Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 8. nedēļa

by uz janvāris 18, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

8.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 4Moz 22:1 – 24:25
Otrdiena 4Moz 25:1 – 28:31
Trešdiena 4Moz 29:1 – 31:54
Ceturtdiena 4Moz 32:1 – 34:29
Piektdiena 4Moz 35:1 – 5Moz 1:18
Sestdiena 5Moz 1:19 – 3:29

Piezīmes.

Astotais lasījums aptver apmēram vienu līdz pusotru gadu ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Israēla tuksneša 40 gadus ilgais ceļojuma laiks noslēdzas. Tauta ir ienēmusi vietu pretī Apsolītjai zemei. Vēl tikai atlicis sagaidīt Dieva pavēli, šķērsot Jardānu. Mozus sāk savus dzīves noslēguma novēlējuma vārdus – testamentu.

Pirmkārt, stāsts par Bileāmu. Tas ir stāsts par to, ka Bileāms, naudas un goda iekārdināts, dodas darīt to, ko Dievs ir teicis nedarīt. Tas ir stāsts par to, kā Dievs atver Bileāma ēzeļmātei muti (4Moz 22:28-30), lai norādītu uz Bileāma neklausību. Ievērosim, Bileāma ēzeļmāte runā augstas gudrības un cieņas pilnus vārdus, nevis bļaustās, vai kaut ko vervelē. Tomēr Bileāma stāsts noslēdzas ar Bileāma paklausību. Viņš, par spīti piedāvātai bagātīgai atlīdzībai, runā tikai to, ko Dievs viņam saka.

Otrkārt, notiek skaitīšana. Tā ir otrā skaitīšana, pirmā bija 4Moz sākumā. Par spīti tuksneša grūtībām un Dieva piemeklējumiem par grēkiem un nepaklausību Israēla skaits, salīdzinot ar 1.nodaļā doto, ir sarucis par nieka pāris procenta desmitdaļām. Visvairāk ir cietusi Simeona cilts, tās vīriešu kārtas ļaužu daudzums ir krities par vairāk kā 62%. Jūdas cilts arvien ir lielākā. Tautas skaits ir pretarguments tiem, kas apgalvoja, ka Dieva tauta tuksnesī aizies bojā. Šis ir pierādījums Dieva apsolījumu noturībai – Viņš piepilda solīto.

Treškārt, sāka Apsolītas zemes iekarošana. Pati iekarošanas teoloģija, jeb karošana Dieva uzdevumā būs pieminēta nākamā lasījuma ietvaros. Šeit pieminēsim vienīgi to, ka tiek iekarota pirmā teritorija, kurā Dieva tauta var apmesties un uzsākt savu mierīgo dzīvi Apsolītajā zemē.

Ceturtkārt, par Israēla ceļojumu. Šī lasījuma ietvaros Israēla tuksneša ceļojums skatīts divas reizes (4Moz 33, 5Moz 2). Par jebkuru Rakstos minēto notikumu ir svarīgi zināt to, ka netiešā vēsts tikai ar pieminēšanu vien norāda uz notikuma nozīmību. Tolaik cilvēkiem pieejamais rakstāmmateriāls bija ļoti dārgs, tāpēc tika pierakstītas tikai pašas nepieciešamās ziņas. Ja tik tuvu viens otram ir tik līdzīgi materiāli, tad Mozus, šīs grāmatas autors, ir vēlējies uzsvērt tuksneša ceļojumu nozīmi. Atcerēsimies, tuksneša ceļojumam ir vistiešākā paralēle ar Dieva tautas (kristiešu) dzīvi citos, arī mūsu laikmetā. Mēs ceļojam šajā dzīvē ar Dieva apsolījumu, Dieva vadībā un mūsu galamērķis ir skaidrs – Dieva žēlastības vislabākā dāvana. Galvenais, nelaižam vaļā Dieva apsolījumu, un ar ticību arvien pie tā turamies!

Minēto stāstījuma līniju kontekstā atkal rodam gan šaubas, gan arī citādus neticības pierādījumus. Gluži kā ikdienas dzīvē mums pašiem un cilvēkiem visapkārt!

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: