Izlaist līdz saturam

Reformācijas dienas svinības Liepājas Lutera draudzē. Tēma: vienīgi Raksti un kristīgā meditācija

by uz novembris 5, 2013

Girgenzona grāmatas atvēršanaRaksta mācītājs Juris Uļģis, LMF.

Šogad Reformācijas dienā viesojos Liepājas Lutera draudzē, lai pastāstītu par fonda grāmatu projektiem un jaunumiem, kā arī sniegtu vizuālu prezentāciju par meditāciju luteriskajā baznīcā, balstoties uz vienu no Reformācijas pamatatziņām Sola Scriptura.

Pateicoties draudzes mācītāja Raita Šēnera iniciatīvai, Liepājas Lutera draudze nosvinēja šos svētkus gan ar dievkalpojumu, gan nelielu izstādi ar Mārtiņa Lutera darbiem, gan viktorīnu par Reformācijas laiku un sadraudzību pie tējas tases un pīrādziņiem.

Kā zināms, vēsturnieki par Reformācijas sākumu ir pieņēmuši 1517. gada 31. oktobri, kad Mārtiņš Luters piesitis pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm paša uzrakstītās 95 tēzes, lai uzaicinātu interesentus uz publisku diskusiju par tā saucamajām atlaidām jeb indulegencēm.

Šis notikums bija sākums tam, ko mēs šodien saucam par Reformācijas laikmetu Eiropā. Vienalga vai tas kādam patīk vai nepatīk, ikvienam baznīcas cilvēkam ir jārēķinās ar šo Reformāciju baznīcā. Mēs visi, gribam vai negribam to atzīt, esam Reformācijas bērni. Citiem vārdiem sakot, pateicoties Reformācijas laikmetam, baznīca vairs nekad nebūs tāda, kāda tā bija iepriekš.

Viesojoties Liepājas Lutera draudzē biju sagatavojis vizuālu prezentāciju par kristīgo meditāciju. Aplūkojot šo svarīgo tēmu, balstījos uz vairākām Reformācijas laika atziņām. Piemēram, vienīgi Svētie Raksti ir galvenā autoritāte ticības un dzīves jautājumos. Un ja tā, tad meditēt vienīgi un tikai par Dieva vārdiem (nevis vienu vārdu mantras veidā) ir katra Jēzus mācekļa neatņemama dzīves sastāvdaļa.

Vēl viena no Reformācijas atziņām ir tāda, ka cilvēks tiek glābts jeb iemanto mūžīgo dzīvību vienīgi ticot Kristum. Šī atziņa mūs iedrošina vairāk un vairāk meditēt par Bībeli. Bez šīs atziņas, Bībeli uztversim kā smagu un neizpildāmu Dieva pavēļu pilnu grāmatu. Bez ticības Kristum, Rakstos redzēsim tikai Dieva dusmas, tiesu un sodu par nepaklausību Viņam. Tikai ticot Kristum, mēs ar prieku, patiku un ieinteresētību tuvosimies Dieva vārdiem, lai par tiem ikdienas meditētu.

Meditācijas pamatā ir vēl viena ļoti svarīga Reformācijas laika atziņa, proti, tikai Kristus. Līdz ar to, meditācijā pats svarīgākais ir nevis pozas jeb ārējās formas, bet gan saturs – mēs meditējam vienīgi un tikai par Jēzus Kristus personību un Viņa vārdiem.

Šajās pārdomās par kristīgo meditāciju īpaši palīdzēja grāmata “Žēlastība un atkal žēlastība – garīgums šodien”, Džons Klainigs. Luterisma mantojuma fonds gatavojas līdz Ziemassvētkiem izdot šo grāmatu par garīgumu. Autors, arī būdams “Reformācijas bērns”, aplūko mums tik ļoti svarīgos jautājumus par garīgumu, meditāciju, krustu, Dieva vārdiem, garīgo cīņu un mūsu ceļu uz Debesīm.

Būdami “Reformācijas bērni” dzīvosim saskaņā ar Reformācijas atziņām arī šodien!

Skatīt arī:  http://www.lmf.lv/LMF/Jaunumi/Entries/2013/10/29_Reformacijas_diena_liepajas_lutera_draudze.html, http://www.liepajasluteradraudze.lv/?ct=galerija&fu=e&id=11.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: