Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 13. nedēļa

by uz februāris 22, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

13.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Rut 1:1   – 4:22
Otrdiena 1Sam 1:1 – 3:21
Trešdiena 1Sam 4:1 – 7:17
Ceturtdiena 1Sam 8:1 – 10:27
Piektdiena 1Sam 11:1 – 14:23
Sestdiena 1Sam 14:24 – 16:23

Piezīmes.

Trīspadsmitais lasījums aizved mūs 11.gs. pirms Kristus. Tas ir posms Vecās Derības pestīšanas stāstā, kas noslēdzas ar Dāvida ienākšanu pasaules vēsturē.

Pirmkārt, moābietes Rutes stāsts. Šķiet, šim stāstam ir nepieciešami vairāki precizējumi, jo nereti tas tiek pasniegts kā salkans mīlas romāns. Lai arī Rutes grāmata noslēdzas ar viņas stāšanos laulībā un bērna dzimšanu (visticamāk, tas nebija vienīgais bērns), šī grāmata ir daudz, daudz vairāk, nekā sekla lubene. Te ir paļāvība uz vienīgo patieso Dievu, jo Rute ne vien atstāja savu tēva namu (Tēviju), bet arī konvertējās – novērsās no elkkalpības (Rut 1:16). Bez tam, Boāza rīcībā nevajadzētu saskatīt tikai erotiskas mīlestības iezīmes (patiesībā, erotikas šajās stāstā nav gandrīz nemaz). Tajā ir iestāšanās par apspiesto un rūpes par Dieva tautas likteni. Vēl šajā stāstā ir Dieva universālās (globālās) rūpes, arī ārpus Israēla tautas robežām.

Otrkārt, pēdējais soģu laika pārstāvis – Samuēls. Ar Samuēlu noslēdzas Vecās Derības posms, kurā Dievs savas tautas pārvaldīšanai katrā situācijā aicināja atsevišķus cilvēkus. Samuēla stāsts ir interesants ne ar šo niansi vien. Te arī atrodam Dieva brīnumu, iepriekš neauglīgai Hannai (Annai) Dievs dod kļūt par Samuēla (vēlāk, arī viņa brāļu un māsu) māti. Tas nav mazs notikums. Kā atbilde uz šo Dieva brīnumu, lasītājs var baudīt Hannas slavas dziesmu (1Sam 2:1 – 10). Šai dziesmai ir manāmas paralēles ar vēl vienu Dieva brīnumu, kurš ir vēl daudzkārt pārāks – Marijas slavas dziesmu Lk 1:46 – 53. Tomēr arī Dieva vīra Samuēla dēli nebija cienīgi turpināt viņa kalpošanu (1Sam 8:5). Vai karalisko asiņu pēctecība ir garants Dieva bijāšanai? Šķiet, pats solis uz karaliskās dinastijas ieviešanu kaut ko nopietni maina tautas domāšanas veidā.

Treškārt, Israēlā ieceļ ķēniņu. Vispirms, pati prasība pēc ķēniņa nepatīk nevienam dievbijīgam ticīgam. Taču arī demokrātija nav ideāla. Viss absolūti perfekti būs tikai paradīzē. Šeit mums ir dots tiekties pēc kārtības un labas dzīves dāvanas. Pie tam, reizēm Dievs arī dod baudīt sakārtotu un cilvēciskas laimes pilnu dzīvi, kaut arī vēl nepilnīgi. Bez raizēm un ciešanām dzīve būs tikai mūžības „tajā pusē”.

Ceturtkārt, ķēniņš Sauls. Cilvēciskai acij ļoti tīkams un pieņemams ķēniņa kandidāts (1Sam 9:2, 10:23), pat nācis no mazākās Israēla cils un tās mazākās dzimtas (9:21). Diemžēl, viņš izrādījās nepietiekami noturīgs ticībā. Reizēm viņš rīkojās pārsteidzīgi, pat muļķīgi (13:8 – 15, 14:24 – 46, u.c.). Tomēr viņu vieglprātīgi nosodīt diez vai ir godprātīgi, viņš bija pirmais.

Visbeidzot, lasījumi noslēdzas ar Dāvida „uznākšanu” uz Vecās Derības „skatuves”. Jau te lasītājs uzzina, ka Dāvids ir nevien apdāvināts dzejas un mūzikas sfērā (ne par velti, viņš spēja tik daudz lieliskus psalmus sarakstīt), bet arī karavīrs (1Sam 16:18) un visādi prātīgs jauns cilvēks. Tomēr par to nākamreiz.

Bez šeit izceltām lietām, arī šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: