Izlaist līdz saturam

Vadlīnijas sprediķim Kristus Dzimšanas svētku vakarā (Lk 2:10 – 12)

by uz decembris 24, 2013

clip_image002[2]Mācītājs Juris Uļģis.

Priecājieties, es jums vēlreiz saku – priecājieties!

1. Eņģelis sacīja: Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks – jo jums šodien Pestītājs dzimis.

Kristus dzimšanas svētkos kristīgā Baznīca priecājas. Kristus dzimšanas svētkos, kristieši nāk kopā dievnamos un godinādami Dievu, dzied – Gods Dievam augstībā. Kas ir par iemeslu šim draudzes priekam? Kāpēc kristīgā draudze godina Dievu?

2. Jums šodien Pestītājs dzimis –sacīja eņģelis.

Kāpēc Dieva dēls nāca šajā pasaulē? Kāpēc Viņš piedzima no Jaunavas Marijas? Kas ir Viņa misija šajā pasaulē, par kuru draudze tik ļoti priecājas, kuras dēļ draudze godina Dievu?

3. Jēzus–nokautais Jērs – populārs simbols kristietībā. Šī simbola izskaidrojums, balstoties uz ikdienas pieredzi par nespēju atdot parādus.

3.1. Dieva priekšā mēs visi esam parādnieki:

3.1.1.    Pagriežot muguru savam Radītājam, savam Tēvam, mēs uzkraujam uz saviem pleciem parādu. Jo kas gan var būt vēl ļaunāks, kā tas, ka bērni aizmirst savus vecākus, ka bērni neliekas ne zinis par saviem vecākiem, ka bērni nicina un nolād savus vecākus. Bet tieši tā daudzi cilvēki dzīvo šajā pasaulē – pagriezuši muguru Tēvam-Radītājam.

3.1.2. Ikdienā darot ļaunus darbus, runājot indīgu, otru cilvēku ievainojošu valodu, domājot skaudības, nenovīdības domas, mēs ikdienas uz saviem pleciem pavairojam parādu nastu.

3.2. Mēs šo parādu neesam spējīgi nomaksāt. Mēs nespējam paši šo parādu nastu novelt no saviem pleciem. Paskatieties uz saviem pleciem. Vai kaut kas tur ir? Mēs uz saviem pleciem nesam kādu milzīgu, neredzamu nastu – parādu nastu.

3.3. Taču Jēzus šo parādu nomaksā mūsu vietā. Jānis Kristītājs saka – Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Cena – izlietās asinis pie krusta staba Golgātā. Kol. 2:14 – Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta

3.3.1. Jēzus ir piedzimis, lai mirtu kaunpilnā nāvē pie krusta mūsu dēļ.

3.3.2.    Jēzus ir piedzimis, lai ar savu nāvi izdeldētu mūsu parādu rakstu.

3.3.3.    Jēzus ir piedzimis, lai mēs, atviegloti no parādu nastas, varētu priecīgi, līksmi un jēgpilni nodzīvot šo zemes dzīvi Dievam par godu un līdzcilvēkiem par palīdzību un atbalstu.

3.4. Ko jūs darītu, ja jums būtu parāds Ls 10 000 apmērā, un skaidri zinātu, ka nespējat šo parādu nomaksāt, taču kādu dienu jums piezvanītu cilvēks, kuram esam parādā un viņš jums pateiktu – tavs parāds ir atlaists? Kā jūs izturētos pret viņu?

4. Tas ir izskaidrojums tam, kāpēc kristieši visos laikos, pēc Jēzus Kristus piedzimšanas, nāves un augšāmcelšanās, visu savu dzīvi ir nolikuši pie Jēzus Kristus kājām, savās lūgšanās slavē Dievu, ceļ dievnamus Dievam par godu, pulcējās tajos, lai kopīgi lūgtu un dziedātu, lai kopīgi baudītu to mielastu, kuru viņiem klāj pats Dievs. Kristus-šis nokautais Jērs ir miris mana parāda dēļ, kā lai es tagad nenolieku visu savu dzīvi pie Viņa kājām.

5. Līdz ar to, ja Latvijā ir kāds ciemats vai pilsēta, kur ir izpostīts, nolaists dievnams, tas liecina par šī ciemata iedzīvotāju nepateicību Dievam. Ja Latvijā ir kāds ciemats, kur cilvēki nepulcējas uz kopīgām lūgšanām un Dieva slavēšanu, tad šie cilvēki ir nelieši. Dārgo Jēzus mīlestību, izlietās asinis, atlaisto parādu, viņi neuzskata neparko.

6. Priecājieties, jo jums šodien Pestītājs dzimis, saka mums eņģeļi arī šodien.

6.1. Priecājies tu, kas esi nospiests zem grēku parādu nastas, jo Kristus šo parādu nastu uzveļ uz saviem pleciem un par to pats samaksā.

6.2.Priecājies tu, kas esi nomocījies ar vainas apziņu, par saviem nodarītajiem grēkiem pret saviem līdzcilvēkiem, jo Kristus samaksātās cenas dēļ, tu esi apžēlots, tev ir piedots.

6.3. Priecājies tu, kas līdz šim šajā pasaulē dzīvodams, esi piedzīvojis tikai īslaicīgus un pārejošus prieciņus, jo Kristus mīlestība pret tevi ir mūžīga, jo Dieva žēlastība pret tevi nekad nebeigsies.

6.4. Priecājies tu, kas līdz šim neesi redzējis jēgu un piepildījumu savai dzīvei, jo Kristus ienākdams šajā pasaulē, nomaksādams arī tavu parādu, dos tavai dzīvei jaunu jēgu un piepildījumu, tā būs dzīve, kurā tu godināsi Dievu, kurā tu nolieksies sava tuvākā priekšā, lai kalpotu, tā būs patiešām jēgpilna un saturīga dzīve.

Gods Dievam lai ir augstībā, kas mums ir parādījis tādu žēlastību!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: