Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 1. nedēļa

by uz novembris 30, 2013

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība.

Šodien, Pirmā Adventa priekšvakarā, uzsākam projektu Bībele 2014. Ar šo projektu vēlamies mudināt gada laikā katru izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Katrs Bībeles lasījuma veids ir ar saviem „plusiem” un „mīnusiem”. Mūsu piedāvātā metode dos lasītājam iespēju gada laikā iziet cauri Rakstiem. Tomēr tā neaizstās padziļinātu Bībeles pantu, nodaļu un lielāku fragmentu individuālu pētniecību.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

Turpmāk iknedēļu piedāvāsim Bībeles fragmentu, kurš katras dienas lasījumā aizņems 15 – 25 minūtēm, atkarībā no lasīšanas ātruma. Bez ikdienas lasījuma norādes, piedāvāsim arī nelielu ieskatu konkrētajā nedēļas tekstā.

1.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Moz 1:1 – 4:26
Otrdiena 1Moz 5:1 – 9:17
Trešdiena 1Moz 9:18 – 13:18
Ceturtdiena 1Moz 14:1 – 18:33
Piektdiena 1Moz 19:1 – 22:24
Sestdiena 1Moz 23:1 – 25:11

 

Piezīmes.

Pirmais lasījums aptver ļoti svarīgu pasaules un pestīšanas vēstures posmu.

Pirmkārt, radīšana, grēkā krišana un pirmais pestīšanas apsolījums (1. – 3. nodaļa).

Pirmās Bībeles nodaļas apraksta Dieva radīšanas darbu un sākotnējo pasaules kārtību. Šī kārtība ir īpaši nozīmīga arī attiecībā uz mūsdienu cilvēku un Radītāju. Tā mums, kristiešiem, rāda, kāda ir Dieva radīšanas iecere, kuru mums ir „jākopj un jāsargā”, un pēc kādas kārtības mums būtu jātiecas.

Ak jā, pirmajās Bībeles lapaspusēs lasītājs saskaras ar to, ko mūsdienās daudzi sauc par reliģijas un zinātnes konfliktu. Diemžēl šeit nav nedz vieta, nedz arī laiks šo tematu apskatīt kārtīgi. Aprobežosimies vien ar to, ka katrs, kurš saka, ka jautājums par to, vai pasauli ir radījis Dievs (kreacionisms) vai tā ir izcēlusies pati, nejaušības dēļ (evolūcijas teorija), ir reliģijas un zinātnes konflikts, maldina sevi un savus sarunas biedrus. Jo šis mūsdienu konflikts nav vis reliģijas un zinātnes, bet gan reliģijas (paļāvība uz Dieva atklāsmi) un sekulārās ideoloģijas (teorijas un zinātnieku vairākuma atzīts viedoklis) konflikts. Zinātne pasaules rašanos vai radīšanu nevar ne pierādīt, nedz arī apgāzt.

Grēkā krišana ir traģēdija, kas ir skārusi katru. Grēku raksturo izvairīšanās un bēgšana no Dieva, kā arī nespēja uzņemties atbildību. Pavisam ne mazu uzmanību pelna čūskas – velna kārdinājuma vārdi par „laba un ļauna” iepazīšanu. Tie ir maldinoši, ja satur tikai puspatiesību (kāds gan tur brīnums?! Runātājs taču ir velns.). Reizēm puspatiesības ir pat bīstamākas par atklātiem meliem, jo spēj izdarīt daudz lielāku ļaunumu, nekā varam paredzēt. Tā arī ir šajā gadījumā. Velna vārdos patiesi ir tikai tas, ka cilvēki pēc aizliegtā augļa baudīšanas iepazīs ļaunu. Labu cilvēki ar aizliegtā augļa baudīšanu nevarēja iepazīt, jo pirms grēkā krišanas viņi jau dzīvoja absolūtā labumā – pilnīgā saskaņā ar Dievu. Līdz ar grēku cilvēki iepazina vienīgi ļaunu, t.i., šķirtību no Dieva, arī tas labais, kas pēc grēka ir palicis, ir grēka caurvīts. Pēc grēkā krišanas ir svarīgi saredzēt ne vien Dieva taisno sodu cilvēkam, bet arī pirmo Dieva žēlastības apsolījumu (3:15).

Otrkārt, cilvēces attīstība pēc izraidīšanas no Ēdenes dārza (4. – 11.nodaļa).

No Ādama un Ievas dzimst visi pasaules iedzīvotāji. Bībele rāda gaužām negatīvu tendenci – grēcinieks ļoti mērķtiecīgi slīgst arvien dziļākos grēkos. Jau pavisam drīz pasaule ir tik pilna ar grēkiem, ka grēku plūdos tiek izglābta tikai ticīgā Noas ģimene. Par spīti brīnumam, cilvēki atkal novēršas no Dieva. Ievērību šeit pelna Dieva žēlastība un rūpība, kuru nav noraidījuši vien astoņi cilvēki.

Treškārt, Dievs un Ābrahāms – pirmā dokumentētā apžēlota grēcinieka dzīve ticībā (12. – 25.nodaļa).

Godprātīgu lasītāju var pārsteigt, cik daudz ticīgajam Ābramam, vēlākajam Ābrahāmam, ir sīkumi un lielākas lietas, kurām „piekasīties”. Ābrahāms melo par savu sievu, izraisa problēmas ģimenē, utt. Tomēr ticības paļāvībā viņš turpina ceļu cauri dzīvei ar Radītāju. Domāju, īpaša vieta vieta būtu atvēlama Ābrahama tielēšanās aprakstam par grēcīgajām Sodomas un Gomoras pilsētām. Manuprāt, tas ir uzskatāms piemērs ticīgā lūgšanu lielajam spēkam. Savukārt, nupat minētās Ābrahāma nepilnības ir liecība Dieva žēlastībai par spīti ticīgo grēkiem. Protams, tas nav pamudinājums grēkot, tomēr, arī kā ikdienišķi grēcinieki, mēs varam (un mums vajag!) paļauties un atgriezties pie mūsu Debesu Tēva.

Visbeidzot, Bībeles sākums ir īstā vieta, lai mācītos nošķirt kādu bieži pārprastu akcentu. Ir vietas, kurās Dievs Bībelē kaut ko pavēl, piemēram, Dievs norobežo vienu sievieti un vienu vīrieti laulībai jau pirms grēkā krišanas. Tas ir Dieva sākotnējais plāns un tieši tā Viņš ir paredzējis cilvēku dzimumdzīvi. Citādas ir vietas, kurās Bībele dod kādas vēsturiski pastāvējušas prakses aprakstu. Tas vienmēr nav Dieva pavēlēts. Šķiet, viens no uzskatāmākajiem piemēriem ir vairāku sievu apņemšana (piemēram, Ābrahāma gadījumā). Tā nav Dieva pavēle, bet gan apraksts par pēc sava laika paražām dzīvojošo Ābrahāmu.

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

3 komentāri
  1. I’m curious to find out what blog system you are using?

    I’m having some small security issues with my latest site and I’d like to
    find something more safe. Do you have any
    suggestions?

  2. Currently it looks like Movable Type is the
    preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: