Izlaist līdz saturam

Attaisnošana kā radīšana no jauna [4]

by uz marts 13, 2014

Attaisnošana ticībāŠajā sadaļā mēģināsim atklāt dievišķo Evaņģēlija vēsti visā tās skaidrībā un varenībā, kā Dievs to dara zināmu savā Vārdā, pie reizes konspektīvi aplūkojot, cik visaptveroša un centrāla kristīgajai ticībai un Bībeles pasaules uzskatam ir mācība par attaisnošanu tikai no žēlastības un tikai ticībā. Lai to izdarītu atbildēsim uz trīs jautājumiem. Pirmkārt, kas īsti Bībelē tiek saprasts ar attaisnošanu? Otrkārt, kas notiek kad cilvēks tiek attaisnots Dieva priekšā? Treškārt, vai tiešām attaisnošana notiek tikai no žēlastība un tiek saņemta tikai ticībā, un mums nekas, nekas nav jādara?

Otrais jautājums, kas notiek, kad cilvēks tiek attaisnots Dieva priekšā? Kā jau minēts, tie, kuriem īsti nepatīk mācība par attaisnošanu tikai no žēlastības un tikai ticībā, iebilst, ka šāda mācība parada grēku piedošanu par formalitāti. Tā gan pasludinot attaisnošanu, bet reāli neko neizmainot cilvēka ikdienā. Lai parādītu šiem prātniekiem, ka viņu apsūdzībām nav pamata, un lai palīdzētu izvairīties no attaisnošanas padarīšanas par formalitāti, aplūkosim, kas tad īsti notiek, kad cilvēks tiek attaisnots Dieva priekšā.

Sadaļā „Dievs, kas un kāds Viņš ir?” minējām, ka pati svarīgākā lieta, kas jāzina par Dievu ir fakts, ka Dievs ir Radītājs. Otra svarīgākā, ka Dievs rada ar savu Vārdu, kurš nāk pie mums un darbojās četrās dažādās formās. Kā personīgais Vārds, Trīsvienīgā Dieva otrā persona Jēzus Kristus, kā pasludinātais Vārds, kā rakstītais Vārds, Bībele, un kā Sakramentālais Vārds, Kristībā, Absolūcijā un Kristus Mielastā. Turklāt, kur vien Dieva Vārds darbojās, Viņš darbojās kopā ar Svēto Garu. Dievs visu dara ar Vārdu Svētā Gara spēkā. Dieva vārdi ir vienlaikus Dieva darbi. Dieva Vārds nav tikai informējošs Vārds, bet gan spēkpilns, radošs un formējošs Vārds. Ko Dievs saka, to Viņa Vārds Gara spēkā padara par realitāti.

Ko tas nozīmē mācībai par attaisnošanu tikai no žēlastības un tikai ticībā? Kad Dieva Vārds kā bauslība apsūdz grēka varā esošo, nāvei un mūžīgai pazudināšanai nolemto grēcinieku, tā nav tikai informēšana: „Lūk, lietas nešķiet diez cik labi!” Nē, kad Dieva Vārds izskan, tas izdara savu darbu. Tas notiesā cilvēku pazušanai. „Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.” (Jņ 20:23) „Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā.” (1.Sam 2:6)

Par to reti iedomājamies, bet kad atskan Dieva vēsts, ka Viņš pats mūs attaisno tikai no žēlastības un to varam saņemt tikai ticībā, šis Vārds dara abas lietas, tas vienlaikus nogalina un dara dzīvu. Tas nogalina, jo parāda, ka mūsu samaitātība ir tik absolūta, ka mūsos nav it nekā, kas varētu tikt saglabāts, uz kā varētu būvēt jaunas attiecības ar Dievu. Šis radikālais spriedums attiecas uz visiem cilvēkiem. Visiem. Nevienā no mums jau kopš ieņemšanas brīža, attiecībā pret Dievu nav nekā laba, nekā! Vecajam cilvēkam jāmirst, neatgriezeniski, tam jātiek nonāvētam.[1]

Vienlaikus šī vēsts dara dzīvu. Tā rada jaunu cilvēku, jaunu radību Kristū. „Jo es bauslībā bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.” (Gal 2:19-20) „Kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2.Kor 5:17) Kristus Evaņģēlijs par attaisnošanu tikai no žēlastības un tikai ticībā nav tikai informatīvs Vārds. Tas nav formalitāte. Tas ir radošs Vārds, kurā Kristus un Svētais Gars paši darbojās, nogalinot veco Ādamu un radot jaunu cilvēku. Kad esam dzirdējuši šo Dieva žēlastības spriedumu un to ticībā pieņēmuši, esam darīti par jauniem cilvēkiem, atkal brīviem dzīvei gribu harmonijā ar Dievu Radītāju. Šī prieka vēsts ir jāsludina un tā ir jāmāca atkal un atkal. Mēs esam miruši sev, lai dzīvotu Kristum, un šī jaunā dzīve ir visdārgākā, visbrīnišķīgākā Dieva dāvana.

Turpinājums sekos…

Vairāk lasiet grāmatā “Dievs, Radīšanas Kārtība un Cilvēks: ar Luterāņa acīm”


[1] Forde, Gerhard, Justification Through Faith, Sigler Press, Ramsey, New Jersey, 1990., 31.lpp.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: