Izlaist līdz saturam

Satversmes preambulas projekts un atsauce tajā uz kristietību

by uz oktobris 15, 2013

29_06_12-krusts-rudbarzos Modris RubenisŠķiet, pienācis laiks, kad valsts varas augstāko iestāžu gaiteņos arvien nopietnāk sāk runāt par Latvijas Satversmes preambulu. Pagājušajā mēnesī Egīla Levita darba grupa piedāvāja Satversmes preambulas projektu ar skadrojumiem. Neesmu jurists, tāpēc šeit pausti nejuridiski novērojumi.

Preambulas pievienojums būtu nozīmīgs solis. Tādējādi, es atsaucos uz paša E.Levita vērtējumu, ka līdz šim mūsu Satversme ir vairāk funkcionāla (“tehniska” un “procesuāla”, Jurista Vārds, Nr. 39 (790), 2013.g. 24.septembris, 7.lpp.). Tāpēc, manuprāt, labi sastādīta preambula varētu kalpot kā Satversmes “dzivības gars”.

Vispārējs novērojums. Šajā projektā ir vairāk kā 300 vārdi. Manā diletantiskajā skatījumā, preambula ir gara. Protams, neesmu konstitucionālo tiesību eksperts, bet vai tik gara preambula jau nedublējas ar pašu Satversmi? Tomēr tas nav pats svarīgākais jautājums, kura dēļ vēlējos šeit pieminēt šo satversmes projektu.

Svarīgākais iemesls, kāpēc vēlējos šeit pieminēt Satversmes preambulas projektu, ir tajā pieminētās kristīgās vērtības.

Sadaļā, kas veltīta arī kristīgajām vērtībām, rakstīts: “- apzinoties, ka latviešu tautas dzīvesziņa un kristīgās vērtības ir būtiski veidojušas mūsu identitāti, ka sabiedrības pamatvērtības ir brīvība, godīgums, taisnīgums, solidaritāte, ka ģimene ir sabiedrības pamatvienība un darbs ir katra cilvēka un visas tautas izaugsmes un labklājības pamats;

Pirmkārt, ir prieks, ka kristīgajām vērtībām vispār ir atradusies vieta. Mūsdienu sekulārās ticības laikmetā, tas nav maz. Tomēr, vai tā ir atbilstoša vieta ne vien kristīgajām vērtībām, bet visai latviešu tautas dzīvesziņai? Pirms šīs rindkopas ir nevien Brīvības cīņas, valsts vienotība un demokrātiskās vērtības, bet arī rūpes par līdzcilvēku un vidi. Neiebielstot pret visu pieminēto lietu nozīmību Latvijas pastāvēšanai, vai visas uzskaitītās neizriet no kristīgajām vērtībām un latviešu tautas dzīvesziņas, nevis atrodas pirms tām?

Otrkārt, domāju, šis ir īstais brīdis, kad kristīgās vērtības ievietot Satversmē, jo iepriekš (1920gadu sākumā, kad tapa Latvijas Satversme) kristietība Latvijā bija pašsaprotama. Taču tagad daudziem tā šķiet kā kāds pielikums. Manuprāt, ja vien šodienas Latvija vēlās kādu kontinuitāti ar starpkaru Latviju un latviešu tautu pirms Latvijas Republikas izveides, kristīgais mantojums ir neatņemama Satversmes sastāvdaļa. Pretējā gadījumā, būtu nepieciešams pārdefinēt ne tikai Satversmi, bet arī pašu Latvijas pastāvēšanu.

Treškārt, mani nedaudz mulsina apzīmējums “kristīgās vērtības”. Vai juridiskā dokumentā tāds apzīmējums nav pārlieku izplūdis? Zināmas “kristīgas vērtības” ir aizstāvētas Indriķa un Atskaņu hronikās, galvenokārt, kristīgā misija ar zobenu. Tomēr, lai arī tās uzskata sevi par kristīgām un ir cieši saistītas ar Latvijas vēsturi, bibliski ticoši kristieši diez vai tās atzītu par “kristīgām vērtībām”. Protams, šis piemērs ir savā galējībā absurds. Tas lietots, lai ilustrētu, cik, manuprāt, problemātisks ir īsais formulējums “kristīgas vērtības”. Iespējams, juristi rindkopas turpinājumu saprot kā pietiekošu skaidrojumu. Manā diletantiskajā skatījumā, es to nepamanu.

Summējot, ir liels prieks redzēt virzību Latvijas galvenā likuma sakārtošanā. Vēl lielāks prieks ir redzēt, ka kādam ir drosme šādā līmenī runāt par “kristīgām vērtībām”. Nezinu, vai tā ir šī raksta un mana darīšana, bet man tomēr liktos, ka, ja jau Satversmi papildina, tad nevajadzētu baidīties un formulēt ne vien skaidri, kas ir kristīgās vērtības, bet arī nevairīties tās likt kaut kur pienācīgākā un loģiskākā vietā. Varbūt kristīgās vērtības kļūst skaidrākas, ja ir atsauce uz Latvijas tradicionālo kristīgo mantojumu? Bet tas ir tikai minējums. Turklāt, ja kristīgās vērtības liek tam piemērot vietā, tad ir skaidrs, ka cilvēka cieņa un rūpes par dabu ir jau iekļautas.

Vēl kādi vērojumi par šo tematu šeit.

Viss preambulas projekts un tā juridisks apskats pieejams šeit.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: