Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 2. nedēļa

by uz decembris 7, 2013

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītajs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

2.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Moz 25:12 – 27:46
Otrdiena 1Moz 28:1 – 30:43
Trešdiena 1Moz 31:1 – 32:33
Ceturtdiena 1Moz 33:1 – 36:43
Piektdiena 1Moz 37:1 – 40:23
Sestdiena 1Moz 41:1 – 43:34

 

Piezīmes.

Otrais lasījums aptver apmēram 120 – 130 gadu ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē, patriarhu Īzaka un Jēkaba (Israēla), kā arī Jēkaba dēlu dzīves notikumus.

Pirmkārt, Īzaka dzīves notikumi, pretēji viņa tēva Ābrahāma un dēla Jēkaba dzīves stāstiem, ir krietni mazāk aprakstīti. Turklāt, tie ir izkaisīti viņa tēva un dēla (dēlu) notikumu stāstos. Uzprasās secinājums, ka viņš ir mazāk svarīgs šajā trijotnē. Tomēr pie šāda secinājuma būtu kļūdaini palikt, Dievs min Īzaku, tātad, viņš nav maznozīmīgs. Vienkārši, par viņu ir mazāk informācijas. Cilvēciski vērtējot Īzaka dzīvi, šķiet, ģimenes jautājumos viņam nebūtu nākusi par ļaunu kāda konsultācija. Diez vai fakts, ka  Īzaks un viņa sieva Rebeka pievēršas katrs savam bērnam ir padoms kā veidot harmonisku ģimeni. Tomēr, tomēr … Īzāks ir Dievam uzticīgs, Dieva vēsts nesējs un vēstnieks. Tāpēc, tā vietā, lai viņu vienkārši nosodītu, ir labi pievērsties viņa dzīvei kā liecībai.

Otrkārt, Jēkaba (Israēla) dzīve (25:19 – līdz grāmatas beigām) Rakstos ir diezgan izvērsti aprakstīta. Lai arī savu mūžu sācis sava brāļa ēnā, ar viltu (brāļa un tēva krāpšana) viņš sasniedz kādus rezultātus. Man arvien ir bijusi pārliecība, ka viņš būtu sasniedzis to pasu, ja ne vēl vairāk, ja būtu rīkojies pareizi. Tomēr tā ir tikai mana doma. Manuprāt, tieši savas krāpniecības dēļ Jēkabs pats piedzīvo daudz krāpniecības un grūtumu – viņam „iesmērē” sievas māsu, viņa dēli demonstrē ne būt ne priekšzīmīgu pilsoņu cienīgu dzīvi, utt. Tomēr arī viņš, par spīti dzīves grūtībām un, galvenokārt, savai personas komplicētībai, allaž nes Dieva vārdu.

Treškārt, Jāzepa dzīve kā liecība (37:2 – līdz grāmatas beigām). Jāzeps ir viens no spilgtakajiem Bībeles ticīgajiem. Viņš arī sāk savu dzīvi manāmi pieticīgi – viens no jaunākajiem brāļiem, tēva luteklis, kontraversālu sapņu stāstītājs, utt. Tomēr, tas vēl ne tuvu nav svarīgākais. Viņš piedzīvo vienu no smagākajām Bībeles traģēdijām – viņu nodod savējie. Brāļi, kuriem būtu viņu jāatbalsta un viņam būtu jāpalīdz, Jāzepu ne vien atstumj, bet pārdod verdzībā. Mūsdienās verdzība daudziem liekas ļoti attālināta realitāte, kaut arī šodien pastāv cilvēku paverdzināšana visdažādākajās formās. Ar verdzību cilvēks zaudē ne vien brīvo laiku un kādus labumus, bet gan cilvēks zaudē visu, galvenokārt – pats sevi. Tādam liktenim brāļi pakļauj Jāzepu. Par spīti tam, Dievs ir klātesošs Jāzepam, viņu pasarga un vada. Tā ir pirmā mācība, kuru lasītājs gūst no Jāzepa dzīves stāsta līdz šīs nedēļas lasījumu grafika noslēgumam.

Lasot, būtu svarīgi nezaudēt skatu uz Dieva gādību pret grēkā kritušo cilvēci, kas sākās ar pirmo Evaņģēlija pasludinājumu (3:15) un tās ceļu pasaules vēsturē. Dievs dod dzīvību ikvienam un cilvēciski grūti saksatāmu patiesu brīvību pat paverdzinātajiem, vēl vairāk, Dievs svētī.

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: