta Kalmes pārdomas par ticības apliecību nozīmi kristieša dzīvē. Iepriekšējo daļu lasīt šeit.

3) Uztur māceklībā un kalpošanā

Ticības apliecība ne tikai veido, bet arī tur mani uz māceklības un kalpošanas ceļa. Mans vecais, grēcīgais cilvēks, lai arī joprojām ir manī, taču vairs nedominē iekšējo pasauli, jo nu es vairs neesmu viens. Ar mani ir Trīsvienīgais Dievs, kuru es apliecinu ikreiz, kad saku „Tēva, Dēla un Sv. Gara vārdā!” Kopā ar Viņu ir iespēja sekmīgi cīnīties pret manu veco un par manu jauno identitāti. Tā Ticības apliecība ir kļuvusi par manu svēttapšanas līdzekli, aizvien atjaunojot un koriģējot manu jauno stāvokli attiecībās ar Dievu, tuvāko un pasauli. Tā uztur mani pret iekšējiem kritieniem, depresijām vai pret varmācīgu “smadzeņu skalošanu” diktatoriska režīma vajāšanu apstākļos. Tā aicina mani kalpot tuvākajam un tālākajam, būt viņiem par Dieva svētības gultni.

4) Atpazīst „savējo” un „svešo”

Ticības apliecība ir kristīgās ticības kanons. Tā nosaka, kas ir un kas nav kristīgā ticība, jo ne jau jebkura gara dzīves kustība uzreiz uzskatāma par kristīgu. Ne velti Konkordijas Formula sākas ar: “Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka vienīgā norma un mērauk­la, pēc kuras jāizvērtē un jāiztiesā visas mācības, kā arī mācītāji, ir tikai un vienīgi Vecās un Jaunās Derības praviešu un apustuļu raksti, gluži kā ir rakstīts: “Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz ma­niem ceļiem.” (Ps. 119:105) (KF, Ep, I, 1). Tāpēc luteriskajā teoloģijā sv. Rakstus dēvē par norma normans – normējošo normu, bet Apliecības – par norma normata – normēto normu.

Apliecība māca pamanīt kristīgumu sevī un citos: “Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā” (1 Jņ 4, 15). Tā identificē kristīgo Baznīcu, atgādinot tai viņas teoloģiskos un garīgos pamatus un uzdevumu pasaulē, neļaujot tās „sālij” tapt par „cukuru”.

Tas pats pretējā virzienā – konfrontējoties ar apliecības saturu, es atpazīstu aplamo, nekristīgo vai pat pretkristīgo sevī, citos, sludinātajās mācībās un piekoptajās praksēs. Tā kristīgā draudze pasargā sevi no nevēlamām ietekmēm, glabā Baznīcas identitāti, paturot kristīgas mācības mērauklas un morāles normas. Tā ir sava veida “Kristus miesas” attīrīšana no sārņiem, kas palīdz uzturēt Baznīcas sludinātā un dzīvotā Vārda iekšējo uzticamību un ārējo ticamību (Gal. 1:8; Tit. 3:10). Tāpēc draudzei ir tiesības un pienākums pamācīt nekārtīgo (1 Tes 5:14; 1. Tim. 5:20), nošķirties no mācībai nepaklausīgiem (Rom 16:17; 1 Tim 6:3), no atklāti ļaunā (1 Kor 5:11), disciplinēt kādu morālu (1 Tim 1: 19, 20) vai šķeltniecisku iemeslu dēļ, līdz pat izslēgšanai no draudzes (kas ir Kristus iestādīta (Mt 18:15,18) un Pāvila praktizēta (1 Tim 1:20).

5) Māca kristīgo ticību

Ticības apliecība jau ir daļa no Baznīcas mācības un kā tāda tiek lietota tās tālākai izstrādei un pilnveidei. Kā karte un kompass vienlaikus, tā sniedz vispārēju orientāciju un konkrētas normas ticības dzīvei, pielūgsmei, misijai, katehēzei, aizstāvībai (apoloģētikai), visam Baznīcas uzdevumam kopumā. Lai to veiktu, Ticības apliecība sevī ir uzņēmusi milzu Baznīcas pieredzi. Tā atlasījusi to, kas ir saskaņā ar Rakstu mācību (Sola Scriptura – lat. – „tikai Raksti”), un ir izteikusi šo pieredzi īsos ticības teikumos – ticības formulās (piem., Dievs ir viens Savā būtībā, bet trīs Personās), pasludinot tās par vienīgi kanoniskām, jo tikai to ieviešana ticības dzīvē nodrošina ticīgā grēku piedošanu, pestīšanu un mūžīgās dzīvības iegūšanu.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: