Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 4. nedēļa

by uz decembris 21, 2013

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

4.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 2Moz 16:1 – 18:27
Otrdiena 2Moz 19:1 – 21:36
Trešdiena 2Moz 22:1 – 25:40
Ceturtdiena 2Moz 26:1 – 28:43
Piektdiena 2Moz 29:1 – 31:18
Sestdiena 2Moz 32:1 – 34:35

Piezīmes.

Ceturtais lasījums aptver vairākus mēnešus ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Lai arī ļoti īss, šis ir ārkārtīgi nozīmīgs laika posms. Te tauta pēc triumfālas jūras pāriešanas dodas ceļā, kas ilgst turpmākos 40 gadus. Pašā ceļojuma sākumā Israēls nonāk pie Sinaja kalna, kur Dievs viņiem dod baušļus, arī slavenos desmit baušļus.

Pirmkārt, šeit sastopamies ar Dieva desmit baušļiem. Šķiet, ļoti parocīgs to dalījums ir trīs (Dieva un cilvēku attiecību baušļi) un septiņi (cilvēku savstarpējo attiecību baušļi). Tomēr, manurpāt, ir vēl viens būtiskāks apsvērums par baušļiem, pirmo bausli izceļot visu citu starpā. Proti, pirmā baušļa prasības uzstāda pašu svarīgāko nosacījumu, lai mūsu dievs (visaugstāko prioritāšu un vērtību avots) ir Trīsvienīgais Bībeles Dievs. Visi pārējie baušļi, lai arī kādā kārtībā un apakšnodalījumos salikti, arvien ir šī baušļu baušļa skaidrojums.

Otrkārt, lasītājam dots apraksts par pirmo derības slēgšanu starp Dievu un Viņa tautu. Daudzas kristīgās mācības un mācītāji balstās tieši šinī derības izpratnē, kad runā par Dieva un cilvēku savstarpējajām attiecībām. Nav jau arī tā, ka derībai nemaz nebūtu nozīmes. Tomēr šādi, manuprāt, kristieši nepietiekami lielu vērību pievērš kontekstam. Konteksts arvien ir Dieva žēlastība. Gluži tāpat kā Ābrahāmam Dievs vispirms deva apsardzību un mīlestību, pirms slēdza ar viņu derību, tāpat arī Israēls vispirms ir ar lielu Dieva spēku un mīlestību izvests no verdzības. Tikai pēc tam nāk derība. Šo ļoti svarīgo niansi nevajadzētu pazaudēt arī mūsu pašu dzīves izvērtējumā – vispirms Dievs mūs ir radījis un apveltījis katru ar neskaitāmām dāvanām un mīlestības izpausmēm. Tikai pēc tam Viņš mums māca kā dzīvot. Bez tam, Viņa padoms un pavēle ir vislabākais mums pašiem.

Treškārt, ir sniegts diezgan detalizēts Israēla kultiskās kalpošanas priekšmetu un prakses apraksts. Tāds tiek sniegts vēl arī citviet. Pieļauju, ka lasītāju tas var nogurdināt. Bet vai tiešām nav vērts saprast Dieva klātbūtnes svētkumu arī mūsdienās, kad Bībeli šķirstam ar speķainiem pirkstiem un glabājam „bikšu krūšu kabatā”?

Ceturtkārt, saskaramies ar pirmo atkrišanu no Dieva. Nav jau tā, ka šī būtu pati, pati pirmā atkrišana, bet tā ir pirmā pēc tik daudz Dieva tiešā tuvumā piedzīvotas žēlastības. Zelta teļš ir simbols visam tam, kam mēs pievēršamies, bēgdami no Dieva. Tie var būt tādi nesvarīgi nieki kā karjera vai jaunāka kleita, vai glaunāks auto, kā arī tādas Dieva dāvanas kā laulātais draugs vai bērni. Tomēr tie visi, ja nostājas Dieva vietā, ir vispretīgākie elki. Visam, tā skot, sava vieta, un pirmais bauslis vislabāk visas lietas „saliek pa plauktiem”.

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: