Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 14. nedēļa

by uz marts 1, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

14.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Sam 17:1 – 18:30
Otrdiena 1Sam 19:1 – 22:23
Trešdiena 1Sam 23:1 – 25:44
Ceturtdiena 1Sam 26:1 – 29:11
Piektdiena 1Sam 30:1 – 2Sam 2:32
Sestdiena 2Sam 3:1 – 5:25

Piezīmes.

Četrpadsmitais lasījums aizved mūs 11.gs. pirms Kristus. Tas ir posms Vecās Derības pestīšanas stāstā, kuru varētu nosaukt par Dāvida laiku Israēla vēsturē.

Pirmkārt, Dāvids un Goliāts. Šis ir viens no Bībeles visslavenākajiem stāstiem. To attēlo gan kristīgās bērnu grāmatās, gan arī pasaulslavenos mākslas darbos. Tieši tāpēc šo būtu nepieciešams nedaudz pakomentēt. Šis stāsts nes lielu pārsteigumu, bet diez vai tā, kā to iedomājas lielākā lasītāju daļa. Tanī brīdī, kad notiek cīņa Dāvids nav bērns vai pusaudzis, kā viņu attēlo bērnu grāmatās. Viņš ir teju pilngadīgs jauneklis, kurš ir gana spēcīgs un gudrs, lai pievarētu lauvu un lāci (1Sam 17:35,35). Tātad, iziedams pretī Goliātam, Dāvids nav mazs vārgs puišelis, bet jau teju pieaudzis vīrs. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka Goliāts bija kaujas mašīna. Ja viņi būtu mērojušies spēkiem ar vienādiem tuvcīņas ieročiem (zobens, šķēps, utml.), domāju, Goliātu pievarēt Dāvidam neizdotos. Tomēr Dāvids apzinājās, ka šinī cīņā viņš nav saistīts ar ieroču izvēli. Viņam duēlī, kurā uz spēles bija likts tik ļoti daudz, bija jāpanāk uzvara. Ja viņš to nevarēja izdarīt ar primitīvu spēku, viņam bija nepieciešama attapība un veiklība. Šīs abas lietas viņš izmantoja nepārspējami. Nesen veica eksperimentu, kad mūsdienu lingas mešanas čempions mēģināja trāpīt pieres izmēra laukumā, kurā vajadzēja trāpīt Dāvidam. Viegli tas nebija, bet, kad viņam tas izdevās, izmērītais trieciens bija pietiekošs, lai apdullinātu pat tādu milzi kā Goliātu. Dāvida roku vadīja Dievs, tāpēc ar lingas raidītu akmeni viņš spēja padarīt Goliātu cīņas nespējīgu, lai piesteigtos un viņam nocirstu galvu (51.p.). Tātad, lai arī divkaujā abi cīnītāji nebija gluži vienlīdzīgi, Dāvidam pietika ne tikai spēks, veiklība un drosme, bet arī attapība, lai maksimāli izmantotu savas spēcīgākās īpašības un panāktu uzvaru. Citiem vārdiem, pareizais spēks, pareizajā brīdī un pareizajā vietā. Ko lai saka, nevainojami. Tomēr, ja lasītājs nepamana Dieva roku šinī uzvarā, tad ir palaists garām pats svarīgākais stāstā.

Otrkārt, Sauls un Dāvids. Jau drīz pēc Dāvida uzvaras pār Goliātu Dāvids ieņem ļoti nozīmīgu lomu Israēla valstī, un Sauls ļoti pamatoti saskata Davidā pretendentu uz troni. Tomēr Dāvids atsakās izmantot iespējas nogalināt ķēniņu, lai pats ar savu spēku iegūtu kroni (1Sam 24, 26). Šķiet, tieši šī Dāvida ar darbiem apliecinātā gādība par Saula dzīvību visiem Saula apkārtnes cilvēkiem neļauj sekot Saula bezprāta izraisītajai Dāvida vajāšanai. Dāvida cieņa un goddevība pret ķēniņu Saulu ļoti spilgti parādās arī tad, kad viņš pavēl nogalināt vēstnesi, kurš atnesis Israēla ķēniņa kroni un melīgi lielās ar Saula dzīvības izbeigšanu (2Sam 1).

Treškārt, Dāvids un Jonatāns. Saula ģimene un galms faktu, ka troni mantos Dāvids neuztver tik saasināti kā viņš pats – meita Mīhala palīdz Dāvidam bēgt (19:11 – 17), dēls Jonatāns lūdz Dāvidam nākotnē pieņemt viņu par vietnieku valsts pārvaldē (23:16 – 18) un Saula tuvākie palīgi neatbalsta Saula vajāšanas māniju (22:6 – 8). Tomēr Saula dēla Jonatāna un Dāvida draudzība ir īpaša. Mūsdienu vēsmu ietekmēti pētnieki pat ņemas apgalvot, ka Dāvidu un Jonatānu saistījušas seksuālas attiecības. Kādi laiki, tādi spriedumi… Protams, Dāvida viena no lielākājām vājībām bija sestā baušļa – laulības dzīves svētuma – pildīšana, par to nepārprotami liecina viņa daudzās sievas, blakussievas un mīļākās. Tomēr Dāvida vājība uz daiļo dzimumu diez vai dod kādus pierādījumus par šāda veida attiecībām starp Dāvidu un Jonatānu, iespējams, tieši šī vājība visvairāk kalpo kā liecība pret pieņēmumiem par šo divu vīru savstarpēju dzimuma sakaru. Pārējie šīs lietas „pierādījumi” diez vai ir fakti, tos drīzāk var uzskatīt par sev vēlamiem ietulkojumiem. Manuprāt, tie, kuri divu drošsirdīgu karavīru draudzīgā mīlestībā ietulko erotiku ir pārlieku mūsdienu jutekliskā laikmeta domāšanas veida ietekmēti.

Visbeidzot, Dāvida varas nostriprināšanās. Pēc Saula nāves viņa galms, īpaši karavadonis Abnērs, cenšas noturēt varu. Dāvidu atbalsta tikai viņa paša novads – jūdi. Sākas pilsoņu karu ķēde, kurā sākotnēji Dāvids cīnās pret Saula pēcnācēju varas tieksmēm un vēlāk (nākošā lasījuma ietvaros) ir spiests aizstāvēties pat pret savu dēlu. Manuprāt, šie cīniņi ir ļoti bēdīgas cilvēku alkatības un varaskāres liecības. Tomēr Dāvids stāv pāri daudzām zemiskām intrigām un rīcības. Cīņa par varu nav viņa lielākā vājība, te viņš paļaujas uz Dievu un pierāda pārsteidzošu Dieva bijāšanas un paļāvības paraugu. Viņam ir citas vājības, bet par to nākamajā reizē.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: