Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 16. nedēļa

by uz marts 15, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

16.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 1Ķēn 1:1 – 2:46
Otrdiena 1Ķēn 3:1 – 5:32
Trešdiena 1Ķēn 6:1 – 7:51
Ceturtdiena 1Ķēn 8:1 – 9:28
Piektdiena 1Ķēn 10:1 – 11:29
Sestdiena 1Ķēn 12:1 – 14:31

Piezīmes.

Sešpadsmitais lasījums aizved mūs apmēram 70 gadu (cilvēka mūža) garā posmā 10.gs. pirms Kristus. Tas ir posms Vecās Derības pestīšanas vēsturē, ar kuru noslēdzas Dāvida valdīšana Israēla vēsturē un sākas viņa dēla Sālamana, deladēla Rehabeāma valdīšana, Israēla sadalīšanās un ķēniņš Jārobāms.

Pirmkārt, Dāvida dzīves noslēgums ir bez spožuma. Varētu teikt, ka viņa vecumdienas stipri atgādina vidēja liela gadugājuma cilvēka pēdējos dzīves gadus. Atšķirībā no mums, iespējams, pazīstamiem veciem ļaudīm (senioriem), Dāvids šīs dienas nepavadīja veco ļaužu namā, bet pilī. Citādi, viņš ir dzīves noguris un izsmelts.

Otrkārt, ķēniņš Sālamans. Šī ķēniņa personā Israēls piedzīvo nevien augstāko spožumu un godību, bet arī atkrišanu (11.nodaļa) un zināmas deģenerācijas pazīmes. Vai tas tiešām bija ķēniņa Sālamana nopelns, ka viņam bija visas aprakstītās lietas un priekšrocības – gudrība, vara un bagātība? Vai tiešām aiz tā visa nestāvēja Dievs un Viņa gādība? Līdz ar paļāvības zudumu uz patieso Devēju un Dāvātāju, arī dotais un dāvātais izslīd un pazūd. Manuprāt, jau pirmās deģenerizācijas pazīmes ir nomanāmas tajā, ka Sālamana ķēniņa tronis nenāca bez brāļa asinīm (1Ķēn 2:13 – 35). Šķiet, tieši tāpēc Sālamans ir varenākais un arī pēdējais apvienotā Israēla valsts valdnieks. Vai šāds noslēgums nav lielisks piemērs tam, ka nevar uzbūvēt paradīzi zemes virsū? Tas nenozīmē, ka nav jācenšas uzlabot dzīvi un jāslīgst slinkumā. Tomēr paradīze būs mums tad, kad Pestītājs pats mūs aicinās. Līdz tam mūsu dzīve ir šeit.

Treškārt, templis. Ķēniņam Dāvidam Dievs neļāva celt Sev namu, jo Dāvids bija karavīrs (2Sam 7:13). Templi uzceļ Sālamans. Pēc apraksta spriežot, tā ir bijusi ļoti iespaidīga celtne. Tomēr, vai celtne uztur cilvēkus pie ticības un paļāvības Dievam? Protams, ir skaisti un labi pagodināt Dievu arī ar celtnēm, tomēr, kas ir svarīgākais?

Ceturtkārt, Israēla valsts sadalīšanās. Uz vēstures skatuves nāk jauni darbinieki. Sālamana laika vara un greznība ir samaitājusi viņa dēlu Rehabeāmu. Viņš nav mantojis tēva gudrību un pat neklausās tēva laika darbinieku labajos padomos (1Ķēn 12:8). Šķiet, nav bez pamata lūgšana, lai Dievs nedod ne par maz, nedz arī par daudz. Protams, arī konkurējošais ķēniņnams jaunajā Israēla karalistē nav ideāls risinājums.

Visbeidzot, zelta teļi un altāri (12:25 – 33). Vai Jārobāms vienīgais būvēja dažādus altārus? Nē, bet tieši šie altāri ir norādīti kā liels grēks. Vai Jārobāmam bija slikts vai nepareizs argumentācijas pamats šādu altāru celšanai? Diez vai, bet Dievs nemeklē veiklas prāta konstrukcijas un teoloģiski – filozofisku gudrību, Dievs meklē pēc būtības. Šķiet, tas ir labs norādījums ikvienam teologam un arī pieredzējušākam kristietim, lai nevis meklējam attaisnojumus un šķietamus „caurumus Dieva likumos”, savu vēlmju īstenošanai, bet arvien meklējam Dieva Vārda patiesību.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: