Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 10. nedēļa

by uz februāris 1, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

10.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 5Moz 25:1 – 28:14
Otrdiena 5Moz 28:15 – 29:29
Trešdiena 5Moz 30:1 – 32:52
Ceturtdiena 5Moz 33:1 – Joz 2:24
Piektdiena Joz 3:1 – 7:26
Sestdiena Joz 8:1  – 10:43

Piezīmes.

Desmitais lasījums aptver apmēram gadu vai nedaudz ilgāku laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Ar nolūku neesam vairījušies tieši pāriet no Piektās Mozus grāmatas uz Jozuā grāmatu. Lai arī autorība mainās, notikumu secība pieprasa nedalītu skatījumu uz piecu Mozus grāmatu un Jozuā grāmatas saturu. Pie tam, Jozuā arī ir bijis vīrs, kas pabeidzis 5Mozus grāmatu pēc Mozus aiziešanas (5Moz 34). Tātad, noslēdzas Mozus uzruna tautai, sākās ieiešana Apsolītajā zemē.

Pirmkārt, par Dieva pavēļu un noliegumu izpildīšanas nopietnību. Kristieša ikdienā var notrulināties Dieva sacīto vārdu nozīme. Patiesībā, šī bīstamība ir neizbēgama katram. Tāpēc nav mazums vietu, kur ticīgajiem tiek atgādināts par nopietnību Dieva Vārda uzklausīšanā un pildīšanā. Arī 5Moz 26:16 – 19 kalpo kā labs atgādinājums katram Dieva Vārda lasītajam, klausītājam un tālāk nesējam. Lai Dievs palīdz mums to īstenot savā dzīvē! Šo nopientību vēl vairāk liecina svētības un lāsta vārdiem, kuri pierakstīti 27:9 – 28:68. Pat visa Dieva radība kļūst par lieciniekiem Dieva pasludinātajai svētībai un lāstiem.

Otrkārt, Mozus nāve, 34.nodaļa. Vispirms, Mozus nāves apraksts šķiet pietiekams arguments Bībeles patiesumu apšaubošiem ļaudīm noraidīt Mozu kā autoru visām piecām Mozus grāmatām. Protams, Mozus nevarēja pabeigt savu grāmatu ar savas nāves aprakstu. Tomēr, vai viena nodaļa, kas pievienota Mozus darbu noslēgumā ir pietiekams pamats visu pārējo nodaļu autorības noliegšanai? Turklāt, šī nodaļa nekādā veidā neizmaina iepriekšējo nodaļu saturu. Tā ir pievienota noslēgumam, lai ticīgs cilvēks varētu paļāvībā uzzināt Dieva vīra svētīgo dzīves noslēgumu. Manuprāt, kristieši bieži aizmirst par Mozu, vai arī viņu uztver kā kādu varenu valdnieku. Protams, viņš bija vadonis. Tomēr viņš bija arī tikai cilvēks ar savām vājībām un spējām.

Treškārt, ar Jozuu Dievs ir tik pat kopā, cik viņš bija ar Mozu. Tas Kungs Jozua pilnvaras, tas ir – savu labvēlību un rūpes par Jozuu, apstiprina ne tik vien ar elpu aizraujošām militārām uzvarām. Lai arī Israēls bija daudzskaitlīgs un tuksneša klejojumos norūdīts, katra uzvara karā nāca ar piepūli. Piemēram, Jērikas ieņemšana. Lasītājam varētu likties, ka runa ir par tādu palielu ciemu, kura mūreļus varēja sagraut spēcīgāks troksnis. Šobrīd pieejamā arheoloģiskā informācija mums liecina, ka Jērika bija spēcīgs cietoksnis ar ļoti iespaidīgu mūri. Tā cēlāji bija ne vien parūpējušies par tā sienu spēku, bet arī maksimāli izmantojuši kalnieni aizsardzības spēju ievērojamai palielināšanai. Visdrīzāk, pirmās sešas dienas Jērikas aizstāvji ķiķināja par Israēlu, kurš staigāja ap viņu sienām. Tomēr notika Dieva prāts. Bez šīm uzvarām bija arī Jardānas šķērsošana sausām kājām, kas atspoguļoja iepriekšējās paaudzes Israēla iziešanu no Ēģiptes sausām kājām pa jūru. Turklāt, bija saules rituma apstādināšana, brīnums, kāds nav piedzīvots pēc tam. Pats svarīgākais, lasījuma laikā nepazaudēt Dieva žēlastības vēsts pamatu, pat ja mēs to tiešā tuvumā nemanam. Lai arī mēs to varam nesaprast, Viņa darbība ir vērsta uz žēlastību un pasargājumu. Bez šīs paļāvības, arī daudzas citas Vecās Derības vietas šķietas esam vienīgi asiņaini briesmu darbi.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: