Izlaist līdz saturam

Vai tu labi zini, kas ir tavs Dievs?

by uz februāris 25, 2014

Oxygen Volume 14Šis nav jautājums par viltus dieviem, jeb elkiem. Šis ir godīgs jautājums par to, vai zini, kas ir tavs Dievs, un ko tas nozīmē tavai kristieša ikdienai?

Kad domājam par Bībeles Dievu, parasti fokusējamies uz Viņa pestīšanas veikumu. Tas ir saprotams, jo kuras Bībeles grāmatas tad lasām visbiežāk? Protams, Jaunās Derības grāmatas, jo īpaši Evaņģēlijus. Tie ir aculiecinieku liecības par Jēzus dzīvi, darbiem un vārdiem, nāvi un augšāmcelšanos. Šīs liecības un to saturs ir mums bezgalīgi svarīgi, tie stāsta par to, kāda ir Dieva attieksme pret mums, un ko Viņš darījis un dara mūsu labā: kā Viņš nāca pie mums kā cilvēks Jēzus, lai tikai mēs varētu Viņam tuvoties bez bailēm.

Bet, ja pārāk cieši fokusējamies tikai uz Evaņģēliju vēsti, uz Jēzus cilvēcību, varam pazaudēt Bībeles visaptverošo stāstījumu par to, kas tad Jēzus bija. Protams, patiess cilvēks, taču kas vēl svarīgāk, – patiess Dievs.

Bet kāds Dievs? Padomāsim, kā Vecā Derība identificē Bībeles Dievu? Viņa unikālā identitāte ir Dievs Radītājs. Kā pravietis Jeremija rakstīja: „Dievi, kas debesis un zemi nav taisījuši, lai pazūd no zemes un no šīm debesīm!” (Jer 10:11)

Pravietis Jesaja apraksta Dievu īpaši pacilātā valodā, kādu grūti atrast jebkur citur Bībelē. „Kas ar sauju ūdeņus izmērījis, kas debesis rokām aptvēris, kas zemes pīšļus mērtraukā sabēris, kas kalnus svaros nosvēris un ar atsvariem pakalnus? […] Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, saka Svētais, paceliet augšup acis, redziet, kas radījis šos, kas pēc skaita visiem to pulkiem liek rasties, kas tos visus nosaucis vārdā savā lielajā varā un spēka stiprumā, ka tur netrūkst nenieka!” (Jes. 40:12-25, 26)

Pacilājoši vārdi, kas aizgūtnēm pauž Visuvaldītāja varenību. Šādi Vecā Derība identificē patieso Dievu Jahvi, kā visu lietu, redzamo un neredzamo Radītāju. Radītājs, tā ir patiesā Dieva unikālā identitāte Vecajā Derībā. Savukārt Jaunajā Derībā Jēzus tiek identificēts kā … jā, kā Dievs Jahve! Jā, tas pats Jahve, Visuma Radītājs! Tāds ir mūsu Dievs. Radītājs!

Viņš ir visa, kas eksistē, autors. Viņš novērtēja savu roku darbu un atzina, ka tas ir „ļoti labs” (1. Moz. 1:31). Arī šodien Viņa interese ir par visām pasaules tautām, Viņš vēlās, lai visi tiek glābi un iemanto patiesības atziņu (1.Tim. 2:4) Visi! Turklāt ne tikai visi cilvēki, nē! Dieva glābšanas plāns paredz visas radības atjaunošanu, jaunas debesis un jaunu zemi.

Kad domājam par Dieva pestīšanas darbu, reizēm varam iztēloties, ka Dievs izceļ savus izredzētos no pasaules un pārceļ kādā citā, labākā vienā. Ka pestīšana ir pestīšana no pasaule. Nē, pestīšana ir visas pasaules, visas radības pestīšana. Bībeles Dievam nav sīku plānu. Viņš ir Radītājs!

Ja zinām, ka Dievs ir Radītājs, ko tas nozīmē mūsu ikdienai? Vismaz divas lietas. Pirmā. Dievs Radītājs mīl savu radību. Viņš to veidoja, Viņš to uztur, lai to atjaunotu Viņš atdeva Savu dzīvību.

Mēs esam radīti kā šīs radības pārvaldnieki. Ne lai darītu savu, bet gan Dieva Radītāja gribu. Kā tieši? Pavisam praktiski. Mēs visi esam vienreizēji, ar vienreizējiem talantiem, spējām, zināšanām, katrs vienreizējās attiecības. Ir darbi, kurus tikai mēs varam paveikt, ir cilvēki, kuriem tikai mēs varām noteiktā veidā kalpot: kā bērni, kā vecāki, kā laulātie, kā sabiedrības un draudzes locekļi.

Padomājiet, kā jūs visās šajās attiecībās variet vēl labāk kalpot cilvēkiem, kurus Dievs licis jūsu dzīvē? Ja ar šādu attieksmi vadām savas dienas, tad piepildām Dieva mērķi mūsu dzīvēm, un patiesi esam citiem par svētību.

Otrkārt, Dievs ir ne tikai Radītājs, bet arī Glābējs. Viņš atnāca, lai atjaunotu visu radību. Mēs, kā Jēzus mācekļi un kā Dieva bērni, esam aicināti darīt to pašu. Atkal jau varam jautāt: „Bet kā?”

Pavisam praktiski. Dievs, runājot uz mums Bībelē, atklāj, kādai dzīvei esam radīti, kā bērni, kā laulātie, kā vecāki, utt. Dieva vārds uzrāda, kā mums jādzīvo un vienlaikus, cik ļoti mūsu dzīves atšķiras no Dieva iecerētā dizaina, cik ‘salauzti’ mēs esam.

Ko darīt ar salauztām lietām? Varam tās vai nu izsviest mēslainē, vai arī censties salabot. Visi zinām, cik viegli ir salauztās lietas izsviest, bet cik grūti var būt mēģināt tās salabot. Arī ‘salauztos’ cilvēkus un attiecības vieglāk ir izsviest, nevis labot, pagriezt muguru un aizmirst par tiem.

Bet, ja Dievs Radītājs atdeva savu dzīvi, lai mūs atjaunotu, ar kādām gan tiesībām mēs varam ‘izsviest’ kādu, kas Viņam tik svarīgs. Mums nav tādas opcijas. Esam aicināti skaidri nošķirt Dieva radību, cilvēkus un attiecības, no grēka, kas tās sakropļojis. Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai dziedinātu un atjaunotu, ko grēks izpostījis.

Tas nav viegli. Nedz rūpēties par cilvēkiem mūsu dzīvē, nedz censties atjaunot grēka ‘salauztos’ cilvēkus un attiecības. Kur ņemt spēku? Kur ņemt motivāciju? Kā lai to spējam?

Atbilde ir vienkārša. Mēs to nespējam. Ne ar saviem spēkiem. Arī mēs esam grēka salauzti, gan paši, gan mūsu griba. Mums visiem vajadzīgs kāds, kas vispirms dziedinātu un atjaunotu mūs pašus. Tas ir tieši tas, ko Kristus darīja un dara. Ik nedēļu. Dievkalpojumā.

Viņš nāk, lai uzņemtu uz Sevi visu postažu, ko savā salauztībā esam sastrādājuši, lai to uzņēmis uz Sevi dotu mums jaunu sākumu. Lai piedotu mūsu grēkus, dzēstu mūsu vainu, lai dziedinātu brūces, kādas mums cirtuši citi grēka ‘salauztie’, lai pār-radītu mūs atkal no jauna.

Tas vēl nav viss. Katru reizi, kad esam gatavi pieņemt Dieva dāvanas, Viņš dāvā mums vislabāko palīgu, Svēto Garu, kurš mīt mūsos, kurš šķīsta mūsu sirdis, kurš maina mūsu gribu, atjaunodams to pēc Dieva tēla un līdzības, lai mēs gribētu, ko mūsu Tēvs Debesīs grib, un darītu, ko esam radīti darīt.

Kad esam šādi atjaunoti, miers un prieks piepilda mūsu dzīves. Miers un prieks, kas nāk no mūsu Dieva, Radītāja, Tēva un Dēla un Svētā Gara.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: