Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 15. nedēļa

by uz marts 8, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

15.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 2Sam 6:1 – 9:13
Otrdiena 2Sam 10:1 – 12:31
Trešdiena 2Sam 13:1 – 14:33
Ceturtdiena 2Sam 15:1 – 18:18
Piektdiena 2Sam 18:19 – 21:22
Sestdiena 2Sam 22:1 – 24:25

 

Piezīmes.

Piecpadsmitais lasījums aizved mūs 11.gs. pirms Kristus. Tas ir posms Vecās Derības pestīšanas vēsturē, kuru varētu nosaukt par Dāvida laika otro posmu Israēla vēsturē.

Pirmkārt, Dāvids – otrais Israēla ķēniņš. Šajā lasījumā iepazīstamies ar to, kā ķēniņš Dāvids tiek apstiprināts par visa Israēla valdnieku. Dāvids ir Dieva izraudzīts vīrs, kurš, pretēji Saulam, nekad neatkrīt no Dieva žēlastības. Dāvids ir paraugs kristīgam valdniekam, jo allaž atceras, ka ir no necilas dzimtas un nav pelnījis būt amatā un kārtā, kur viņam dod Dievs. Ar šādu Dieva – bijāšanu Dāvids rāda piemēru katra līmeņa atbildīgajam, sākot ar ģimenes tēvu, līdz valsts vadītājiem.

Otrkārt, ķēniņš Dāvids – grēcinieks. Iespējams, tieši šis aspekts Dāvidu padara par paraugu, jo Raksti neslēpj viņa grēcību. Nepietiek jau ar to, ka Dāvids aizrajuas ar daudzām sievam un blakussievām, viņš pieguļ (11.nodaļa) sava uzticama karavīra sievu. Nav šaubu, ka visumā pozitīvais Dāvida tēls tiek krietni iedragāts, kad viņa neģēlība kontrastē ar Ūrijas cieņu un pazemību pret savu nelietīgo ķēniņu un kara biedriem frontē. Dažiem lasītājiem varētu šķist, ka Dāvida grēcība pārvelk strīpu visam viņa parauga tēlam. Tomēr nē. Šādi var spriest tikai farizeji, vārda ne tai labākajā nozīmē, jeb tādi cilvēki, kas neizprot grēka darbības sekas cilvēka dzīvē. Protams, grēks nav attaisnojams, tas ir tikai izsūdzams un Kristū piedodams, bet uzstādīt cilvēkam prasības būt bezgrēcīgam nav ne Dieva, nedz arī Bībeles patiesais nolūks. Dievs uzrāda grēku un tam pasludina spriedumu, bet grēciniekam ir allaž iespēja atgriesties un saņemt piedošanu. To dara Dāvids, tāpēc viņš ir paraugs. Protams, grēkam vienmēr ir sekas, kuras izpaužas cilvēka dzīvē, vai tik cilvēks vienmēr to redz. Dāvida turpmākajā dzīvē viņš līdz mielēm izbauda savu grēku sekas. Viņš piedzīvo savā mūžā nevien savu bērnu nāvi, bet arī savstarpējo naidu, izvarošanu un slepkavības, pat sacelšanos pret tēvu (Abšaloma gadījumā). Un tomēr, Dieva žēlastība paliek kā vadomtīvs Bībelē, lai arī mūsu dzīvē tā būtu galvenais paļāvības pamats.

Treškārt, tautas skaitīšana (24.nodaļa). Kāpēc tas bija grēks? Tautas skaitīšanu valdnieki un valdības neveic savam priekam, statistiskas intereses apmierināšanai vai ciparu fanu iepriecinājumam. Tautas skaitīšanas tiek veiktas, lai apzinātu valdnieka/valsts rīcībā esošos cilvēku resursus ekonomikai un militārajām vajadzībai. Tieši šāda aprēķinu veikšana tiek interpretēta kā grēks, jo Dāvidam nav jāpaļaujas uz cilvēku skaitu nodokļu ievākšanai, vai armijas lielumu uzvarām karā. Dāvidam, kā arī būtu ikvienam valdniekam, ir jāpaļaujas uz Dieva doto gan ekonomikā, gan arī kara gadījumā. Turklāt, vai tad viņam tiešām bija par maz laicīgas Dieva svētības? Ļoti zīmīgi šajā kontekstā ir citādi varaskārā un veiklā intriganta Joāba vārdi (24:3).

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: