Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 12. nedēļa

by uz februāris 15, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

12.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Soģ 6:1 – 8:35
Otrdiena Soģ 9:1 – 10:18
Trešdiena Soģ 11:1 – 12:15
Ceturtdiena Soģ 13:1 – 16:31
Piektdiena Soģ 17:1 – 18:31
Sestdiena Soģ 19:1 – 21:25

 

Piezīmes.

Divpadsmitais lasījums aptver apmēram trīs gadsimtus ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Soģu grāmatas noslēgumā lasītājs atgriežas laika posmā, par kuru runāts tās sākumā (2., 3.nodaļa). Stāstijumā pieejamais materiāls nav sakārtots hronoloģiski. Kāpēc tā? Iespējams, Dievs vēlējies ar to parādīt Dieva tautas grēku apmēru un ar izvietojumu piešķirt stāstījumam nepieciešamos akcentus.

Pirmkārt, soģu laikmets. Soģu grāmata apraksta laiku Israēla vēsturē, kuru ļoti vienkāršoti varētu izteikt formulā: tauta atkrīt – Dievs sūta ārēju apspiedēju – tauta nožēlo grēkus – Dievs dod varonīgu glābēju (soģi). Vai tas tā vienmēr notiek ticīgo dzīvēs, ka ticīgais grēko – saņem Dieva pārmācību – atgriežas? Bieži tā notiek. Tomēr, ja mēs attiecības ar Dievu uztveram tikai tik vienkāršā līmenī, vai mums ir atbildes uz Dieva uzliktiem pārbaudījumiem dievbijīgiem, labiem un godīgiem cilvēkiem? Protams, Dieva uzliktie pārbaudījumi nekad nav tik lieli, lai ticīgais tos nevarētu panest (sal. Rm 8:28), un arī tiem, kas pakrituši atgriešanās pie Dieva vienmēr ir vislabākā izvēle.

Otrkārt, Jiftāha (Jeftas) meita. Jiftāhs ir ļoti traģisks Soģu grāmatas varonis – savas dzimtās ģimenes atstumts, viņš spēj saliedēt tautu cīņai un par uzvaru upurē vienīgo, kas viņam dzīvē bija skaidrs un skaists. Diez vai Rakstos būtu prātīgi meklēt atbildi uz jautājumiem par Jiftāha zvēresta pamatotību (prātīgumu), jo Dievs neprasīja no viņa nekādu zvērestu.

Treškārt, Simsons (Soģ 13 – 16). Ļoti plaši pazīstams stāsts par Simsona nevērību pret Dieva iedibināto laulības kārtu un uzticēšanās ienaidniecei Dalīlai.

Šeit apskatīti tikai divi no daudzajiem vīriem, kas cēlās un ar Dieva Vārdu veica lielus varoņdarbus un brīnumus. Domāju, nav mazsvarīgi, ka šiem svētajiem cilvēkiem var redzēt skaidru kļūdu un viņu kritumu aprakstu. Tieši šī grēcīgā būtība mums viņus padara tik nozīmīgus, jo viņi nav eņģeļi, bet gan tikai tādi paši cilvēki kā mūsdienu kristieši, kas var darīt lielus brīnumus Dieva Vārdā un krist dziļos grēkos.

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: