Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 7. nedēļa

by uz janvāris 11, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

7.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 4Moz 5:1 – 6:27
Otrdiena 4Moz 7:1 – 8:26
Trešdiena 4Moz 9:1 – 11:35
Ceturtdiena 4Moz 12:1 – 15:31
Piektdiena 4Moz 15:32 – 18:32
Sestdiena 4Moz 19:1 – 21:35

Piezīmes.

Septītais lasījums aptver apmēram 40 gadu ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Šeit un citiviet Bībelē, īpaši Vecajā Derībā, vienmēr nav viegli noteikt gadskaitļus. Šī lasījuma sākumā Israēls vēl ir pie Sīnaja kalna un saņem pēdējos norādījumus. Tauta atstāja Sīnaja kalnu „Otrā gada otrā mēneša divdesmitajā dienā” pēc iziešanas no Ēģiptes (4Moz 10:11). Lasījuma beigās Israēls sgrauj Bāšanas ķēniņu Ogu. Hronoloģiski šis notikums, visdrīzāk, ir jau krietni tuvu Israēla ieiešanai Apsolītajā zemā, jo Ārona nomiršana (4Moz 20:22-29) notiek jau 40 gadu klaiņojuma noslēgumā. Tātad, lasītājiem dota iespēja iepazīties ar Dieva tautas ceļojumu tuksnesī nedaudz īsākā laika posmā par četrdesmit gadiem.

Pirmkārt, Dieva tauta un ceļojums. Šīs nedēļas lasījums sākas ar likumiem un noteikumiem par dažādiem rituāliem un arī ceļojuma kārtības jautājumiem. Tomēr, manuprāt, aiz tā ir daudz svarīgāk redzēt pašu ceļojumu pa tuksnesi. Līdzīgi ticīga cilvēka dzīves gājumam, 40 gadus Israēls dzīvo ar apsolījumu, bet vēl ne redzēšanu.

Otrkārt, Ārona svētības vārdi (4Moz 6:22-27). Šī ir viena no Vecās Derības skaidrāk formulētajām Trīsvienības norādēm (citas atrodamas 1Moz 18:1-3, kur Dievs apmeklē Ābrahāmu pie Mamres, Ps 24:8-10, 113:1, 136:1-3, Jes 6:3). Šie ir svētības vārdi, kurus Dievs pavēlēja pasludināt Savai tautai, tāpēc arī katrs dievkalpojums daudzās kristīgās baznīcās noslēdzas ar šo pasludinājumu.

Treškārt, ceļa grūtības. Visa ceļa garumā Israēls saskaras ar visdažādākajām grūtībām. Tā vien šķiet, ka tās lielākās grūtības nav fiziskās, bet ticības pārbaudījumi. Šīs nedēļas lasījumā tauta atkal un atkal kurn pret Mozu. Tomēr tā nav tikai pret Mozu vērsta kurnēšana. Tā ir vēršanās pret pašu Dievu. Sākot ar spiegu mazticību, cauri dažādām pretestībām un dumpjiem, Dieva tauta atkal un atkal rāda, ka vienīgais Dieva žēlastības avots ir Viņa paša mīlestība pret grēcinieku. Ar saviem darbiem tauta nevar nopelnīt un paturēt Dieva klātbūtni un svētījošo palīdzību.

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: