Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 5. nedēļa

by uz decembris 28, 2013

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

5.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 2Moz 35:1 – 38:31
Otrdiena 2Moz 39:1 – 40:34
Trešdiena 3Moz  1:1 – 5:26
Ceturtdiena 3Moz 6:1 – 8:36
Piektdiena 3Moz 9:1 – 11:47
Sestdiena 3Moz 12:1 – 15:33

Piezīmes.

Piektais lasījums aptver apmēram gadu ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Šeit pastiprināta uzmanība ir pievērsta Dieva vārda kalpošanas praksei Vecajā Derībā.

Pirmkārt, diezgan lielos sīkumos lasītājs var iepazīties ar Liecības Mājokļa uzbūvi un dažādu ar kalpošanu tajā saistītu priekšmetu izveidi. Šim lasījumam ļoti palīdzoši ir ilustratīvie materiāli, kādus nereti piedāvā dažādi enciklopēdiskie un Veco Derību paskaidrojošie materiāli.

Otrkārt, aprakstīta Israēla ziedošanas prakse. Daudz un dažādi priekšraksti lasītājam mūsdienās rāda, cik liela rūpība jāvelta grēcīgajam civlēkam, kad tas grib tuvoties svētajam Dievam.

Treškārt, lasījumā iekļauta Liecības Mājokļa iesvētīšana un rokasgramata svētai dzīvei.

Visas šīs detaļas ir nepieciešamas, lai tolaik un arī šodien cilvēks varētu mēģināt saprast atšķirību starp mums, nabaga grēciniekiem, un svēto Dievu, kurš nāk pie mums. Visbēdīgākā realitāte ir tāda, ka bez galvenās sastāvdaļas – Dieva žēlastības – sasniegt mērķi nevar pat ar visu likumu un prasību ievērošanu. Protams, kristiešiem ir atklāts Dieva žēlastības patiesais saturs – mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus, tāpēc visas šīs kārtības lietas mums nevis rada realitātei atbilstošu bezcerības sajūtu un izmisumu, bet gan prieku, par Kristus lielo dāvanu.

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: