Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 6. nedēļa

by uz janvāris 4, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

6.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 3Moz 16:1 – 18:16
Otrdiena 3Moz 19:1 – 21:24
Trešdiena 3Moz 22:1 – 23:44
Ceturtdiena 3Moz 24:1 – 26:46
Piektdiena 3Moz 27:1 – 4Moz 2:34
Sestdiena 4Moz 3:1 – 4:49

Piezīmes.

Sestais lasījums aptver apmēram gadu ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Lasījumu sākuma un vidus daļu turpina likumi un prasības tautai. Lasījumu noslēdz pirmā Israēla tautas skaitīšana.

Pirmkārt, lasītājs atrod izlīdzināšanas rituāla aprakstu (3Moz 16:30 – 34). Lai nenovērtējam par zemu šo darbu, ko Vecajā Derībā izpildīja virspriesteris, jo tieši šādi Jēzus Kristus ir salīdzinājis mūs ar Dievu. Protams, līdz ar Kristus darbu, mums vairs šādi Vecās Derības rituāli nav nepieciešami, bet lasījumā aprakstītais mums var dot nelielu ieskatu Kristus padarītā dižumā un nozīmībā.

Otrkārt, visu dažādo likumu un prasību iemesls ir vismaz trīskārtīgs. Pirmkārt, Dievs dod cilvēkam likumus morāles un dzīves veida jomā, piemēram, cieni vecākus, nenogalini, ievēro seksuālo šķīstību, utt. Otrkārt, tie bija baušļi, kas regulēja kultisko kārtību. Pēdējā baušļu grupa ir likumu laicīgās kārtības uzturēšanai tā laika Israēla tautai. Ja pirmais likumu kopums nemainīgi attiecas uz mums arī šodien, tad otrā likumu kopuma galvenā funkcija bija parādīt Kristu. Kad Kristus ir nācis, tad mums vairs ceremoniālie likumi nav saistoši. Likumi par Israēla laicīgo valsti mums ir saistoši vēl mazākā mērā, jo ti bija domāti konkrētam laikam un telpai. Abas šīs likumu grupas mums šodien rāda, ar kādu rūpību Dievs kārto ne vien Savas un cilvēku, bet arī cilvēku savstarpējās attiecības. Vai tas nav pietiekami nozīmīgi mūsu uzmanības pievēršanai? Šajos trīs likumu veidos ir svarīgi ar Svētā Gara palīgu nošķirt un nesajaukt, lai Israēla valsts likumus nesākam traktēt par mums obligāti saistošiem šodien.

Treškārt, ko mums šodien nozīmē tautas skaitīšana? Tā nes vismaz divus informācijas līmeņus. Pirmais ir toreiz svarīgā liecība par Israēliešiem, kas iznāca no Ēģiptes verdzības. Tie ir vīri un sievas, kuri pieredzēja Dieva milzu darbus. Otrais līmenis ir Dieva žēlastība, jo uzdotais karavīru skaitlis ir jāreizina vismaz ar četri, ja gribam uzzināt visu tautas lielumu. Nonākam pie vairāk kā 2 miljonu lielas tautas. Tas ir fantastisks cipars, atceroties, ka četrus gadsimtus iepriekš Israēla pēcnācēji Ēģiptē ieradās 70 cilvēku dsaudzumā!

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: