Izlaist līdz saturam

Nedēļas korālis, vēl viens kristīga iepriecinājuma un spēka avots katrai dienai

by uz februāris 17, 2014

Achtliederbuchgruber136_3Janvārī gudribassakums.lv publicēja pārdomas par dziedāšanas tradīcijas apsīkumu mūsu tautā (šeit). Ar prieku konstatējām, ka šis jautājums nav vienaldzīgs diezgan plašam lasītāju lokam.

Šāds dziedāšanas panīkums ir cieši saistīts ar arvien mazāku interesi par garīgo dziedāšanu mūsu draudzēs, mājās un kristiešu tikšanās reizēs.

Vai panīkumam par iemeslu būtu mūsu garīgās dziedāšanas maznozīmīgums? Vai mums trūkst korāļu? Manuprāt, ne viens no abiem minētajiem! Loģisks šķiet nākamais jautājums, vai būtu pareizi uz šo procesu mierpilni noskatīties un ļaut kristīgās draudzes gadu simtiem ilgajai tradīcijai izplēnēt šodienas garīgā un kulturālā sekluma straumē? Šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo iepriekšējo paaudžu pieredzē garīgā dziedāšana ir nesusi par augstu nenovērtējamus augļus.

Gudrības sākums vēlas piedāvāt spert soli mūsu baznīcas korāļu iepazīšanas un to dziedāšanas tradīcijas uzturēšanas virzienā. Liekam priekšā katru nedēļu no jauna vai atkārtoti iepazīties ar vienu korāli. Pie iespējas, pamudinam pat mācīties to no galvas, lai nedēļas izskaņā viens neliels kristīgas ikdienas grauds veidotu jau vērā ņemamu kristīgās nedēļas nogales prieku. Tā kā korāļu atlase notiks atbilstoši baznīcas liturģiskajam gadam, nav izslēgts, ka vienā no tuvākajiem svētdienas dievkalpojumiem būs tieši šī, nu jau labi pazīstamā, baznīcas dziesma.

Pirmajai šī gada Kristus Ciešanu laika nedēļai esam izvēlējušies LELB 1992.gada (atkārtoti izdota 1995.gadā) Dziesmu grāmatā atrodamu Kristus Ciešanu laika korāli Ak galva asiņainā (Nr. 73).

Ak galva asiņaina Un ērkšķiem kronēta,
Ak galva nāves vainā Un sāpēs noliekta!
Ak galva, augsti celta, Ar godu rotāta,
Nu apsmieta un pelta, Sirds Tevi sveicina!

Ak vaigs, kas citkārt godā, No kā viss dreb un trīc,
Tu tagad esi sodā, Smiets, nievāts, apmēdīts!
Nu grūtās nāves mokās Tavs jaukums izdzisis
Un grēcinieku rokās Nu esi nodots viss!

Ko Tu, Kungs, cietis esi, Es vienīgs pelnījis,
Tos grēkus, ko Tu nesi, Es esmu darījis.
Nu še es, nabags, sūdzu, Kas krājis dusmību,
Apžēlojies, kad lūdzu, Par mani sagrauztu!

Mans Gans, mans Glābējs īstais, Ak, mani pieņemi!
No Tevis, Avots šķīstais, Plūst visi labumi.
Tu mani spirdzinājis Ar saldu barību,
Tavs Gars ir dāvinājis Man debess līksmību.

Tev saku pateicību, Ak dārgais Pestītājs,
Par Tavu mīlestību, Tu mani dziedināj’s!
Es turēšos pie Tevis ar drošu cerību,
Tu iemantot man devis Pat nāvē dzīvību.

Kad šķiršanās būs klātu, No manis nešķiries,
Dod mirstot drošu prātu, Pie manis piestājies!
Kad satverts nāves rokām, Es bailēs iegrimšu,
Glāb mani tad no mokām Ar Tavu ciešanu!

Šo korāli dzied oriģinālajā meldijā, Vītola sastādītajā meldiju grāmatā šī melodija atrodama ar Nr. 96.

Korāļa latviešu tekstu atdzejojis nezināms tulkotājs. Šī ir viena no senākajām baznīcas dziesmām, kuras sākumi meklējami krietni vēl pirms Reformācijas.

Senākos izdevumos šim korālim bija vairāk pantu. Tomēr arī šādā, nedaudz apcirptā izskatā, korālis ir saglabājis atsauci uz kristieša nāves stundu, kurā mums šādi lūgšanu vārdi pēc Kristus žēlastības var būt par neatsveramu stiprinājumu.

Attēlā pirmās Lutera Dziesmu grāmatas (1524.g.) titullapa. Šajā dziesmu gramatā bija vien 8 korāļi, no kuriem 4 autors bija pats Mārtiņš Luters. Šis izdevums baudīja lielu atsaucību.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: