Izlaist līdz saturam

Vai vajadzētu uztraukties par Dieva veselības stāvokli?

by uz novembris 27, 2013

tetragrammaPieļauju, ne viens vien kristietis ir dzirdējis vai lasījis pazīstamā vācu filozofa Nīčes vārdus: „Dievs ir miris”. Neieslīgšu šī citāta analīzē vai konteksta pētniecībā, bet pievērsīšos, manuprāt, šobrīd visizplatītākajam šī citāta pielietojumam – apgalvojumam, ka Dievs vairs neietekmē notikumus pasaulē, vai pat nekad tos nav ietekmējis. Šķiet, tieši tāda nozīme ir lielākajā daļā mūsdienu atsauču uz šo citātu un tā izvietojuma, pat uz sētas dēļiem uzšņāptos „mākslas darbos”.

Godīgi jāatzīst, viens otrs šāds uzraksts vai kliedziens ir dziļu zaudējuma sāpju radīts. Nav jau arī dīvaini, ka cilvēks, kam vairs nav kaut kas ļoti tuvs un dārgs, var pret debesīm raidīt šādus ciešanu pilnus vārdus.

Lai arī paši šādi vārdi ir ļoti bīstami. Pieļauju, Dievs, kas ir katra cilvēka sirds vislabākais pazinējs, var mīļa Debesu Tēva rūpībā piedod šādus vārdus, ja ticīgam cilvēkam tie pasprūk patiesi lielas traģēdijas priekšā. Vēl vairāk, esmu pārliecināts, Debesu Tēvs piedod katru šādu sāpju kliedzienu Kristus un Svētā Gara radītās paļāvības dēļ.

Bez tam, lai arī cik tas neliktos paradoskāli, vienā gadījumā šādi vārdi sevi var nest arī vislielāko mierinājumu un žēlastības vēsti. Lai arī cilvēka prātam tas nav saprotams, bet Kristū Dievs bija ne vien pie krusta piesists, bet arī miris. Tāpēc Dievam nav slēptas cilvēka visbriesmīgākās sirds sāpes, izmisums un pat nāve. Tomēr vēl svarīgāka ir vēsts par to, ka Dievs nepalika nomiris, bet augšāmcēlās. Tāpēc katram grēciniekam ir cerība un drošs apsolījums.

Ceru, lieki ir piebilst, ka ārpus nupat minētajiem atsevišķajiem gadījumiem, kad par Dieva nāvi runāt un domāt varētu būt labi un pareizi, Dieva nāves idejas atkārtošana vai popularizēšana diez vai dos labu rezutlātu. Pirmkārt, tāpēc, ka tas nav patiess apgalvojums. Dievs ir dzīvs. Tas, ka grēcinieks nedzird Dievu, visbiežāk ir paša grēcinieka „nopelns”. Bez tam, Dievs Savu vēsti nenes vienreiz vai divreiz vien, bet daudzkārt. Tāpēc, Dieva būtības patiesības noliegšana, vienkārši izsakoties, ir melīga. Otrkārt, apgalvojums par Dieva nāvi nav tikai kāds sauss vai teorētisks intelekta rotaļas paraugs. Dievs ir radījis visu esošo ar vārdu, Viņš uztur cilvēku caur šo vārdu un, visbeidzot, tieši Dieva žēlastības pasludinājuma vārds ir tik nozīmīgs cilvēka pestīšanai. Tāpēc Dieva būtības patiesības noliegšana ar vārdiem cilvēku attālina no Dieva, grūž grēcinieku arvien dziļāk grēkā. Visbeidzot, apgalvojums par Dieva nāvi ir ne vien nepatiess un bīstams, arī īpašu gudrību tas nevar dot. Tas cilvēku novērš no patiesas lietu izpratnes tieši tāpēc, ka nav nedz patiess, nedz arī drošs un konstruktīvs. Citiem vārdiem, tāds apgalvojums nevar dot nekādu laicīgu vai mūžīgu labumu.

Protams, tiem, kuri šādu apgalvojumu izsaka, reti līdzēs argumentācija un apelācija pie patiesības. Viņi visbiežāk ir jau izdarījuši savu izvēli un apzināti nostājušies Dieva noliedzēju pusē, līdzīgi kā šī apgalvojuma autors, luterāņu mācītāja dēls Nīče. Te gan jāpiebilst, ka neviens cilvēks nav bezcerīgs vai atmetams, bet visiem ir jāsludina – jānes Dieva žēlastības vēsts, jo tieši tā cilvēku var pārveidot.

Tik daudz par apgalvojumu, ka Dievs esot miris. Lai arī ir kādas druskas, kas šādos vārdos varētu būt noderīgas, visumā šāds apgalvojums nāk no neticīgām sirdīm un lūpām. Par spīti šādai maldu mācībai, kristietim ir labi arvien apliecināt to, ka Dievs ir dzīvs – augšāmcēlies Kristū, ieinteresēts visa Uzturētājs un pasaulē klātesošs visa Valdītājs. Visbeidzot, mums par Dieva veselības stāvokli nav nepieciešams uztraukties, drīzāk mums vajadzētu uztraukties par mums pašiem un mūsu mūžīgo dzīvību.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: