Izlaist līdz saturam

Nedēļas korālis, vēl viens kristīga iepriecinājuma un spēka avots katrai dienai

by uz februāris 10, 2014

Achtliederbuchgruber136_3Janvārī gudribassakums.lv publicēja pārdomas par dziedāšanas tradīcijas apsīkumu mūsu tautā (šeit). Ar prieku konstatējām, ka šis jautājums nav vienaldzīgs diezgan plašam lasītāju lokam.

Šāds dziedāšanas panīkums ir cieši saistīts ar arvien mazāku interesi par garīgo dziedāšanu mūsu draudzēs, mājās un kristiešu tikšanās reizēs.

Vai panīkumam par iemeslu būtu mūsu garīgās dziedāšanas maznozīmīgums? Vai mums trūkst korāļu? Manuprāt, ne viens no abiem minētajiem! Loģisks šķiet nākamais jautājums, vai būtu pareizi uz šo procesu mierpilni noskatīties un ļaut kristīgās draudzes gadu simtiem ilgajai tradīcijai izplēnēt šodienas garīgā un kulturālā sekluma straumē? Šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo iepriekšējo paaudžu pieredzē garīgā dziedāšana ir nesusi par augstu nenovērtējamus augļus.

Gudrības sākums vēlas piedāvāt spert soli mūsu baznīcas korāļu iepazīšanas un to dziedāšanas tradīcijas uzturēšanas virzienā. Liekam priekšā katru nedēļu no jauna vai atkārtoti iepazīties ar vienu korāli. Pie iespējas, pamudinam pat mācīties to no galvas, lai nedēļas izskaņā viens neliels kristīgas ikdienas grauds veidotu jau vērā ņemamu kristīgās nedēļas nogales prieku. Tā kā korāļu atlase notiks atbilstoši baznīcas liturģiskajam gadam, nav izslēgts, ka vienā no tuvākajiem svētdienas dievkalpojumiem būs tieši šī, nu jau labi pazīstamā, baznīcas dziesma.

Pēdējai šī gada Kristus Dzimšanas svētku laika nedēļai esam izvēlējušies LELB 1992.gada (atkārtoti izdota 1995.gadā) Dziesmu grāmatā atrodamu Atspīdēšanas (Epifānijas) laika korāli Ak, celies, topi apgaismota (Nr. 64).

Ak, celies, topi gaismota, Tu Dieva draudze svētā!
Tavs Kungs nāk tevi aprauga, Tam esi saderēta!
Nu gaisma aust, Un laiks ir paust Tā Kunga godu tautām, Vēl dziļai tumsai ļautām.

Vēl zemi apklāj tumsība Un krēsla apsedz ļaudis,
Bet Tavas gaismas spožumā Tie jaunu vēsti paudīs.
Jau brīdis klāt Pie Dieva stāt. Nevienam nebūs kavēt, Būs Viņa godu slavēt!

Visapkārt acis paceli, Lūk, tumsība jau beidzas:
No nāves ēnas pagāni Jau ilgodamies steidzas,
Pie Tevis nāk, Ar prieku sāk Pēc Dieva gaismas dzīties Un Dieva vaigu bīties!

Tad, celies, topi gaismota, Tu mīļā Dieva draudze!
Un atver vārtus līksmīga, Tas Kungs tev bērnus audzē,
Ko valodās Visdažādās Vinš sauc no zemes malām, No tālām jūŗas salām.

Ak, celies, topi modrīga, No grēku miega raisies!
Tas Kungs nāk savā valstībā, To godāt, pielūgt taisies!
Lai ticībā un dedzībā Tam kalpo, kas tavs drošums, Tavs Pestītājs, tavs spožums!

Šo korāli dzied meldijā Dievs labi dar’ ko darīdams, Vītola sastādītajā meldiju grāmatā šī melodija atrodama ar Nr. 99.

Korālim vārdus sarakstījis latviešu mācītājs un dzejnieks Jānis Neilands (1840 – 1915).

Attēlā pirmās Lutera Dziesmu grāmatas (1524.g.) titullapa. Šajā dziesmu gramatā bija vien 8 korāļi, no kuriem 4 autors bija pats Mārtiņš Luters. Šis izdevums baudīja lielu atsaucību.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: