Izlaist līdz saturam

Projekts – Bībele 2014

by uz novembris 28, 2013

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītajs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība.

Vēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadu mūsu blogs uzsāka ar projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī turpmāk.

Atšķirībā no nu jau aizejošā gada, jauno visa 2014. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsāksim ar baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu), šogad – 1.decembri, nevis ar pirmo janvāri. Tāpēc līdz decembra pēdējai sestdienai, abi grafiki būs līdzās. Vēl viens jauninājums, pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu, kas šajā lasījumā sagaidāms, kur varētu būt grūtāk saprotamas lietas, kam vissvarīgāk pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītaja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: