Izlaist līdz saturam

Divas jomas, jeb valstības: 2. daļa

by uz decembris 3, 2013

GS IISadarbība

Iepriekšējo daļu lasīt šeit.

Šādi aprakstītas varam redzēt atšķirības starp Dieva labās un kreisās rokas valstībām. Tomēr tās nepastāv kaut kā neatkarīgi viena no otras, bet gan cieši mijiedarbojoties. Turklāt līdz pat Kristus atkal atnākšanai katrai no tām ir vajadzīga arī otra. Labās rokas valstībai ir nepieciešams tas, ko var dot kreisās rokas valstība, proti, miers, taisnīgums, kārtība. Tas palīdz un atvieglo labās rokas valstības tiešo uzdevumu – bauslības un Evaņģēlija pasludināšanu.

No otras puses, kreisās rokas valstībai vajag labās rokas valstības palīdzību vēl vairāk. Pirmkārt, kreisās rokas valstībai ir vajadzīgs Dievs Radītājs, kura priekšā ikviens nes atbildību. Ja kādā sabiedrībā nav absolūtas autoritātes ārpus pašas sabiedrības, tad tas var vest tikai un vienīgi pie kreisās rokas valstības izkropļojumiem. Tad par augstāko autoritāti var uzmesties pati valsts (jeb tie, kas vada valsti) ar savām interesēm, pasludinot par ienaidnieku ikvienu, kas tai (viņiem) pretotos. Divdesmitais gadsimts piedāvā vairākus asiņainus piemērus, pietiks minēt vien fašismu un staļinismu. Savukārt, „taisnīgi valda tas, kas valda Dieva bijībā – Viņš ir kā rīta gaisma, kā rīta saule, kas atspīd skaidrā rītā, kad pēc lietus zaļā zelmeņa asni dīgst no zemes.” (2.Sam 23:3-4)

Otrkārt, pasaulei vajag Baznīcu, jo tikai Baznīca skaidri zina Dieva Radīšanas kārtību un var darīt Dieva likumus zināmus sabiedrībai. Lai arī bauslība kaut kādā mērā zināma visiem, un kā nemainīgas likumsakarības saskatāma arī pasaulē, tikai Baznīcai Radīšanas kārtība atklāta pilnībā.

Treškārt, pasaulei vajag Baznīcu, jo tieši caur Baznīcu Dievs sagatavo cilvēkus, kuri ir gatavi nesavtīgi kalpot citiem. Tieši Evaņģēlija vēsts ir vislabākā un pareizākā motivācija pašaizliedzīgai dzīvei. „Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mt 5:39-45) Tāda ir dzīve, kuru liek dzīvot Jēzus, tāda ir attieksme, kas pārveido pasauli. Šādi dzīvodami, kristieši padara pasauli par labāku vietu visiem tās iemītniekiem.

Aplūkojot kāda ir Dieva kreisās un labās rokas valstību mijiedarbība, cik ļoti tās viena otrai vajadzīgas, cik daudz labās rokas valstība var dod kreisās rokas valstībai, tiek rasta laba atbilde arī neskaidrībās par Baznīcas nozīmi publiskajā telpā. Ne reti jādzird jautājums: „Bet vai tad valsts un Baznīca nav šķirtas?” Protams, ka ir. Taču tie paši cilvēki, kuri ir noteiktas baznīcas draudžu locekļi, ir vienlaikus arī konkrētās valsts pilsoņi. Dievs viņus aicina un glābj ar Evaņģēliju, bet vienlaikus arī pavēl kalpot tuvāko labklājībai šajā pasaulē. Tieši viņi zina, kāda ir Dieva Radīšanas kārtība, un kas ir par svētību ikvienam šīs pasaules pilsonim. Kā jau tikko aplūkojām, tieši piederības Dieva labās rokas valstībai, dod gan zināšanas, gan attieksmi un motivāciju, kas palīdz uzlabot visu cilvēku dzīvi un attiecības arī kreisās rokas valstībā.

Turpinājums sekos.

Vairāk lasiet grāmatā “Dievs, Radīšanas Kārtība un Cilvēks: ar Luterāņa acīm”

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: