Izlaist līdz saturam

Mārtiņa Lutera Mazais katehisms: Dosjē

by uz janvāris 20, 2014

MKatehisms20. janvāris LELB Gadagrāmatā atzīmēts kā Mārtiņa Lutera Mazā katehisma diena. Kas ir Mazais Katehisms?

Pieļauju, daļai šis jautājums šķiet viegls. Tomēr, vai visiem?

Īsi atbildot, var sacīt, ka Mazais katehisms ir Svēto Rakstu kopsavilkums mazāk kā 3000 vārdos. Tomēr tas nav viss.

Vai zinām to, ka Mazais Katehisms nav nepietiekami īss, vai nepilnīgs? Mazais Katehisms ir tieši tik īss, lai katram Kristus meklētājam un meklētājai sniegtu atbildes par pašām būtiskākajām dzīves lietām. Pie tam, tas nav noderīgs kristiešiem vien. Patiesībā, tas ir noderīgs ikvienam, jo jautājumi par ikdienas dzīvi un dzīvi pēc nāves (vai Kristus otrās atnākšanas, viens no tiem pienāks ātrāk), skar katru. Tātad nav no svara, kam cilvēks tic, Mazais katehisms var būt noderīgs. Protams, izvēle paliek katra paša ziņā.

Tātad, Mazais katehisms, tikai nedaudz faktos:

1. Šogad aprit 485 gadi, kopš Mārtiņš Luters pirmo reizi publicēja Mazo katehismu.

2. Lai arī Mazais katehisms nav tas dokuments, ko Luters varētu būt pienaglojis pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm 1517.gada 31.oktobrī, tas daudzkārt pārsniedz pēdējo nozīmībā un popularitātē. (Pareizā atbilde, dokuments, kuru Luters varētu būt pienaglojis minētajā vietā bija 95 tēzes)

3. Mazajā katehismā ir 6 daļas. Grūti gan ir runāt par daļām tik īsā dokumentā. Šīs daļas senāk ir saukuši par mācību gabaliem. Lai arī kā sauktas, tās apskata: 1) bauslību, 2) ticības apliecību, 3) Tēvreizi, 4) svēto Kristību, 5) Tā Kunga mielastu (Svēto Vakarēdienu) un 6) grēksūdzi (Kā cilvēkam jāmāca sūdzēt grēki).

4. Gadu simtiem ilgi Mazā katehisma zināšana no galvas bija priekšnosacījums iesvēdīšanai luteriskajā baznīcā. Vai šodien cilvēki to var izdarīt? Kāds aktīvāks, noteikti.

5. Patiesībā, sākotnēji Mazais katehisms nebija izdots grāmatas vai bukleta formātā, bet gan plakātu izmērā. Tas bija paredzēts kā mācību uzskates līdzeklis.

7. Šķiet, ka latvieši ir ļoti mazgrēcīga tauta, jo gadu simtiem latviski pēdējais mācību gabals par grēku sūdzēšanu nav bijis Mazā katehisma izdevumos. Respektējot šo tradīciju, šajā uzskaitījumā esam izlaidušu Nr. 6.

8. Lai arī mūs nav sasniedzis pirmais Mazā katehisma tulkojums latviski, ir nopietns pamats domāt, ka tas ir vecāks par mums pieejamo senāko izdevumu latviešu valodā (http://www.svetdienasrits.lv/2011/10/29/dr-martina-lutera-e2809elielais-katehismse2809d-kapec/). Tātad, Mazais katehisms ir senākā publikācija latviešu valodā.

9. Mazais katehisms + tā komentāri vēl nav Lielais katehisms.Protams. tie abi, kā vien autora darbi, ar pedgoģisku domu sasātdīti un par vienu tematu rakstīti, ir viens otram līdzīgi. Tomēr tie bagātina lasītāju katrs ar savām dāvanām.

10. Mūsdienās Mazo katehismu visbiežāk izdod ar diviem pielikumiem – par lūgšanām un kristīgu namturību, proti, Bībeles vārdi par dažādu ļaužu kārtu (vecāki, bērni, priekšnieki, padotie, utt.) pienākumiem.

Tik daudz par Mazo katehismu gandrīz desmit tēzēs.

Svētīgu Mazā katehisma studēšanu!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: